Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 78 15 93 -
21/04 kl 01 144 17 161 -
21/04 kl 02 208 17 225 -
21/04 kl 03 259 19 278 -
21/04 kl 04 284 19 303 -
21/04 kl 05 277 20 297 -
21/04 kl 06 238 20 258 -
21/04 kl 07 180 20 200 -
21/04 kl 08 118 21 139 -
21/04 kl 09 65 21 86 -
21/04 kl 10 35 22 57 -
21/04 kl 11 38 22 60 -
21/04 kl 12 76 22 98 -
21/04 kl 13 133 24 157 -
21/04 kl 14 194 24 218 -
21/04 kl 15 245 27 272 -
21/04 kl 16 276 27 303 -
21/04 kl 17 276 27 303 -
21/04 kl 18 246 28 274 -
21/04 kl 19 192 27 219 -
21/04 kl 20 131 28 159 -
21/04 kl 21 73 27 100 -
21/04 kl 22 33 25 58 -
21/04 kl 23 24 25 49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 269 283 290 303 293
Laveste vannstand 9 12 24 49 44
Avvik gult nivå -66 -52 -45 -32 -42
Avvik orange nivå -82 -68 -61 -48 -58
Avvik rødt nivå -97 -83 -76 -63 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm