Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 276 2 278 -
18/06 kl 01 290 2 292 -
18/06 kl 02 268 3 271 -
18/06 kl 03 218 4 222 -
18/06 kl 04 159 4 163 -
18/06 kl 05 105 3 108 -
18/06 kl 06 66 4 70 -
18/06 kl 07 47 6 53 -
18/06 kl 08 53 6 59 -
18/06 kl 09 86 7 93 -
18/06 kl 10 139 7 146 -
18/06 kl 11 196 7 203 -
18/06 kl 12 244 8 252 -
18/06 kl 13 267 8 275 -
18/06 kl 14 257 8 265 -
18/06 kl 15 217 8 225 -
18/06 kl 16 162 9 171 -
18/06 kl 17 110 8 118 -
18/06 kl 18 70 8 78 -
18/06 kl 19 50 9 59 -
18/06 kl 20 54 8 62 -
18/06 kl 21 84 8 92 -
18/06 kl 22 136 8 144 -
18/06 kl 23 196 8 204 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 282 292 293 286 296
Laveste vannstand 47 53 54 52 78
Avvik gult nivå -97 -87 -86 -93 -83
Avvik orange nivå -118 -108 -107 -114 -104
Avvik rødt nivå -137 -127 -126 -133 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm