Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 13 42 -26 16 15
18/04 kl 14 47 -26 21 20
18/04 kl 15 53 -25 28 25
18/04 kl 16 56 -25 31 29
18/04 kl 17 53 -25 28 28
18/04 kl 18 47 -24 23 23
18/04 kl 19 39 -24 15 18
18/04 kl 20 32 -23 9 13
18/04 kl 21 27 -22 5 7
18/04 kl 22 26 -21 5 5
18/04 kl 23 32 -19 13 9

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 38 44 45 49
Laveste vannstand 5 5 13 19 18
Avvik gult nivå -109 -102 -96 -95 -91
Avvik orange nivå -128 -121 -115 -114 -110
Avvik rødt nivå -145 -138 -132 -131 -127
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm