Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 293 9 302 299
28/09 kl 01 249 5 254 250
28/09 kl 02 189 1 190 187
28/09 kl 03 126 3 129 125
28/09 kl 04 75 1 76 77
28/09 kl 05 45 4 49 -
28/09 kl 06 44 0 44 -
28/09 kl 07 73 -2 71 -
28/09 kl 08 127 -1 126 -
28/09 kl 09 194 0 194 -
28/09 kl 10 256 4 260 -
28/09 kl 11 297 0 297 -
28/09 kl 12 304 0 304 -
28/09 kl 13 275 -1 274 -
28/09 kl 14 220 2 222 -
28/09 kl 15 158 5 163 -
28/09 kl 16 104 5 109 -
28/09 kl 17 68 5 73 -
28/09 kl 18 59 5 64 -
28/09 kl 19 81 6 87 -
28/09 kl 20 132 10 142 -
28/09 kl 21 201 14 215 -
28/09 kl 22 269 15 284 -
28/09 kl 23 316 15 331 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 331 357 364 356
Laveste vannstand 95 44 56 45 26
Avvik gult nivå -73 -58 -32 -25 -33
Avvik orange nivå -99 -84 -58 -51 -59
Avvik rødt nivå -110 -95 -69 -62 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm