Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 50 27 77 -
22/04 kl 01 103 26 129 -
22/04 kl 02 165 25 190 -
22/04 kl 03 223 25 248 -
22/04 kl 04 264 23 287 -
22/04 kl 05 278 20 298 -
22/04 kl 06 260 19 279 -
22/04 kl 07 217 16 233 -
22/04 kl 08 161 15 176 -
22/04 kl 09 103 12 115 -
22/04 kl 10 58 10 68 -
22/04 kl 11 38 10 48 -
22/04 kl 12 52 9 61 -
22/04 kl 13 93 9 102 -
22/04 kl 14 149 10 159 -
22/04 kl 15 203 8 211 -
22/04 kl 16 246 9 255 -
22/04 kl 17 267 8 275 -
22/04 kl 18 259 7 266 -
22/04 kl 19 225 8 233 -
22/04 kl 20 174 7 181 -
22/04 kl 21 118 8 126 -
22/04 kl 22 69 9 78 -
22/04 kl 23 41 10 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 281 286 302 298
Laveste vannstand 9 10 19 52 48
Avvik gult nivå -67 -54 -49 -33 -37
Avvik orange nivå -83 -70 -65 -49 -53
Avvik rødt nivå -98 -85 -80 -64 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm