Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/01 kl 00 50 7 57 -
22/01 kl 01 57 8 65 -
22/01 kl 02 63 7 70 -
22/01 kl 03 65 7 72 -
22/01 kl 04 62 7 69 -
22/01 kl 05 55 7 62 -
22/01 kl 06 47 6 53 -
22/01 kl 07 40 5 45 -
22/01 kl 08 35 3 38 -
22/01 kl 09 35 2 37 -
22/01 kl 10 39 0 39 -
22/01 kl 11 45 -1 44 -
22/01 kl 12 50 -1 49 -
22/01 kl 13 57 -1 56 -
22/01 kl 14 64 0 64 -
22/01 kl 15 68 1 69 -
22/01 kl 16 67 1 68 -
22/01 kl 17 62 0 62 -
22/01 kl 18 55 -1 54 -
22/01 kl 19 48 -2 46 -
22/01 kl 20 42 -2 40 -
22/01 kl 21 39 -2 37 -
22/01 kl 22 40 -2 38 -
22/01 kl 23 44 -1 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 85 72 76 85
Laveste vannstand 40 46 37 37 60
Avvik gult nivå -63 -55 -68 -64 -55
Avvik orange nivå -82 -74 -87 -83 -74
Avvik rødt nivå -99 -91 -104 -100 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm