Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 69 -4 65 -
21/06 kl 01 97 -4 93 -
21/06 kl 02 141 -4 137 -
21/06 kl 03 187 -4 183 -
21/06 kl 04 227 -4 223 -
21/06 kl 05 250 -3 247 -
21/06 kl 06 250 -3 247 -
21/06 kl 07 227 -3 224 -
21/06 kl 08 188 -3 185 -
21/06 kl 09 141 -3 138 -
21/06 kl 10 97 -2 95 -
21/06 kl 11 65 -2 63 -
21/06 kl 12 56 -1 55 -
21/06 kl 13 72 0 72 -
21/06 kl 14 106 0 106 -
21/06 kl 15 149 1 150 -
21/06 kl 16 189 1 190 -
21/06 kl 17 218 1 219 -
21/06 kl 18 229 2 231 -
21/06 kl 19 219 2 221 -
21/06 kl 20 191 1 192 -
21/06 kl 21 153 2 155 -
21/06 kl 22 114 2 116 -
21/06 kl 23 84 2 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 261 265 260 247
Laveste vannstand 46 48 55 50 55
Avvik gult nivå -73 -74 -70 -75 -88
Avvik orange nivå -89 -90 -86 -91 -104
Avvik rødt nivå -104 -105 -101 -106 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm