Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 120 -2 118 -
24/08 kl 01 128 -4 124 -
24/08 kl 02 149 -4 145 -
24/08 kl 03 178 -6 172 -
24/08 kl 04 208 -7 201 -
24/08 kl 05 230 -9 221 -
24/08 kl 06 235 -10 225 -
24/08 kl 07 222 -10 212 -
24/08 kl 08 194 -11 183 -
24/08 kl 09 163 -12 151 -
24/08 kl 10 135 -14 121 -
24/08 kl 11 116 -14 102 -
24/08 kl 12 105 -14 91 -
24/08 kl 13 107 -14 93 -
24/08 kl 14 122 -16 106 -
24/08 kl 15 149 -17 132 -
24/08 kl 16 181 -17 164 -
24/08 kl 17 209 -17 192 -
24/08 kl 18 227 -17 210 -
24/08 kl 19 228 -18 210 -
24/08 kl 20 214 -19 195 -
24/08 kl 21 191 -19 172 -
24/08 kl 22 168 -18 150 -
24/08 kl 23 148 -17 131 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 253 254 246 225 237
Laveste vannstand 91 74 95 91 109
Avvik gult nivå -126 -125 -133 -154 -142
Avvik orange nivå -147 -146 -154 -175 -163
Avvik rødt nivå -166 -165 -173 -194 -182
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm