Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 13 273 -18 255 250
18/04 kl 14 211 -17 194 192
18/04 kl 15 142 -17 125 123
18/04 kl 16 79 -16 63 61
18/04 kl 17 34 -15 19 19
18/04 kl 18 14 -15 -1 0
18/04 kl 19 28 -16 12 12
18/04 kl 20 75 -16 59 58
18/04 kl 21 145 -16 129 127
18/04 kl 22 218 -15 203 203
18/04 kl 23 279 -14 265 264

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 306 314 324 305
Laveste vannstand -1 -2 16 25 36
Avvik gult nivå -114 -73 -65 -55 -74
Avvik orange nivå -135 -94 -86 -76 -95
Avvik rødt nivå -154 -113 -105 -95 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm