Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 206 24 230 -
01/10 kl 01 273 20 293 -
01/10 kl 02 313 18 331 -
01/10 kl 03 318 17 335 -
01/10 kl 04 291 19 310 -
01/10 kl 05 236 17 253 -
01/10 kl 06 164 17 181 -
01/10 kl 07 91 15 106 -
01/10 kl 08 37 14 51 -
01/10 kl 09 17 11 28 -
01/10 kl 10 32 12 44 -
01/10 kl 11 81 12 93 -
01/10 kl 12 154 13 167 -
01/10 kl 13 230 13 243 -
01/10 kl 14 285 11 296 -
01/10 kl 15 308 11 319 -
01/10 kl 16 298 10 308 -
01/10 kl 17 260 12 272 -
01/10 kl 18 200 11 211 -
01/10 kl 19 131 12 143 -
01/10 kl 20 74 12 86 -
01/10 kl 21 46 13 59 -
01/10 kl 22 52 10 62 -
01/10 kl 23 90 11 101 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 297 323 341 335
Laveste vannstand 82 50 39 42 28
Avvik gult nivå -70 -49 -23 -5 -11
Avvik orange nivå -87 -66 -40 -22 -28
Avvik rødt nivå -97 -76 -50 -32 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm