Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/12 kl 00 253 22 275 -
09/12 kl 01 237 24 261 -
09/12 kl 02 207 22 229 -
09/12 kl 03 169 23 192 -
09/12 kl 04 131 23 154 -
09/12 kl 05 103 23 126 -
09/12 kl 06 94 25 119 -
09/12 kl 07 104 24 128 -
09/12 kl 08 133 23 156 -
09/12 kl 09 173 25 198 -
09/12 kl 10 215 26 241 -
09/12 kl 11 248 25 273 -
09/12 kl 12 263 25 288 -
09/12 kl 13 259 25 284 -
09/12 kl 14 236 24 260 -
09/12 kl 15 201 23 224 -
09/12 kl 16 162 23 185 -
09/12 kl 17 128 22 150 -
09/12 kl 18 109 20 129 -
09/12 kl 19 112 19 131 -
09/12 kl 20 133 17 150 -
09/12 kl 21 169 14 183 -
09/12 kl 22 210 14 224 -
09/12 kl 23 243 13 256 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 271 263 268 272 288
Laveste vannstand 171 150 134 125 119
Avvik gult nivå -69 -77 -72 -68 -52
Avvik orange nivå -85 -93 -88 -84 -68
Avvik rødt nivå -98 -106 -101 -97 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: -21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm