Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 264 8 272 -
21/04 kl 01 309 9 318 -
21/04 kl 02 312 9 321 -
21/04 kl 03 272 9 281 -
21/04 kl 04 204 10 214 -
21/04 kl 05 133 12 145 -
21/04 kl 06 75 13 88 -
21/04 kl 07 39 12 51 -
21/04 kl 08 31 12 43 -
21/04 kl 09 54 14 68 -
21/04 kl 10 108 14 122 -
21/04 kl 11 178 14 192 -
21/04 kl 12 248 13 261 -
21/04 kl 13 298 12 310 -
21/04 kl 14 312 11 323 -
21/04 kl 15 282 9 291 -
21/04 kl 16 220 8 228 -
21/04 kl 17 147 6 153 -
21/04 kl 18 84 4 88 -
21/04 kl 19 41 1 42 -
21/04 kl 20 24 0 24 -
21/04 kl 21 35 -1 34 -
21/04 kl 22 79 -1 78 -
21/04 kl 23 145 -2 143 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 306 316 323 303
Laveste vannstand -3 -1 18 24 37
Avvik gult nivå -92 -73 -63 -56 -76
Avvik orange nivå -113 -94 -84 -77 -97
Avvik rødt nivå -132 -113 -103 -96 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm