Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 264 5 269 275
27/09 kl 14 264 6 270 274
27/09 kl 15 239 8 247 249
27/09 kl 16 196 6 202 207
27/09 kl 17 146 5 151 156
27/09 kl 18 102 6 108 110
27/09 kl 19 76 6 82 84
27/09 kl 20 74 5 79 83
27/09 kl 21 99 5 104 108
27/09 kl 22 145 4 149 154
27/09 kl 23 199 5 204 209

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 291 322 337 332
Laveste vannstand 79 48 39 46 31
Avvik gult nivå -74 -53 -22 -7 -12
Avvik orange nivå -92 -71 -40 -25 -30
Avvik rødt nivå -102 -81 -50 -35 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm