Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 112 24 136 -
22/04 kl 01 180 21 201 -
22/04 kl 02 241 21 262 -
22/04 kl 03 276 19 295 -
22/04 kl 04 281 18 299 -
22/04 kl 05 257 16 273 -
22/04 kl 06 211 14 225 -
22/04 kl 07 151 15 166 -
22/04 kl 08 91 13 104 -
22/04 kl 09 49 12 61 -
22/04 kl 10 36 10 46 -
22/04 kl 11 55 11 66 -
22/04 kl 12 100 9 109 -
22/04 kl 13 162 9 171 -
22/04 kl 14 221 9 230 -
22/04 kl 15 262 7 269 -
22/04 kl 16 275 6 281 -
22/04 kl 17 260 6 266 -
22/04 kl 18 223 6 229 -
22/04 kl 19 168 6 174 -
22/04 kl 20 109 5 114 -
22/04 kl 21 62 6 68 -
22/04 kl 22 39 5 44 -
22/04 kl 23 47 7 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 292 297 315 299
Laveste vannstand 10 11 25 51 44
Avvik gult nivå -63 -48 -43 -25 -41
Avvik orange nivå -79 -64 -59 -41 -57
Avvik rødt nivå -92 -77 -72 -54 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm