Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/08 kl 13 70 0 70 69
21/08 kl 14 89 -1 88 88
21/08 kl 15 125 -1 124 123
21/08 kl 16 166 0 166 164
21/08 kl 17 204 -1 203 201
21/08 kl 18 230 -2 228 227
21/08 kl 19 238 -2 236 236
21/08 kl 20 226 -3 223 222
21/08 kl 21 198 -1 197 193
21/08 kl 22 163 -2 161 157
21/08 kl 23 127 -2 125 121

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 236 239 222 210 221
Laveste vannstand 70 74 79 81 85
Avvik gult nivå -99 -96 -113 -125 -114
Avvik orange nivå -115 -112 -129 -141 -130
Avvik rødt nivå -130 -127 -144 -156 -145
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm