Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/01 kl 00 185 39 224 -
24/01 kl 01 225 40 265 -
24/01 kl 02 252 41 293 -
24/01 kl 03 258 40 298 -
24/01 kl 04 241 40 281 -
24/01 kl 05 205 40 245 -
24/01 kl 06 160 39 199 -
24/01 kl 07 116 39 155 -
24/01 kl 08 86 35 121 -
24/01 kl 09 77 35 112 -
24/01 kl 10 95 36 131 -
24/01 kl 11 134 35 169 -
24/01 kl 12 183 35 218 -
24/01 kl 13 231 34 265 -
24/01 kl 14 265 35 300 -
24/01 kl 15 279 37 316 -
24/01 kl 16 268 35 303 -
24/01 kl 17 233 37 270 -
24/01 kl 18 185 37 222 -
24/01 kl 19 135 36 171 -
24/01 kl 20 94 37 131 -
24/01 kl 21 73 35 108 -
24/01 kl 22 77 35 112 -
24/01 kl 23 106 34 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 307 282 285 316
Laveste vannstand 106 136 101 85 108
Avvik gult nivå -51 -28 -53 -50 -19
Avvik orange nivå -67 -44 -69 -66 -35
Avvik rødt nivå -82 -59 -84 -81 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm