Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/07 kl 00 -7 3 -4 -
21/07 kl 01 -3 3 0 -
21/07 kl 02 2 3 5 -
21/07 kl 03 7 4 11 -
21/07 kl 04 11 5 16 -
21/07 kl 05 12 6 18 -
21/07 kl 06 10 6 16 -
21/07 kl 07 5 5 10 -
21/07 kl 08 0 4 4 -
21/07 kl 09 -6 2 -4 -
21/07 kl 10 -9 0 -9 -
21/07 kl 11 -9 -1 -10 -
21/07 kl 12 -6 0 -6 -
21/07 kl 13 -2 2 0 -
21/07 kl 14 2 4 6 -
21/07 kl 15 6 6 12 -
21/07 kl 16 10 6 16 -
21/07 kl 17 12 6 18 -
21/07 kl 18 10 6 16 -
21/07 kl 19 5 5 10 -
21/07 kl 20 -1 5 4 -
21/07 kl 21 -7 4 -3 -
21/07 kl 22 -11 4 -7 -
21/07 kl 23 -12 5 -7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 28 20 11 18 22
Laveste vannstand -12 -16 -12 -10 -4
Avvik gult nivå -67 -75 -84 -77 -73
Avvik orange nivå -90 -98 -107 -100 -96
Avvik rødt nivå -101 -109 -118 -111 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm