Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 13 59 10 69 65
23/08 kl 14 53 10 63 57
23/08 kl 15 47 10 57 51
23/08 kl 16 44 9 53 48
23/08 kl 17 44 8 52 48
23/08 kl 18 45 6 51 50
23/08 kl 19 48 4 52 51
23/08 kl 20 52 3 55 57
23/08 kl 21 59 2 61 64
23/08 kl 22 65 1 66 69
23/08 kl 23 68 0 68 71

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 68 65 60 66
Laveste vannstand 51 34 32 30 37
Avvik gult nivå -71 -72 -75 -80 -74
Avvik orange nivå -90 -91 -94 -99 -93
Avvik rødt nivå -107 -108 -111 -116 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm