Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 216 -1 215 219
17/06 kl 02 252 -2 250 255
17/06 kl 03 263 -2 261 267
17/06 kl 04 248 0 248 250
17/06 kl 05 209 0 209 209
17/06 kl 06 158 -2 156 159
17/06 kl 07 106 -3 103 107
17/06 kl 08 67 -2 65 67
17/06 kl 09 49 -1 48 50
17/06 kl 10 60 -2 58 61
17/06 kl 11 95 -2 93 96
17/06 kl 12 144 0 144 145
17/06 kl 13 192 -1 191 192
17/06 kl 14 230 -1 229 -
17/06 kl 15 249 -3 246 -
17/06 kl 16 242 -2 240 -
17/06 kl 17 211 0 211 -
17/06 kl 18 165 -1 164 -
17/06 kl 19 113 -1 112 -
17/06 kl 20 70 -2 68 -
17/06 kl 21 46 -1 45 -
17/06 kl 22 50 -1 49 -
17/06 kl 23 81 -2 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 261 260 265 259 246
Laveste vannstand 45 47 54 49 54
Avvik gult nivå -74 -75 -70 -76 -89
Avvik orange nivå -90 -91 -86 -92 -105
Avvik rødt nivå -105 -106 -101 -107 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm