Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 50 39 89 -
30/09 kl 01 57 40 97 -
30/09 kl 02 61 40 101 -
30/09 kl 03 64 40 104 -
30/09 kl 04 68 40 108 -
30/09 kl 05 68 40 108 -
30/09 kl 06 64 40 104 -
30/09 kl 07 57 38 95 -
30/09 kl 08 50 38 88 -
30/09 kl 09 45 36 81 -
30/09 kl 10 42 35 77 -
30/09 kl 11 44 34 78 -
30/09 kl 12 51 34 85 -
30/09 kl 13 60 32 92 -
30/09 kl 14 65 30 95 -
30/09 kl 15 68 26 94 -
30/09 kl 16 72 21 93 -
30/09 kl 17 74 18 92 -
30/09 kl 18 70 16 86 -
30/09 kl 19 62 14 76 -
30/09 kl 20 54 14 68 -
30/09 kl 21 47 13 60 -
30/09 kl 22 43 13 56 -
30/09 kl 23 42 13 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 92 108 108 95
Laveste vannstand 48 50 66 55 49
Avvik gult nivå -61 -58 -42 -42 -55
Avvik orange nivå -84 -81 -65 -65 -78
Avvik rødt nivå -95 -92 -76 -76 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm