Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 224 16 240 240
27/09 kl 14 174 13 187 192
27/09 kl 15 126 13 139 146
27/09 kl 16 91 15 106 111
27/09 kl 17 77 18 95 95
27/09 kl 18 89 18 107 105
27/09 kl 19 127 13 140 142
27/09 kl 20 183 12 195 198
27/09 kl 21 242 11 253 258
27/09 kl 22 288 15 303 301
27/09 kl 23 307 9 316 317

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 331 357 364 356
Laveste vannstand 95 44 56 45 26
Avvik gult nivå -73 -58 -32 -25 -33
Avvik orange nivå -99 -84 -58 -51 -59
Avvik rødt nivå -110 -95 -69 -62 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm