Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 30 -9 21 -
21/04 kl 01 37 -9 28 -
21/04 kl 02 43 -9 34 -
21/04 kl 03 46 -9 37 -
21/04 kl 04 49 -9 40 -
21/04 kl 05 52 -9 43 -
21/04 kl 06 53 -9 44 -
21/04 kl 07 50 -9 41 -
21/04 kl 08 44 -9 35 -
21/04 kl 09 39 -9 30 -
21/04 kl 10 33 -9 24 -
21/04 kl 11 29 -8 21 -
21/04 kl 12 29 -8 21 -
21/04 kl 13 34 -7 27 -
21/04 kl 14 39 -7 32 -
21/04 kl 15 41 -7 34 -
21/04 kl 16 43 -7 36 -
21/04 kl 17 48 -6 42 -
21/04 kl 18 50 -6 44 -
21/04 kl 19 50 -6 44 -
21/04 kl 20 45 -6 39 -
21/04 kl 21 40 -6 34 -
21/04 kl 22 34 -6 28 -
21/04 kl 23 29 -6 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 39 42 44 50
Laveste vannstand -5 4 13 21 22
Avvik gult nivå -109 -101 -98 -96 -90
Avvik orange nivå -128 -120 -117 -115 -109
Avvik rødt nivå -145 -137 -134 -132 -126
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm