Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 70 -8 62 -
25/08 kl 01 69 -7 62 -
25/08 kl 02 65 -6 59 -
25/08 kl 03 57 -5 52 -
25/08 kl 04 50 -5 45 -
25/08 kl 05 44 -5 39 -
25/08 kl 06 41 -5 36 -
25/08 kl 07 42 -5 37 -
25/08 kl 08 44 -5 39 -
25/08 kl 09 48 -5 43 -
25/08 kl 10 54 -5 49 -
25/08 kl 11 61 -5 56 -
25/08 kl 12 65 -5 60 -
25/08 kl 13 67 -5 62 -
25/08 kl 14 64 -5 59 -
25/08 kl 15 59 -5 54 -
25/08 kl 16 51 -6 45 -
25/08 kl 17 45 -6 39 -
25/08 kl 18 42 -6 36 -
25/08 kl 19 42 -6 36 -
25/08 kl 20 44 -6 38 -
25/08 kl 21 48 -7 41 -
25/08 kl 22 54 -7 47 -
25/08 kl 23 62 -8 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 62 69 78 69 62
Laveste vannstand 45 42 53 34 36
Avvik gult nivå -78 -71 -62 -71 -78
Avvik orange nivå -97 -90 -81 -90 -97
Avvik rødt nivå -114 -107 -98 -107 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm