Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/07 kl 00 6 19 15 -
17/07 kl 01 5 19 11 -
17/07 kl 02 5 19 8 -
17/07 kl 03 6 19 8 -
17/07 kl 04 6 19 9 -
17/07 kl 05 6 18 10 -
17/07 kl 06 6 18 12 -
17/07 kl 07 5 18 14 -
17/07 kl 08 5 18 14 -
17/07 kl 09 6 19 16 -
17/07 kl 10 7 20 16 -
17/07 kl 11 7 21 17 -
17/07 kl 12 7 21 17 -
17/07 kl 13 7 20 17 -
17/07 kl 14 7 19 16 -
17/07 kl 15 7 18 16 -
17/07 kl 16 7 18 15 -
17/07 kl 17 7 16 13 -
17/07 kl 18 7 16 12 -
17/07 kl 19 7 16 10 -
17/07 kl 20 6 15 8 -
17/07 kl 21 6 14 8 -
17/07 kl 22 6 14 7 -
17/07 kl 23 6 14 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 6 21 21 13
Laveste værets virkning -2 -2 -4 5 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm