Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/01 kl 01 121 27 148 153
20/01 kl 02 101 31 132 141
20/01 kl 03 96 34 130 146
20/01 kl 04 113 36 149 162
20/01 kl 05 147 39 186 189
20/01 kl 06 188 38 226 224
20/01 kl 07 227 35 262 262
20/01 kl 08 254 33 287 291
20/01 kl 09 260 31 291 301
20/01 kl 10 248 37 285 288
20/01 kl 11 222 39 261 258
20/01 kl 12 190 38 228 223
20/01 kl 13 160 39 199 -
20/01 kl 14 135 42 177 -
20/01 kl 15 120 47 167 -
20/01 kl 16 124 52 176 -
20/01 kl 17 146 51 197 -
20/01 kl 18 180 50 230 -
20/01 kl 19 218 47 265 -
20/01 kl 20 248 43 291 -
20/01 kl 21 261 43 304 -
20/01 kl 22 253 44 297 -
20/01 kl 23 227 45 272 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 304 297 283 342 339
Laveste vannstand 130 133 91 117 108
Avvik gult nivå -75 -82 -96 -37 -40
Avvik orange nivå -96 -103 -117 -58 -61
Avvik rødt nivå -115 -122 -136 -77 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm