Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 53 13 66 -
29/09 kl 01 59 14 73 -
29/09 kl 02 63 15 78 -
29/09 kl 03 68 17 85 -
29/09 kl 04 70 19 89 -
29/09 kl 05 67 22 89 -
29/09 kl 06 60 26 86 -
29/09 kl 07 52 30 82 -
29/09 kl 08 45 32 77 -
29/09 kl 09 41 34 75 -
29/09 kl 10 42 36 78 -
29/09 kl 11 47 37 84 -
29/09 kl 12 56 37 93 -
29/09 kl 13 62 36 98 -
29/09 kl 14 67 37 104 -
29/09 kl 15 71 35 106 -
29/09 kl 16 74 34 108 -
29/09 kl 17 71 34 105 -
29/09 kl 18 64 34 98 -
29/09 kl 19 55 35 90 -
29/09 kl 20 47 36 83 -
29/09 kl 21 41 38 79 -
29/09 kl 22 39 39 78 -
29/09 kl 23 42 39 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 92 108 108 95
Laveste vannstand 48 50 66 55 49
Avvik gult nivå -61 -58 -42 -42 -55
Avvik orange nivå -84 -81 -65 -65 -78
Avvik rødt nivå -95 -92 -76 -76 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm