Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 132 -10 122 -
25/08 kl 01 125 -8 117 -
25/08 kl 02 129 -7 122 -
25/08 kl 03 146 -6 140 -
25/08 kl 04 172 -4 168 -
25/08 kl 05 199 -2 197 -
25/08 kl 06 219 -1 218 -
25/08 kl 07 226 1 227 -
25/08 kl 08 216 2 218 -
25/08 kl 09 194 4 198 -
25/08 kl 10 168 5 173 -
25/08 kl 11 143 7 150 -
25/08 kl 12 123 7 130 -
25/08 kl 13 110 8 118 -
25/08 kl 14 109 8 117 -
25/08 kl 15 121 8 129 -
25/08 kl 16 146 9 155 -
25/08 kl 17 176 8 184 -
25/08 kl 18 205 9 214 -
25/08 kl 19 225 7 232 -
25/08 kl 20 231 6 237 -
25/08 kl 21 222 5 227 -
25/08 kl 22 202 5 207 -
25/08 kl 23 178 5 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 223 237 237 256
Laveste vannstand 112 90 117 95 83
Avvik gult nivå -150 -156 -142 -142 -123
Avvik orange nivå -171 -177 -163 -163 -144
Avvik rødt nivå -190 -196 -182 -182 -163
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm