Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 36 15 51 -
21/06 kl 01 33 15 48 -
21/06 kl 02 34 15 49 -
21/06 kl 03 37 15 52 -
21/06 kl 04 38 15 53 -
21/06 kl 05 41 15 56 -
21/06 kl 06 46 15 61 -
21/06 kl 07 50 14 64 -
21/06 kl 08 53 13 66 -
21/06 kl 09 52 12 64 -
21/06 kl 10 50 12 62 -
21/06 kl 11 46 11 57 -
21/06 kl 12 41 11 52 -
21/06 kl 13 37 12 49 -
21/06 kl 14 37 13 50 -
21/06 kl 15 40 13 53 -
21/06 kl 16 42 13 55 -
21/06 kl 17 44 13 57 -
21/06 kl 18 48 12 60 -
21/06 kl 19 53 12 65 -
21/06 kl 20 55 11 66 -
21/06 kl 21 54 11 65 -
21/06 kl 22 51 10 61 -
21/06 kl 23 47 10 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 60 62 73 66
Laveste vannstand 28 31 40 51 48
Avvik gult nivå -81 -80 -78 -67 -74
Avvik orange nivå -100 -99 -97 -86 -93
Avvik rødt nivå -117 -116 -114 -103 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm