Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 35 -18 17 -
20/04 kl 01 42 -17 25 -
20/04 kl 02 46 -16 30 -
20/04 kl 03 49 -15 34 -
20/04 kl 04 53 -15 38 -
20/04 kl 05 55 -15 40 -
20/04 kl 06 52 -15 37 -
20/04 kl 07 46 -15 31 -
20/04 kl 08 39 -15 24 -
20/04 kl 09 33 -14 19 -
20/04 kl 10 28 -14 14 -
20/04 kl 11 26 -13 13 -
20/04 kl 12 31 -12 19 -
20/04 kl 13 37 -12 25 -
20/04 kl 14 41 -11 30 -
20/04 kl 15 44 -11 33 -
20/04 kl 16 48 -10 38 -
20/04 kl 17 51 -10 41 -
20/04 kl 18 51 -9 42 -
20/04 kl 19 47 -9 38 -
20/04 kl 20 41 -8 33 -
20/04 kl 21 35 -8 27 -
20/04 kl 22 30 -9 21 -
20/04 kl 23 27 -9 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 39 42 44 50
Laveste vannstand -5 4 13 21 22
Avvik gult nivå -109 -101 -98 -96 -90
Avvik orange nivå -128 -120 -117 -115 -109
Avvik rødt nivå -145 -137 -134 -132 -126
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm