Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 56 13 69 60
28/09 kl 01 63 13 76 64
28/09 kl 02 68 12 80 72
28/09 kl 03 71 11 82 77
28/09 kl 04 70 9 79 79
28/09 kl 05 64 9 73 -
28/09 kl 06 55 9 64 -
28/09 kl 07 47 10 57 -
28/09 kl 08 42 9 51 -
28/09 kl 09 40 10 50 -
28/09 kl 10 44 11 55 -
28/09 kl 11 51 12 63 -
28/09 kl 12 59 13 72 -
28/09 kl 13 65 16 81 -
28/09 kl 14 70 17 87 -
28/09 kl 15 74 18 92 -
28/09 kl 16 73 18 91 -
28/09 kl 17 67 18 85 -
28/09 kl 18 57 18 75 -
28/09 kl 19 48 18 66 -
28/09 kl 20 41 17 58 -
28/09 kl 21 37 16 53 -
28/09 kl 22 39 15 54 -
28/09 kl 23 45 14 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 92 108 108 95
Laveste vannstand 48 50 66 55 49
Avvik gult nivå -61 -58 -42 -42 -55
Avvik orange nivå -84 -81 -65 -65 -78
Avvik rødt nivå -95 -92 -76 -76 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm