Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 01 256 -14 242 240
18/04 kl 02 273 -13 260 257
18/04 kl 03 261 -14 247 244
18/04 kl 04 222 -14 208 206
18/04 kl 05 167 -13 154 152
18/04 kl 06 111 -14 97 95
18/04 kl 07 66 -13 53 52
18/04 kl 08 45 -14 31 33
18/04 kl 09 55 -13 42 42
18/04 kl 10 95 -12 83 81
18/04 kl 11 152 -12 140 138
18/04 kl 12 210 -11 199 194
18/04 kl 13 255 -10 245 240
18/04 kl 14 278 -9 269 264
18/04 kl 15 272 -9 263 259
18/04 kl 16 236 -9 227 222
18/04 kl 17 177 -8 169 164
18/04 kl 18 113 -7 106 101
18/04 kl 19 57 -8 49 46
18/04 kl 20 22 -9 13 10
18/04 kl 21 18 -9 9 6
18/04 kl 22 49 -8 41 38
18/04 kl 23 106 -8 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 269 283 290 303 293
Laveste vannstand 9 12 24 49 44
Avvik gult nivå -66 -52 -45 -32 -42
Avvik orange nivå -82 -68 -61 -48 -58
Avvik rødt nivå -97 -83 -76 -63 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm