Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/01 kl 00 192 47 239 -
21/01 kl 01 156 47 203 -
21/01 kl 02 124 48 172 -
21/01 kl 03 101 43 144 -
21/01 kl 04 96 37 133 -
21/01 kl 05 111 33 144 -
21/01 kl 06 145 31 176 -
21/01 kl 07 188 33 221 -
21/01 kl 08 230 32 262 -
21/01 kl 09 261 29 290 -
21/01 kl 10 271 26 297 -
21/01 kl 11 259 25 284 -
21/01 kl 12 231 28 259 -
21/01 kl 13 195 27 222 -
21/01 kl 14 159 27 186 -
21/01 kl 15 128 27 155 -
21/01 kl 16 110 26 136 -
21/01 kl 17 112 29 141 -
21/01 kl 18 134 29 163 -
21/01 kl 19 171 32 203 -
21/01 kl 20 212 32 244 -
21/01 kl 21 247 30 277 -
21/01 kl 22 264 30 294 -
21/01 kl 23 258 30 288 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 304 297 283 342 339
Laveste vannstand 130 133 91 117 108
Avvik gult nivå -75 -82 -96 -37 -40
Avvik orange nivå -96 -103 -117 -58 -61
Avvik rødt nivå -115 -122 -136 -77 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm