Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/06 kl 00 43 6 49 -
24/06 kl 01 45 6 51 -
24/06 kl 02 48 6 54 -
24/06 kl 03 50 7 57 -
24/06 kl 04 52 5 57 -
24/06 kl 05 56 4 60 -
24/06 kl 06 60 4 64 -
24/06 kl 07 61 4 65 -
24/06 kl 08 58 4 62 -
24/06 kl 09 55 4 59 -
24/06 kl 10 51 5 56 -
24/06 kl 11 47 5 52 -
24/06 kl 12 44 4 48 -
24/06 kl 13 46 4 50 -
24/06 kl 14 49 3 52 -
24/06 kl 15 52 2 54 -
24/06 kl 16 54 1 55 -
24/06 kl 17 57 1 58 -
24/06 kl 18 61 1 62 -
24/06 kl 19 62 2 64 -
24/06 kl 20 59 2 61 -
24/06 kl 21 54 3 57 -
24/06 kl 22 49 4 53 -
24/06 kl 23 44 4 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 65 85 70 65 68
Laveste vannstand 46 52 49 48 44
Avvik gult nivå -85 -65 -80 -85 -82
Avvik orange nivå -108 -88 -103 -108 -105
Avvik rødt nivå -119 -99 -114 -119 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm