Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 338 23 361 -
30/09 kl 01 339 22 361 -
30/09 kl 02 297 24 321 -
30/09 kl 03 225 26 251 -
30/09 kl 04 144 28 172 -
30/09 kl 05 76 30 106 -
30/09 kl 06 30 30 60 -
30/09 kl 07 14 31 45 -
30/09 kl 08 34 31 65 -
30/09 kl 09 88 34 122 -
30/09 kl 10 165 31 196 -
30/09 kl 11 245 33 278 -
30/09 kl 12 308 32 340 -
30/09 kl 13 334 30 364 -
30/09 kl 14 315 27 342 -
30/09 kl 15 257 25 282 -
30/09 kl 16 182 24 206 -
30/09 kl 17 113 23 136 -
30/09 kl 18 64 20 84 -
30/09 kl 19 42 16 58 -
30/09 kl 20 54 14 68 -
30/09 kl 21 100 14 114 -
30/09 kl 22 173 12 185 -
30/09 kl 23 252 10 262 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 331 357 364 356
Laveste vannstand 95 44 56 45 26
Avvik gult nivå -73 -58 -32 -25 -33
Avvik orange nivå -99 -84 -58 -51 -59
Avvik rødt nivå -110 -95 -69 -62 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm