Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 298 -10 288 -
20/04 kl 01 316 -10 306 -
20/04 kl 02 289 -11 278 -
20/04 kl 03 228 -11 217 -
20/04 kl 04 157 -11 146 -
20/04 kl 05 92 -11 81 -
20/04 kl 06 47 -10 37 -
20/04 kl 07 28 -10 18 -
20/04 kl 08 42 -9 33 -
20/04 kl 09 89 -7 82 -
20/04 kl 10 159 -6 153 -
20/04 kl 11 233 -6 227 -
20/04 kl 12 293 -5 288 -
20/04 kl 13 320 -4 316 -
20/04 kl 14 302 -2 300 -
20/04 kl 15 246 0 246 -
20/04 kl 16 171 2 173 -
20/04 kl 17 100 5 105 -
20/04 kl 18 46 7 53 -
20/04 kl 19 16 9 25 -
20/04 kl 20 16 10 26 -
20/04 kl 21 52 10 62 -
20/04 kl 22 116 9 125 -
20/04 kl 23 193 7 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 306 316 323 303
Laveste vannstand -3 -1 18 24 37
Avvik gult nivå -92 -73 -63 -56 -76
Avvik orange nivå -113 -94 -84 -77 -97
Avvik rødt nivå -132 -113 -103 -96 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm