Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 186 -20 166 -
25/08 kl 01 159 -21 138 -
25/08 kl 02 132 -20 112 -
25/08 kl 03 115 -19 96 -
25/08 kl 04 112 -18 94 -
25/08 kl 05 123 -18 105 -
25/08 kl 06 145 -17 128 -
25/08 kl 07 170 -16 154 -
25/08 kl 08 196 -15 181 -
25/08 kl 09 213 -14 199 -
25/08 kl 10 218 -13 205 -
25/08 kl 11 209 -11 198 -
25/08 kl 12 188 -10 178 -
25/08 kl 13 160 -9 151 -
25/08 kl 14 131 -7 124 -
25/08 kl 15 108 -7 101 -
25/08 kl 16 97 -5 92 -
25/08 kl 17 102 -5 97 -
25/08 kl 18 121 -5 116 -
25/08 kl 19 149 -4 145 -
25/08 kl 20 179 -3 176 -
25/08 kl 21 206 -2 204 -
25/08 kl 22 223 -2 221 -
25/08 kl 23 226 -1 225 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 216 207 225 220 226
Laveste vannstand 79 77 92 88 77
Avvik gult nivå -119 -128 -110 -115 -109
Avvik orange nivå -135 -144 -126 -131 -125
Avvik rødt nivå -150 -159 -141 -146 -140
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm