Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/07 kl 00 39 6 45 -
25/07 kl 01 38 6 44 -
25/07 kl 02 41 6 47 -
25/07 kl 03 46 6 52 -
25/07 kl 04 50 6 56 -
25/07 kl 05 53 6 59 -
25/07 kl 06 57 6 63 -
25/07 kl 07 62 7 69 -
25/07 kl 08 62 7 69 -
25/07 kl 09 59 9 68 -
25/07 kl 10 55 10 65 -
25/07 kl 11 50 10 60 -
25/07 kl 12 45 10 55 -
25/07 kl 13 42 9 51 -
25/07 kl 14 44 10 54 -
25/07 kl 15 49 10 59 -
25/07 kl 16 54 11 65 -
25/07 kl 17 57 11 68 -
25/07 kl 18 61 12 73 -
25/07 kl 19 66 12 78 -
25/07 kl 20 68 13 81 -
25/07 kl 21 64 12 76 -
25/07 kl 22 58 11 69 -
25/07 kl 23 51 9 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 75 81 89 86
Laveste vannstand 54 51 44 46 52
Avvik gult nivå -71 -75 -69 -61 -64
Avvik orange nivå -94 -98 -92 -84 -87
Avvik rødt nivå -105 -109 -103 -95 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm