Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/01 kl 00 232 28 260 -
22/01 kl 01 194 24 218 -
22/01 kl 02 155 20 175 -
22/01 kl 03 121 16 137 -
22/01 kl 04 97 12 109 -
22/01 kl 05 92 10 102 -
22/01 kl 06 109 7 116 -
22/01 kl 07 147 6 153 -
22/01 kl 08 194 2 196 -
22/01 kl 09 241 0 241 -
22/01 kl 10 274 -1 273 -
22/01 kl 11 284 -1 283 -
22/01 kl 12 269 0 269 -
22/01 kl 13 234 -1 233 -
22/01 kl 14 191 -1 190 -
22/01 kl 15 150 -2 148 -
22/01 kl 16 116 -4 112 -
22/01 kl 17 96 -5 91 -
22/01 kl 18 99 -5 94 -
22/01 kl 19 126 -4 122 -
22/01 kl 20 168 -3 165 -
22/01 kl 21 214 -3 211 -
22/01 kl 22 253 -1 252 -
22/01 kl 23 271 2 273 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 304 297 283 342 339
Laveste vannstand 130 133 91 117 108
Avvik gult nivå -75 -82 -96 -37 -40
Avvik orange nivå -96 -103 -117 -58 -61
Avvik rødt nivå -115 -122 -136 -77 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm