Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/08 kl 00 68 -10 58 -
26/08 kl 01 70 -10 60 -
26/08 kl 02 69 -9 60 -
26/08 kl 03 64 -10 54 -
26/08 kl 04 56 -10 46 -
26/08 kl 05 48 -10 38 -
26/08 kl 06 43 -10 33 -
26/08 kl 07 40 -10 30 -
26/08 kl 08 41 -10 31 -
26/08 kl 09 45 -10 35 -
26/08 kl 10 50 -10 40 -
26/08 kl 11 57 -9 48 -
26/08 kl 12 63 -9 54 -
26/08 kl 13 67 -9 58 -
26/08 kl 14 68 -9 59 -
26/08 kl 15 64 -8 56 -
26/08 kl 16 58 -8 50 -
26/08 kl 17 50 -8 42 -
26/08 kl 18 44 -8 36 -
26/08 kl 19 41 -8 33 -
26/08 kl 20 41 -9 32 -
26/08 kl 21 44 -8 36 -
26/08 kl 22 50 -8 42 -
26/08 kl 23 56 -7 49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 68 65 60 66
Laveste vannstand 51 34 32 30 37
Avvik gult nivå -71 -72 -75 -80 -74
Avvik orange nivå -90 -91 -94 -99 -93
Avvik rødt nivå -107 -108 -111 -116 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm