Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/07 kl 00 63 73 68 -
18/07 kl 01 69 79 76 -
18/07 kl 02 73 82 82 -
18/07 kl 03 75 83 85 -
18/07 kl 04 71 80 81 -
18/07 kl 05 65 73 73 -
18/07 kl 06 56 65 63 -
18/07 kl 07 49 58 53 -
18/07 kl 08 43 53 46 -
18/07 kl 09 40 50 43 -
18/07 kl 10 41 52 46 -
18/07 kl 11 44 54 49 -
18/07 kl 12 50 60 56 -
18/07 kl 13 57 68 64 -
18/07 kl 14 62 73 69 -
18/07 kl 15 66 77 72 -
18/07 kl 16 64 75 70 -
18/07 kl 17 60 71 66 -
18/07 kl 18 52 64 58 -
18/07 kl 19 45 57 51 -
18/07 kl 20 40 53 48 -
18/07 kl 21 38 51 47 -
18/07 kl 22 40 53 49 -
18/07 kl 23 44 57 52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 72 77 87 83 85
Laveste vannstand 49 44 50 38 40
Avvik gult nivå -78 -73 -63 -67 -65
Avvik orange nivå -101 -96 -86 -90 -88
Avvik rødt nivå -112 -107 -97 -101 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm