Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/01 kl 01 65 9 74 73
20/01 kl 02 63 9 72 72
20/01 kl 03 57 9 66 67
20/01 kl 04 49 9 58 60
20/01 kl 05 41 8 49 52
20/01 kl 06 36 7 43 49
20/01 kl 07 35 5 40 49
20/01 kl 08 38 4 42 50
20/01 kl 09 43 4 47 53
20/01 kl 10 50 4 54 58
20/01 kl 11 57 5 62 66
20/01 kl 12 65 5 70 74
20/01 kl 13 70 6 76 -
20/01 kl 14 70 7 77 -
20/01 kl 15 66 9 75 -
20/01 kl 16 59 11 70 -
20/01 kl 17 50 12 62 -
20/01 kl 18 43 13 56 -
20/01 kl 19 39 13 52 -
20/01 kl 20 37 14 51 -
20/01 kl 21 39 14 53 -
20/01 kl 22 43 15 58 -
20/01 kl 23 50 16 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 85 72 76 85
Laveste vannstand 40 46 37 37 60
Avvik gult nivå -63 -55 -68 -64 -55
Avvik orange nivå -82 -74 -87 -83 -74
Avvik rødt nivå -99 -91 -104 -100 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm