Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 34 9 43 -
19/06 kl 01 37 9 46 -
19/06 kl 02 39 9 48 -
19/06 kl 03 41 9 50 -
19/06 kl 04 44 9 53 -
19/06 kl 05 49 8 57 -
19/06 kl 06 52 7 59 -
19/06 kl 07 52 6 58 -
19/06 kl 08 50 6 56 -
19/06 kl 09 47 5 52 -
19/06 kl 10 43 5 48 -
19/06 kl 11 38 5 43 -
19/06 kl 12 36 4 40 -
19/06 kl 13 39 4 43 -
19/06 kl 14 42 4 46 -
19/06 kl 15 43 4 47 -
19/06 kl 16 45 5 50 -
19/06 kl 17 49 5 54 -
19/06 kl 18 53 7 60 -
19/06 kl 19 54 8 62 -
19/06 kl 20 51 10 61 -
19/06 kl 21 48 12 60 -
19/06 kl 22 43 15 58 -
19/06 kl 23 37 16 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 60 62 73 66
Laveste vannstand 28 31 40 51 48
Avvik gult nivå -81 -80 -78 -67 -74
Avvik orange nivå -100 -99 -97 -86 -93
Avvik rødt nivå -117 -116 -114 -103 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm