Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 100 2 102 -
19/06 kl 01 152 2 154 -
19/06 kl 02 203 1 204 -
19/06 kl 03 243 2 245 -
19/06 kl 04 262 3 265 -
19/06 kl 05 255 3 258 -
19/06 kl 06 223 3 226 -
19/06 kl 07 175 4 179 -
19/06 kl 08 123 4 127 -
19/06 kl 09 78 4 82 -
19/06 kl 10 51 4 55 -
19/06 kl 11 50 4 54 -
19/06 kl 12 77 5 82 -
19/06 kl 13 120 5 125 -
19/06 kl 14 168 5 173 -
19/06 kl 15 211 5 216 -
19/06 kl 16 238 4 242 -
19/06 kl 17 241 4 245 -
19/06 kl 18 221 4 225 -
19/06 kl 19 182 3 185 -
19/06 kl 20 135 3 138 -
19/06 kl 21 91 3 94 -
19/06 kl 22 62 2 64 -
19/06 kl 23 56 1 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 261 260 265 259 246
Laveste vannstand 45 47 54 49 54
Avvik gult nivå -74 -75 -70 -76 -89
Avvik orange nivå -90 -91 -86 -92 -105
Avvik rødt nivå -105 -106 -101 -107 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm