Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/07 kl 00 68 13 81 -
24/07 kl 01 116 12 128 -
24/07 kl 02 176 13 189 -
24/07 kl 03 231 14 245 -
24/07 kl 04 270 15 285 -
24/07 kl 05 283 13 296 -
24/07 kl 06 267 13 280 -
24/07 kl 07 222 13 235 -
24/07 kl 08 162 13 175 -
24/07 kl 09 100 13 113 -
24/07 kl 10 51 12 63 -
24/07 kl 11 25 10 35 -
24/07 kl 12 31 10 41 -
24/07 kl 13 68 9 77 -
24/07 kl 14 124 9 133 -
24/07 kl 15 184 9 193 -
24/07 kl 16 234 9 243 -
24/07 kl 17 262 8 270 -
24/07 kl 18 263 7 270 -
24/07 kl 19 235 6 241 -
24/07 kl 20 186 7 193 -
24/07 kl 21 131 7 138 -
24/07 kl 22 81 8 89 -
24/07 kl 23 51 7 58 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 290 296 289 286 288
Laveste vannstand 45 35 28 40 56
Avvik gult nivå -54 -48 -55 -58 -56
Avvik orange nivå -72 -66 -73 -76 -74
Avvik rødt nivå -82 -76 -83 -86 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm