Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/07 kl 13 67 4 71 69
14/07 kl 14 62 5 67 64
14/07 kl 15 55 5 60 58
14/07 kl 16 50 6 56 55
14/07 kl 17 47 6 53 54
14/07 kl 18 47 6 53 56
14/07 kl 19 49 5 54 57
14/07 kl 20 54 3 57 59
14/07 kl 21 60 2 62 63
14/07 kl 22 66 1 67 68
14/07 kl 23 71 -1 70 68

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 72 75 83 85
Laveste vannstand 53 48 43 57 47
Avvik gult nivå -79 -78 -75 -67 -65
Avvik orange nivå -102 -101 -98 -90 -88
Avvik rødt nivå -113 -112 -109 -101 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm