Tid (NNT) Observert 15.07 06 15.07 00 14.07 18
18/07 kl 00 - 71 73 70
18/07 kl 01 - 78 80 77
18/07 kl 02 - 82 85 82
18/07 kl 03 - 82 85 82
18/07 kl 04 - 78 79 78
18/07 kl 05 - 71 72 72
18/07 kl 06 - 61 63 63
18/07 kl 07 - 54 54 54
18/07 kl 08 - 48 49 47
18/07 kl 09 - 46 47 44
18/07 kl 10 - 49 50 47
18/07 kl 11 - 52 54 50
18/07 kl 12 - 59 61 56
18/07 kl 13 - 66 69 64
18/07 kl 14 - 71 74 69
18/07 kl 15 - 75 76 72
18/07 kl 16 - 74 74 70
18/07 kl 17 - 69 69 66
18/07 kl 18 - 61 61 58
18/07 kl 19 - 54 54 51
18/07 kl 20 - 50 51 47
18/07 kl 21 - 49 50 46
18/07 kl 22 - 51 52 49
18/07 kl 23 - 54 55 53

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 15.07 06 72 76 82 82 77
Max fra modell: 15.07 00 72 75 83 85 76
Max fra modell: 14.07 18 72 80 86 82 75
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm