Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/07 kl 00 73 -1 72 66
15/07 kl 01 72 -2 70 64
15/07 kl 02 68 0 68 60
15/07 kl 03 61 1 62 56
15/07 kl 04 55 3 58 53
15/07 kl 05 50 2 52 53
15/07 kl 06 46 3 49 -
15/07 kl 07 45 3 48 -
15/07 kl 08 46 2 48 -
15/07 kl 09 50 1 51 -
15/07 kl 10 57 0 57 -
15/07 kl 11 63 0 63 -
15/07 kl 12 68 1 69 -
15/07 kl 13 69 3 72 -
15/07 kl 14 67 5 72 -
15/07 kl 15 61 4 65 -
15/07 kl 16 55 4 59 -
15/07 kl 17 50 4 54 -
15/07 kl 18 47 4 51 -
15/07 kl 19 47 2 49 -
15/07 kl 20 49 2 51 -
15/07 kl 21 54 1 55 -
15/07 kl 22 61 1 62 -
15/07 kl 23 67 1 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 72 75 83 85
Laveste vannstand 53 48 43 57 47
Avvik gult nivå -79 -78 -75 -67 -65
Avvik orange nivå -102 -101 -98 -90 -88
Avvik rødt nivå -113 -112 -109 -101 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm