Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 103 -3 100 -
21/06 kl 01 150 -4 146 -
21/06 kl 02 200 -3 197 -
21/06 kl 03 239 -3 236 -
21/06 kl 04 257 -3 254 -
21/06 kl 05 251 -2 249 -
21/06 kl 06 225 -3 222 -
21/06 kl 07 183 -2 181 -
21/06 kl 08 135 -2 133 -
21/06 kl 09 90 -2 88 -
21/06 kl 10 62 -1 61 -
21/06 kl 11 58 0 58 -
21/06 kl 12 77 1 78 -
21/06 kl 13 114 2 116 -
21/06 kl 14 161 2 163 -
21/06 kl 15 202 3 205 -
21/06 kl 16 228 3 231 -
21/06 kl 17 233 4 237 -
21/06 kl 18 219 3 222 -
21/06 kl 19 188 3 191 -
21/06 kl 20 149 3 152 -
21/06 kl 21 108 3 111 -
21/06 kl 22 81 4 85 -
21/06 kl 23 74 3 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 265 269 261 254
Laveste vannstand 43 49 52 48 58
Avvik gult nivå -78 -75 -71 -79 -86
Avvik orange nivå -94 -91 -87 -95 -102
Avvik rødt nivå -107 -104 -100 -108 -115
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm