Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 316 8 324 -
01/10 kl 01 348 8 356 -
01/10 kl 02 335 8 343 -
01/10 kl 03 280 8 288 -
01/10 kl 04 200 5 205 -
01/10 kl 05 121 6 127 -
01/10 kl 06 60 7 67 -
01/10 kl 07 24 7 31 -
01/10 kl 08 20 6 26 -
01/10 kl 09 52 5 57 -
01/10 kl 10 114 6 120 -
01/10 kl 11 194 5 199 -
01/10 kl 12 270 5 275 -
01/10 kl 13 322 4 326 -
01/10 kl 14 334 4 338 -
01/10 kl 15 300 5 305 -
01/10 kl 16 233 3 236 -
01/10 kl 17 158 2 160 -
01/10 kl 18 96 2 98 -
01/10 kl 19 57 3 60 -
01/10 kl 20 47 3 50 -
01/10 kl 21 69 3 72 -
01/10 kl 22 123 3 126 -
01/10 kl 23 197 4 201 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 331 357 364 356
Laveste vannstand 95 44 56 45 26
Avvik gult nivå -73 -58 -32 -25 -33
Avvik orange nivå -99 -84 -58 -51 -59
Avvik rødt nivå -110 -95 -69 -62 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm