Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 120 -8 112 108
24/08 kl 01 128 -9 119 118
24/08 kl 02 149 -8 141 140
24/08 kl 03 178 -11 167 171
24/08 kl 04 208 -12 196 200
24/08 kl 05 230 -13 217 220
24/08 kl 06 235 -12 223 223
24/08 kl 07 222 -11 211 209
24/08 kl 08 194 -13 181 184
24/08 kl 09 163 -13 150 154
24/08 kl 10 135 -15 120 127
24/08 kl 11 116 -15 101 105
24/08 kl 12 105 -15 90 94
24/08 kl 13 107 -15 92 96
24/08 kl 14 122 -15 107 111
24/08 kl 15 149 -16 133 139
24/08 kl 16 181 -15 166 171
24/08 kl 17 209 -15 194 201
24/08 kl 18 227 -15 212 220
24/08 kl 19 228 -15 213 221
24/08 kl 20 214 -15 199 204
24/08 kl 21 191 -14 177 -
24/08 kl 22 168 -13 155 -
24/08 kl 23 148 -11 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 223 237 237 256
Laveste vannstand 112 90 117 95 83
Avvik gult nivå -150 -156 -142 -142 -123
Avvik orange nivå -171 -177 -163 -163 -144
Avvik rødt nivå -190 -196 -182 -182 -163
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm