Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 308 -14 294 -
19/04 kl 01 295 -13 282 -
19/04 kl 02 245 -12 233 -
19/04 kl 03 178 -11 167 -
19/04 kl 04 114 -12 102 -
19/04 kl 05 64 -12 52 -
19/04 kl 06 36 -12 24 -
19/04 kl 07 40 -10 30 -
19/04 kl 08 77 -9 68 -
19/04 kl 09 141 -9 132 -
19/04 kl 10 214 -9 205 -
19/04 kl 11 278 -9 269 -
19/04 kl 12 315 -9 306 -
19/04 kl 13 311 -9 302 -
19/04 kl 14 265 -10 255 -
19/04 kl 15 194 -10 184 -
19/04 kl 16 121 -10 111 -
19/04 kl 17 59 -11 48 -
19/04 kl 18 20 -11 9 -
19/04 kl 19 9 -11 -2 -
19/04 kl 20 34 -11 23 -
19/04 kl 21 91 -12 79 -
19/04 kl 22 168 -12 156 -
19/04 kl 23 243 -11 232 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 306 314 324 305
Laveste vannstand -1 -2 16 25 36
Avvik gult nivå -114 -73 -65 -55 -74
Avvik orange nivå -135 -94 -86 -76 -95
Avvik rødt nivå -154 -113 -105 -95 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm