Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/12 kl 00 203 18 221 -
08/12 kl 01 167 16 183 -
08/12 kl 02 134 16 150 -
08/12 kl 03 113 16 129 -
08/12 kl 04 107 15 122 -
08/12 kl 05 118 14 132 -
08/12 kl 06 145 12 157 -
08/12 kl 07 182 11 193 -
08/12 kl 08 220 11 231 -
08/12 kl 09 250 12 262 -
08/12 kl 10 264 12 276 -
08/12 kl 11 258 10 268 -
08/12 kl 12 234 7 241 -
08/12 kl 13 200 4 204 -
08/12 kl 14 166 6 172 -
08/12 kl 15 139 5 144 -
08/12 kl 16 126 5 131 -
08/12 kl 17 130 2 132 -
08/12 kl 18 152 0 152 -
08/12 kl 19 185 1 186 -
08/12 kl 20 222 1 223 -
08/12 kl 21 252 1 253 -
08/12 kl 22 266 0 266 -
08/12 kl 23 259 -1 258 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 291 286 279 276 292
Laveste vannstand 199 158 145 122 99
Avvik gult nivå -88 -93 -100 -103 -87
Avvik orange nivå -109 -114 -121 -124 -108
Avvik rødt nivå -128 -133 -140 -143 -127
Korreksjon av vannstandsdataene: -23 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm