Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 70 -5 65 -
25/08 kl 01 69 -4 65 -
25/08 kl 02 65 -3 62 -
25/08 kl 03 57 -2 55 -
25/08 kl 04 50 -2 48 -
25/08 kl 05 44 -2 42 -
25/08 kl 06 41 -3 38 -
25/08 kl 07 42 -4 38 -
25/08 kl 08 44 -5 39 -
25/08 kl 09 48 -6 42 -
25/08 kl 10 54 -7 47 -
25/08 kl 11 61 -7 54 -
25/08 kl 12 65 -8 57 -
25/08 kl 13 67 -8 59 -
25/08 kl 14 64 -8 56 -
25/08 kl 15 59 -8 51 -
25/08 kl 16 51 -9 42 -
25/08 kl 17 45 -9 36 -
25/08 kl 18 42 -10 32 -
25/08 kl 19 42 -10 32 -
25/08 kl 20 44 -11 33 -
25/08 kl 21 48 -11 37 -
25/08 kl 22 54 -11 43 -
25/08 kl 23 62 -11 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 68 65 60 66
Laveste vannstand 51 34 32 30 37
Avvik gult nivå -71 -72 -75 -80 -74
Avvik orange nivå -90 -91 -94 -99 -93
Avvik rødt nivå -107 -108 -111 -116 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm