Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 123 1 124 -
20/04 kl 01 190 2 192 -
20/04 kl 02 247 1 248 -
20/04 kl 03 282 2 284 -
20/04 kl 04 285 1 286 -
20/04 kl 05 255 1 256 -
20/04 kl 06 200 1 201 -
20/04 kl 07 136 0 136 -
20/04 kl 08 78 0 78 -
20/04 kl 09 39 1 40 -
20/04 kl 10 32 1 33 -
20/04 kl 11 61 1 62 -
20/04 kl 12 117 1 118 -
20/04 kl 13 180 2 182 -
20/04 kl 14 238 3 241 -
20/04 kl 15 276 3 279 -
20/04 kl 16 286 4 290 -
20/04 kl 17 263 5 268 -
20/04 kl 18 211 5 216 -
20/04 kl 19 147 6 153 -
20/04 kl 20 82 8 90 -
20/04 kl 21 33 9 42 -
20/04 kl 22 13 11 24 -
20/04 kl 23 29 13 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 269 283 290 303 293
Laveste vannstand 9 12 24 49 44
Avvik gult nivå -66 -52 -45 -32 -42
Avvik orange nivå -82 -68 -61 -48 -58
Avvik rødt nivå -97 -83 -76 -63 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm