Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 69 17 86 80
27/09 kl 14 73 16 89 85
27/09 kl 15 74 15 89 86
27/09 kl 16 69 16 85 83
27/09 kl 17 60 17 77 77
27/09 kl 18 50 16 66 67
27/09 kl 19 42 14 56 57
27/09 kl 20 37 13 50 49
27/09 kl 21 37 11 48 46
27/09 kl 22 41 11 52 47
27/09 kl 23 48 12 60 54

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 92 108 108 95
Laveste vannstand 48 50 66 55 49
Avvik gult nivå -61 -58 -42 -42 -55
Avvik orange nivå -84 -81 -65 -65 -78
Avvik rødt nivå -95 -92 -76 -76 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm