Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 40 5 45 43
17/06 kl 02 43 3 46 46
17/06 kl 03 48 3 51 51
17/06 kl 04 53 2 55 58
17/06 kl 05 56 3 59 61
17/06 kl 06 54 3 57 59
17/06 kl 07 50 4 54 53
17/06 kl 08 45 5 50 47
17/06 kl 09 39 5 44 40
17/06 kl 10 35 5 40 34
17/06 kl 11 34 5 39 32
17/06 kl 12 36 4 40 34
17/06 kl 13 39 3 42 37
17/06 kl 14 41 1 42 -
17/06 kl 15 45 0 45 -
17/06 kl 16 50 -1 49 -
17/06 kl 17 54 -2 52 -
17/06 kl 18 54 -2 52 -
17/06 kl 19 50 -2 48 -
17/06 kl 20 46 -3 43 -
17/06 kl 21 40 -5 35 -
17/06 kl 22 35 -5 30 -
17/06 kl 23 33 -5 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 60 62 73 66
Laveste vannstand 28 31 40 51 48
Avvik gult nivå -81 -80 -78 -67 -74
Avvik orange nivå -100 -99 -97 -86 -93
Avvik rødt nivå -117 -116 -114 -103 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm