Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/12 kl 00 241 21 262 -
08/12 kl 01 234 23 257 -
08/12 kl 02 211 23 234 -
08/12 kl 03 179 21 200 -
08/12 kl 04 145 21 166 -
08/12 kl 05 117 22 139 -
08/12 kl 06 101 22 123 -
08/12 kl 07 103 21 124 -
08/12 kl 08 122 21 143 -
08/12 kl 09 154 21 175 -
08/12 kl 10 190 22 212 -
08/12 kl 11 222 21 243 -
08/12 kl 12 243 21 264 -
08/12 kl 13 248 21 269 -
08/12 kl 14 236 22 258 -
08/12 kl 15 209 22 231 -
08/12 kl 16 176 21 197 -
08/12 kl 17 145 22 167 -
08/12 kl 18 124 22 146 -
08/12 kl 19 118 23 141 -
08/12 kl 20 130 23 153 -
08/12 kl 21 157 23 180 -
08/12 kl 22 189 24 213 -
08/12 kl 23 221 24 245 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 257 258 269 284
Laveste vannstand 167 142 128 123 117
Avvik gult nivå -68 -78 -77 -66 -51
Avvik orange nivå -84 -94 -93 -82 -67
Avvik rødt nivå -99 -109 -108 -97 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm