Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 328 18 346 -
29/09 kl 01 302 22 324 -
29/09 kl 02 243 26 269 -
29/09 kl 03 169 27 196 -
29/09 kl 04 100 28 128 -
29/09 kl 05 49 28 77 -
29/09 kl 06 24 32 56 -
29/09 kl 07 32 36 68 -
29/09 kl 08 73 38 111 -
29/09 kl 09 141 38 179 -
29/09 kl 10 218 39 257 -
29/09 kl 11 284 37 321 -
29/09 kl 12 321 36 357 -
29/09 kl 13 316 37 353 -
29/09 kl 14 272 37 309 -
29/09 kl 15 205 35 240 -
29/09 kl 16 136 31 167 -
29/09 kl 17 81 30 111 -
29/09 kl 18 50 26 76 -
29/09 kl 19 50 25 75 -
29/09 kl 20 85 23 108 -
29/09 kl 21 149 21 170 -
29/09 kl 22 226 22 248 -
29/09 kl 23 296 22 318 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 331 357 364 356
Laveste vannstand 95 44 56 45 26
Avvik gult nivå -73 -58 -32 -25 -33
Avvik orange nivå -99 -84 -58 -51 -59
Avvik rødt nivå -110 -95 -69 -62 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm