Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/01 kl 00 240 32 272 -
22/01 kl 01 250 31 281 -
22/01 kl 02 241 34 275 -
22/01 kl 03 213 32 245 -
22/01 kl 04 174 30 204 -
22/01 kl 05 133 29 162 -
22/01 kl 06 100 27 127 -
22/01 kl 07 84 29 113 -
22/01 kl 08 90 27 117 -
22/01 kl 09 116 26 142 -
22/01 kl 10 157 26 183 -
22/01 kl 11 201 24 225 -
22/01 kl 12 239 25 264 -
22/01 kl 13 261 21 282 -
22/01 kl 14 263 19 282 -
22/01 kl 15 244 21 265 -
22/01 kl 16 207 18 225 -
22/01 kl 17 164 16 180 -
22/01 kl 18 123 14 137 -
22/01 kl 19 96 13 109 -
22/01 kl 20 89 12 101 -
22/01 kl 21 104 9 113 -
22/01 kl 22 137 7 144 -
22/01 kl 23 178 7 185 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 307 282 285 316
Laveste vannstand 106 136 101 85 108
Avvik gult nivå -51 -28 -53 -50 -19
Avvik orange nivå -67 -44 -69 -66 -35
Avvik rødt nivå -82 -59 -84 -81 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm