Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 172 -10 162 -
19/04 kl 01 232 -10 222 -
19/04 kl 02 272 -10 262 -
19/04 kl 03 284 -9 275 -
19/04 kl 04 263 -9 254 -
19/04 kl 05 215 -9 206 -
19/04 kl 06 154 -10 144 -
19/04 kl 07 94 -10 84 -
19/04 kl 08 51 -9 42 -
19/04 kl 09 35 -8 27 -
19/04 kl 10 54 -7 47 -
19/04 kl 11 103 -6 97 -
19/04 kl 12 165 -6 159 -
19/04 kl 13 225 -5 220 -
19/04 kl 14 269 -5 264 -
19/04 kl 15 287 -4 283 -
19/04 kl 16 272 -3 269 -
19/04 kl 17 227 -2 225 -
19/04 kl 18 164 -1 163 -
19/04 kl 19 97 0 97 -
19/04 kl 20 42 0 42 -
19/04 kl 21 12 0 12 -
19/04 kl 22 18 0 18 -
19/04 kl 23 59 0 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 269 283 290 303 293
Laveste vannstand 9 12 24 49 44
Avvik gult nivå -66 -52 -45 -32 -42
Avvik orange nivå -82 -68 -61 -48 -58
Avvik rødt nivå -97 -83 -76 -63 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm