Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 39 -19 20 -
19/04 kl 01 45 -18 27 -
19/04 kl 02 49 -17 32 -
19/04 kl 03 53 -17 36 -
19/04 kl 04 56 -17 39 -
19/04 kl 05 54 -17 37 -
19/04 kl 06 49 -18 31 -
19/04 kl 07 41 -18 23 -
19/04 kl 08 33 -19 14 -
19/04 kl 09 27 -19 8 -
19/04 kl 10 24 -20 4 -
19/04 kl 11 27 -20 7 -
19/04 kl 12 33 -20 13 -
19/04 kl 13 39 -20 19 -
19/04 kl 14 43 -19 24 -
19/04 kl 15 48 -18 30 -
19/04 kl 16 52 -18 34 -
19/04 kl 17 54 -18 36 -
19/04 kl 18 50 -18 32 -
19/04 kl 19 43 -18 25 -
19/04 kl 20 36 -19 17 -
19/04 kl 21 30 -19 11 -
19/04 kl 22 27 -19 8 -
19/04 kl 23 28 -18 10 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 39 42 44 50
Laveste vannstand -5 4 13 21 22
Avvik gult nivå -109 -101 -98 -96 -90
Avvik orange nivå -128 -120 -117 -115 -109
Avvik rødt nivå -145 -137 -134 -132 -126
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm