Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 131 -1 130 -
18/06 kl 01 185 -1 184 -
18/06 kl 02 231 0 231 -
18/06 kl 03 260 -1 259 -
18/06 kl 04 262 -2 260 -
18/06 kl 05 238 -1 237 -
18/06 kl 06 193 0 193 -
18/06 kl 07 141 0 141 -
18/06 kl 08 91 -1 90 -
18/06 kl 09 56 -1 55 -
18/06 kl 10 47 0 47 -
18/06 kl 11 66 1 67 -
18/06 kl 12 106 0 106 -
18/06 kl 13 156 0 156 -
18/06 kl 14 202 0 202 -
18/06 kl 15 236 1 237 -
18/06 kl 16 247 1 248 -
18/06 kl 17 234 0 234 -
18/06 kl 18 198 0 198 -
18/06 kl 19 150 0 150 -
18/06 kl 20 101 0 101 -
18/06 kl 21 63 0 63 -
18/06 kl 22 48 0 48 -
18/06 kl 23 62 1 63 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 261 260 265 259 246
Laveste vannstand 45 47 54 49 54
Avvik gult nivå -74 -75 -70 -76 -89
Avvik orange nivå -90 -91 -86 -92 -105
Avvik rødt nivå -105 -106 -101 -107 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm