Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 172 26 198 -
30/09 kl 01 237 26 263 -
30/09 kl 02 286 26 312 -
30/09 kl 03 309 28 337 -
30/09 kl 04 299 27 326 -
30/09 kl 05 254 26 280 -
30/09 kl 06 187 26 213 -
30/09 kl 07 115 28 143 -
30/09 kl 08 54 29 83 -
30/09 kl 09 18 29 47 -
30/09 kl 10 17 29 46 -
30/09 kl 11 54 28 82 -
30/09 kl 12 118 29 147 -
30/09 kl 13 190 29 219 -
30/09 kl 14 253 29 282 -
30/09 kl 15 295 30 325 -
30/09 kl 16 304 30 334 -
30/09 kl 17 279 30 309 -
30/09 kl 18 225 29 254 -
30/09 kl 19 159 28 187 -
30/09 kl 20 98 29 127 -
30/09 kl 21 55 29 84 -
30/09 kl 22 43 26 69 -
30/09 kl 23 68 25 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 291 322 337 332
Laveste vannstand 79 48 39 46 31
Avvik gult nivå -74 -53 -22 -7 -12
Avvik orange nivå -92 -71 -40 -25 -30
Avvik rødt nivå -102 -81 -50 -35 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm