Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 275 7 282 287
17/06 kl 02 234 6 240 245
17/06 kl 03 178 6 184 186
17/06 kl 04 124 7 131 130
17/06 kl 05 80 9 89 87
17/06 kl 06 53 9 62 62
17/06 kl 07 51 8 59 58
17/06 kl 08 77 8 85 83
17/06 kl 09 125 8 133 130
17/06 kl 10 182 9 191 187
17/06 kl 11 234 9 243 239
17/06 kl 12 266 7 273 269
17/06 kl 13 266 6 272 271
17/06 kl 14 233 6 239 -
17/06 kl 15 180 6 186 -
17/06 kl 16 125 6 131 -
17/06 kl 17 80 5 85 -
17/06 kl 18 51 4 55 -
17/06 kl 19 44 3 47 -
17/06 kl 20 66 2 68 -
17/06 kl 21 112 2 114 -
17/06 kl 22 173 3 176 -
17/06 kl 23 232 3 235 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 282 292 293 286 296
Laveste vannstand 47 53 54 52 78
Avvik gult nivå -97 -87 -86 -93 -83
Avvik orange nivå -118 -108 -107 -114 -104
Avvik rødt nivå -137 -127 -126 -133 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm