Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 217 7 224 -
29/09 kl 01 267 10 277 -
29/09 kl 02 296 12 308 -
29/09 kl 03 295 13 308 -
29/09 kl 04 261 14 275 -
29/09 kl 05 203 15 218 -
29/09 kl 06 135 17 152 -
29/09 kl 07 73 16 89 -
29/09 kl 08 32 16 48 -
29/09 kl 09 22 17 39 -
29/09 kl 10 47 19 66 -
29/09 kl 11 102 20 122 -
29/09 kl 12 170 19 189 -
29/09 kl 13 234 20 254 -
29/09 kl 14 280 21 301 -
29/09 kl 15 299 23 322 -
29/09 kl 16 284 23 307 -
29/09 kl 17 239 23 262 -
29/09 kl 18 177 26 203 -
29/09 kl 19 115 26 141 -
29/09 kl 20 67 26 93 -
29/09 kl 21 46 25 71 -
29/09 kl 22 60 25 85 -
29/09 kl 23 107 26 133 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 291 322 337 332
Laveste vannstand 79 48 39 46 31
Avvik gult nivå -74 -53 -22 -7 -12
Avvik orange nivå -92 -71 -40 -25 -30
Avvik rødt nivå -102 -81 -50 -35 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm