Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/12 kl 00 57 40 97 -
09/12 kl 01 62 42 104 -
09/12 kl 02 66 44 110 -
09/12 kl 03 67 47 114 -
09/12 kl 04 64 48 112 -
09/12 kl 05 59 51 110 -
09/12 kl 06 53 54 107 -
09/12 kl 07 49 58 107 -
09/12 kl 08 46 60 106 -
09/12 kl 09 46 59 105 -
09/12 kl 10 50 57 107 -
09/12 kl 11 54 53 107 -
09/12 kl 12 60 49 109 -
09/12 kl 13 65 43 108 -
09/12 kl 14 69 35 104 -
09/12 kl 15 71 26 97 -
09/12 kl 16 70 16 86 -
09/12 kl 17 65 8 73 -
09/12 kl 18 59 -1 58 -
09/12 kl 19 53 -11 42 -
09/12 kl 20 49 -17 32 -
09/12 kl 21 47 -20 27 -
09/12 kl 22 48 -20 28 -
09/12 kl 23 51 -17 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 106 109 92 114
Laveste vannstand 80 54 62 46 27
Avvik gult nivå -38 -34 -31 -48 -26
Avvik orange nivå -57 -53 -50 -67 -45
Avvik rødt nivå -74 -70 -67 -84 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm