Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 35 -4 31 -
18/06 kl 01 39 -3 36 -
18/06 kl 02 41 -2 39 -
18/06 kl 03 43 -1 42 -
18/06 kl 04 48 0 48 -
18/06 kl 05 52 0 52 -
18/06 kl 06 54 0 54 -
18/06 kl 07 52 1 53 -
18/06 kl 08 49 1 50 -
18/06 kl 09 44 2 46 -
18/06 kl 10 39 2 41 -
18/06 kl 11 35 3 38 -
18/06 kl 12 36 5 41 -
18/06 kl 13 39 5 44 -
18/06 kl 14 42 5 47 -
18/06 kl 15 43 6 49 -
18/06 kl 16 47 6 53 -
18/06 kl 17 52 6 58 -
18/06 kl 18 54 6 60 -
18/06 kl 19 52 6 58 -
18/06 kl 20 49 7 56 -
18/06 kl 21 44 8 52 -
18/06 kl 22 38 9 47 -
18/06 kl 23 34 9 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 60 62 73 66
Laveste vannstand 28 31 40 51 48
Avvik gult nivå -81 -80 -78 -67 -74
Avvik orange nivå -100 -99 -97 -86 -93
Avvik rødt nivå -117 -116 -114 -103 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm