Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 78 1 79 -
20/06 kl 01 121 1 122 -
20/06 kl 02 171 1 172 -
20/06 kl 03 217 1 218 -
20/06 kl 04 249 0 249 -
20/06 kl 05 259 0 259 -
20/06 kl 06 243 0 243 -
20/06 kl 07 206 -1 205 -
20/06 kl 08 158 -1 157 -
20/06 kl 09 108 -1 107 -
20/06 kl 10 69 -1 68 -
20/06 kl 11 51 -2 49 -
20/06 kl 12 59 -2 57 -
20/06 kl 13 91 -3 88 -
20/06 kl 14 135 -2 133 -
20/06 kl 15 180 -2 178 -
20/06 kl 16 217 -2 215 -
20/06 kl 17 235 -2 233 -
20/06 kl 18 231 -3 228 -
20/06 kl 19 206 -3 203 -
20/06 kl 20 166 -3 163 -
20/06 kl 21 123 -4 119 -
20/06 kl 22 85 -4 81 -
20/06 kl 23 65 -5 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 261 260 265 259 246
Laveste vannstand 45 47 54 49 54
Avvik gult nivå -74 -75 -70 -76 -89
Avvik orange nivå -90 -91 -86 -92 -105
Avvik rødt nivå -105 -106 -101 -107 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm