Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 155 -8 147 -
24/08 kl 01 128 -7 121 -
24/08 kl 02 111 -8 103 -
24/08 kl 03 109 -9 100 -
24/08 kl 04 123 -10 113 -
24/08 kl 05 148 -10 138 -
24/08 kl 06 176 -10 166 -
24/08 kl 07 202 -11 191 -
24/08 kl 08 219 -12 207 -
24/08 kl 09 222 -12 210 -
24/08 kl 10 211 -12 199 -
24/08 kl 11 187 -12 175 -
24/08 kl 12 157 -12 145 -
24/08 kl 13 126 -12 114 -
24/08 kl 14 103 -12 91 -
24/08 kl 15 94 -13 81 -
24/08 kl 16 102 -14 88 -
24/08 kl 17 122 -15 107 -
24/08 kl 18 152 -15 137 -
24/08 kl 19 181 -16 165 -
24/08 kl 20 207 -17 190 -
24/08 kl 21 221 -17 204 -
24/08 kl 22 222 -17 205 -
24/08 kl 23 209 -18 191 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 236 239 222 210 221
Laveste vannstand 70 74 79 81 85
Avvik gult nivå -99 -96 -113 -125 -114
Avvik orange nivå -115 -112 -129 -141 -130
Avvik rødt nivå -130 -127 -144 -156 -145
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm