Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/01 kl 00 56 18 74 -
21/01 kl 01 63 19 82 -
21/01 kl 02 65 20 85 -
21/01 kl 03 63 22 85 -
21/01 kl 04 56 22 78 -
21/01 kl 05 49 23 72 -
21/01 kl 06 41 23 64 -
21/01 kl 07 35 23 58 -
21/01 kl 08 35 23 58 -
21/01 kl 09 38 23 61 -
21/01 kl 10 43 21 64 -
21/01 kl 11 50 18 68 -
21/01 kl 12 57 14 71 -
21/01 kl 13 65 10 75 -
21/01 kl 14 69 7 76 -
21/01 kl 15 70 6 76 -
21/01 kl 16 65 6 71 -
21/01 kl 17 58 8 66 -
21/01 kl 18 50 8 58 -
21/01 kl 19 43 9 52 -
21/01 kl 20 38 8 46 -
21/01 kl 21 38 8 46 -
21/01 kl 22 41 7 48 -
21/01 kl 23 45 7 52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 85 72 76 85
Laveste vannstand 40 46 37 37 60
Avvik gult nivå -63 -55 -68 -64 -55
Avvik orange nivå -82 -74 -87 -83 -74
Avvik rødt nivå -99 -91 -104 -100 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm