Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/06 kl 00 163 7 170 -
22/06 kl 01 209 6 215 -
22/06 kl 02 244 6 250 -
22/06 kl 03 258 7 265 -
22/06 kl 04 249 7 256 -
22/06 kl 05 217 5 222 -
22/06 kl 06 172 5 177 -
22/06 kl 07 124 4 128 -
22/06 kl 08 86 5 91 -
22/06 kl 09 66 6 72 -
22/06 kl 10 69 7 76 -
22/06 kl 11 96 7 103 -
22/06 kl 12 137 6 143 -
22/06 kl 13 182 6 188 -
22/06 kl 14 219 7 226 -
22/06 kl 15 239 8 247 -
22/06 kl 16 238 7 245 -
22/06 kl 17 214 7 221 -
22/06 kl 18 174 6 180 -
22/06 kl 19 127 6 133 -
22/06 kl 20 87 5 92 -
22/06 kl 21 62 5 67 -
22/06 kl 22 60 5 65 -
22/06 kl 23 84 5 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 266 265 270 277
Laveste vannstand 85 71 65 60 64
Avvik gult nivå -82 -78 -79 -74 -67
Avvik orange nivå -100 -96 -97 -92 -85
Avvik rødt nivå -110 -106 -107 -102 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm