Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/01 kl 00 248 45 293 -
21/01 kl 01 238 44 282 -
21/01 kl 02 211 42 253 -
21/01 kl 03 173 45 218 -
21/01 kl 04 134 48 182 -
21/01 kl 05 102 49 151 -
21/01 kl 06 87 49 136 -
21/01 kl 07 91 48 139 -
21/01 kl 08 115 49 164 -
21/01 kl 09 152 51 203 -
21/01 kl 10 193 49 242 -
21/01 kl 11 229 49 278 -
21/01 kl 12 252 50 302 -
21/01 kl 13 256 51 307 -
21/01 kl 14 241 50 291 -
21/01 kl 15 209 46 255 -
21/01 kl 16 170 46 216 -
21/01 kl 17 133 46 179 -
21/01 kl 18 107 44 151 -
21/01 kl 19 99 40 139 -
21/01 kl 20 112 38 150 -
21/01 kl 21 140 39 179 -
21/01 kl 22 177 38 215 -
21/01 kl 23 213 35 248 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 307 282 285 316
Laveste vannstand 106 136 101 85 108
Avvik gult nivå -51 -28 -53 -50 -19
Avvik orange nivå -67 -44 -69 -66 -35
Avvik rødt nivå -82 -59 -84 -81 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm