Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 217 4 221 -
20/06 kl 01 262 3 265 -
20/06 kl 02 284 2 286 -
20/06 kl 03 273 1 274 -
20/06 kl 04 231 1 232 -
20/06 kl 05 174 1 175 -
20/06 kl 06 120 1 121 -
20/06 kl 07 78 0 78 -
20/06 kl 08 55 -1 54 -
20/06 kl 09 53 -1 52 -
20/06 kl 10 76 1 77 -
20/06 kl 11 119 2 121 -
20/06 kl 12 171 2 173 -
20/06 kl 13 219 3 222 -
20/06 kl 14 250 4 254 -
20/06 kl 15 253 6 259 -
20/06 kl 16 225 7 232 -
20/06 kl 17 177 8 185 -
20/06 kl 18 128 9 137 -
20/06 kl 19 89 11 100 -
20/06 kl 20 67 11 78 -
20/06 kl 21 67 13 80 -
20/06 kl 22 88 14 102 -
20/06 kl 23 130 16 146 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 282 292 293 286 296
Laveste vannstand 47 53 54 52 78
Avvik gult nivå -97 -87 -86 -93 -83
Avvik orange nivå -118 -108 -107 -114 -104
Avvik rødt nivå -137 -127 -126 -133 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm