Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 155 -10 145 143
24/08 kl 01 128 -10 118 113
24/08 kl 02 111 -10 101 96
24/08 kl 03 109 -11 98 96
24/08 kl 04 123 -12 111 112
24/08 kl 05 148 -13 135 137
24/08 kl 06 176 -13 163 166
24/08 kl 07 202 -14 188 192
24/08 kl 08 219 -15 204 209
24/08 kl 09 222 -15 207 211
24/08 kl 10 211 -15 196 199
24/08 kl 11 187 -16 171 176
24/08 kl 12 157 -17 140 144
24/08 kl 13 126 -17 109 112
24/08 kl 14 103 -16 87 89
24/08 kl 15 94 -17 77 80
24/08 kl 16 102 -18 84 86
24/08 kl 17 122 -19 103 106
24/08 kl 18 152 -19 133 135
24/08 kl 19 181 -20 161 166
24/08 kl 20 207 -21 186 192
24/08 kl 21 221 -21 200 -
24/08 kl 22 222 -21 201 -
24/08 kl 23 209 -21 188 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 216 207 225 220 226
Laveste vannstand 79 77 92 88 77
Avvik gult nivå -119 -128 -110 -115 -109
Avvik orange nivå -135 -144 -126 -131 -125
Avvik rødt nivå -150 -159 -141 -146 -140
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm