Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 13 115 -3 112 114
23/08 kl 14 145 -1 144 146
23/08 kl 15 180 0 180 181
23/08 kl 16 213 -2 211 211
23/08 kl 17 233 -4 229 230
23/08 kl 18 234 -6 228 230
23/08 kl 19 217 -4 213 212
23/08 kl 20 188 -5 183 183
23/08 kl 21 160 -5 155 154
23/08 kl 22 138 -8 130 129
23/08 kl 23 124 -8 116 113

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 223 237 237 256
Laveste vannstand 112 90 117 95 83
Avvik gult nivå -150 -156 -142 -142 -123
Avvik orange nivå -171 -177 -163 -163 -144
Avvik rødt nivå -190 -196 -182 -182 -163
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm