Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 156 -20 136 -
25/08 kl 01 132 -19 113 -
25/08 kl 02 118 -19 99 -
25/08 kl 03 116 -18 98 -
25/08 kl 04 129 -19 110 -
25/08 kl 05 152 -19 133 -
25/08 kl 06 179 -19 160 -
25/08 kl 07 203 -18 185 -
25/08 kl 08 218 -18 200 -
25/08 kl 09 220 -16 204 -
25/08 kl 10 210 -16 194 -
25/08 kl 11 188 -15 173 -
25/08 kl 12 161 -14 147 -
25/08 kl 13 132 -13 119 -
25/08 kl 14 111 -12 99 -
25/08 kl 15 102 -11 91 -
25/08 kl 16 108 -10 98 -
25/08 kl 17 128 -9 119 -
25/08 kl 18 157 -9 148 -
25/08 kl 19 187 -7 180 -
25/08 kl 20 211 -6 205 -
25/08 kl 21 225 -7 218 -
25/08 kl 22 226 -5 221 -
25/08 kl 23 214 -4 210 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 242 223 211 221
Laveste vannstand 96 76 84 84 91
Avvik gult nivå -100 -98 -117 -129 -119
Avvik orange nivå -116 -114 -133 -145 -135
Avvik rødt nivå -129 -127 -146 -158 -148
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm