Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
05/12 kl 13 179 26 205 206
05/12 kl 14 157 29 186 183
05/12 kl 15 142 29 171 168
05/12 kl 16 137 30 167 164
05/12 kl 17 144 31 175 174
05/12 kl 18 162 31 193 192
05/12 kl 19 185 33 218 214
05/12 kl 20 209 32 241 239
05/12 kl 21 227 33 260 257
05/12 kl 22 235 32 267 265
05/12 kl 23 230 32 262 258

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 257 258 269 284
Laveste vannstand 167 142 128 123 117
Avvik gult nivå -68 -78 -77 -66 -51
Avvik orange nivå -84 -94 -93 -82 -67
Avvik rødt nivå -99 -109 -108 -97 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm