Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/08 kl 00 237 -11 226 -
27/08 kl 01 226 -12 214 -
27/08 kl 02 201 -12 189 -
27/08 kl 03 166 -13 153 -
27/08 kl 04 132 -13 119 -
27/08 kl 05 106 -13 93 -
27/08 kl 06 95 -14 81 -
27/08 kl 07 101 -14 87 -
27/08 kl 08 124 -14 110 -
27/08 kl 09 157 -12 145 -
27/08 kl 10 191 -11 180 -
27/08 kl 11 219 -10 209 -
27/08 kl 12 233 -9 224 -
27/08 kl 13 229 -8 221 -
27/08 kl 14 208 -7 201 -
27/08 kl 15 174 -7 167 -
27/08 kl 16 136 -7 129 -
27/08 kl 17 103 -7 96 -
27/08 kl 18 84 -7 77 -
27/08 kl 19 84 -6 78 -
27/08 kl 20 104 -7 97 -
27/08 kl 21 139 -7 132 -
27/08 kl 22 181 -7 174 -
27/08 kl 23 220 -7 213 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 216 207 225 220 226
Laveste vannstand 79 77 92 88 77
Avvik gult nivå -119 -128 -110 -115 -109
Avvik orange nivå -135 -144 -126 -131 -125
Avvik rødt nivå -150 -159 -141 -146 -140
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm