Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 251 8 259 -
19/06 kl 01 284 8 292 -
19/06 kl 02 285 8 293 -
19/06 kl 03 252 8 260 -
19/06 kl 04 197 8 205 -
19/06 kl 05 138 8 146 -
19/06 kl 06 89 7 96 -
19/06 kl 07 57 7 64 -
19/06 kl 08 47 7 54 -
19/06 kl 09 62 7 69 -
19/06 kl 10 101 7 108 -
19/06 kl 11 155 7 162 -
19/06 kl 12 209 7 216 -
19/06 kl 13 249 8 257 -
19/06 kl 14 263 7 270 -
19/06 kl 15 243 6 249 -
19/06 kl 16 198 6 204 -
19/06 kl 17 144 7 151 -
19/06 kl 18 97 6 103 -
19/06 kl 19 66 6 72 -
19/06 kl 20 55 5 60 -
19/06 kl 21 69 5 74 -
19/06 kl 22 106 4 110 -
19/06 kl 23 160 4 164 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 282 292 293 286 296
Laveste vannstand 47 53 54 52 78
Avvik gult nivå -97 -87 -86 -93 -83
Avvik orange nivå -118 -108 -107 -114 -104
Avvik rødt nivå -137 -127 -126 -133 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm