Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 123 32 155 -
01/10 kl 01 191 30 221 -
01/10 kl 02 254 29 283 -
01/10 kl 03 298 26 324 -
01/10 kl 04 313 25 338 -
01/10 kl 05 292 25 317 -
01/10 kl 06 239 24 263 -
01/10 kl 07 169 24 193 -
01/10 kl 08 99 22 121 -
01/10 kl 09 43 21 64 -
01/10 kl 10 15 19 34 -
01/10 kl 11 26 20 46 -
01/10 kl 12 72 21 93 -
01/10 kl 13 140 20 160 -
01/10 kl 14 211 18 229 -
01/10 kl 15 268 15 283 -
01/10 kl 16 300 15 315 -
01/10 kl 17 299 14 313 -
01/10 kl 18 264 14 278 -
01/10 kl 19 206 13 219 -
01/10 kl 20 142 12 154 -
01/10 kl 21 86 13 99 -
01/10 kl 22 51 13 64 -
01/10 kl 23 49 12 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 292 322 336 338
Laveste vannstand 79 47 39 44 34
Avvik gult nivå -74 -52 -22 -8 -6
Avvik orange nivå -92 -70 -40 -26 -24
Avvik rødt nivå -102 -80 -50 -36 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm