Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 247 8 255 257
28/09 kl 01 277 6 283 287
28/09 kl 02 282 6 288 290
28/09 kl 03 259 7 266 267
28/09 kl 04 212 8 220 -
28/09 kl 05 153 7 160 -
28/09 kl 06 96 6 102 -
28/09 kl 07 55 8 63 -
28/09 kl 08 38 10 48 -
28/09 kl 09 53 10 63 -
28/09 kl 10 96 8 104 -
28/09 kl 11 155 9 164 -
28/09 kl 12 215 11 226 -
28/09 kl 13 261 10 271 -
28/09 kl 14 284 7 291 -
28/09 kl 15 278 6 284 -
28/09 kl 16 244 5 249 -
28/09 kl 17 190 6 196 -
28/09 kl 18 132 4 136 -
28/09 kl 19 84 2 86 -
28/09 kl 20 58 3 61 -
28/09 kl 21 63 5 68 -
28/09 kl 22 98 6 104 -
28/09 kl 23 155 6 161 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 291 322 337 332
Laveste vannstand 79 48 39 46 31
Avvik gult nivå -74 -53 -22 -7 -12
Avvik orange nivå -92 -71 -40 -25 -30
Avvik rødt nivå -102 -81 -50 -35 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm