Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/01 kl 00 48 -1 47 -
23/01 kl 01 53 -1 52 -
23/01 kl 02 58 -1 57 -
23/01 kl 03 63 -1 62 -
23/01 kl 04 64 -1 63 -
23/01 kl 05 59 -1 58 -
23/01 kl 06 52 -1 51 -
23/01 kl 07 45 0 45 -
23/01 kl 08 39 0 39 -
23/01 kl 09 36 1 37 -
23/01 kl 10 37 2 39 -
23/01 kl 11 42 3 45 -
23/01 kl 12 47 4 51 -
23/01 kl 13 51 5 56 -
23/01 kl 14 57 6 63 -
23/01 kl 15 63 8 71 -
23/01 kl 16 66 10 76 -
23/01 kl 17 64 12 76 -
23/01 kl 18 58 13 71 -
23/01 kl 19 52 13 65 -
23/01 kl 20 46 12 58 -
23/01 kl 21 41 12 53 -
23/01 kl 22 40 13 53 -
23/01 kl 23 43 15 58 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 85 72 76 85
Laveste vannstand 40 46 37 37 60
Avvik gult nivå -63 -55 -68 -64 -55
Avvik orange nivå -82 -74 -87 -83 -74
Avvik rødt nivå -99 -91 -104 -100 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm