Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 28 -6 22 -
22/04 kl 01 32 -6 26 -
22/04 kl 02 38 -6 32 -
22/04 kl 03 42 -5 37 -
22/04 kl 04 44 -5 39 -
22/04 kl 05 48 -4 44 -
22/04 kl 06 51 -4 47 -
22/04 kl 07 52 -3 49 -
22/04 kl 08 49 -3 46 -
22/04 kl 09 45 -2 43 -
22/04 kl 10 40 -1 39 -
22/04 kl 11 34 -1 33 -
22/04 kl 12 31 -1 30 -
22/04 kl 13 31 0 31 -
22/04 kl 14 36 0 36 -
22/04 kl 15 39 0 39 -
22/04 kl 16 41 0 41 -
22/04 kl 17 43 0 43 -
22/04 kl 18 47 0 47 -
22/04 kl 19 50 0 50 -
22/04 kl 20 49 0 49 -
22/04 kl 21 44 1 45 -
22/04 kl 22 40 2 42 -
22/04 kl 23 34 3 37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 39 42 44 50
Laveste vannstand -5 4 13 21 22
Avvik gult nivå -109 -101 -98 -96 -90
Avvik orange nivå -128 -120 -117 -115 -109
Avvik rødt nivå -145 -137 -134 -132 -126
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm