Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/01 kl 00 279 31 310 -
24/01 kl 01 266 32 298 -
24/01 kl 02 228 32 260 -
24/01 kl 03 180 29 209 -
24/01 kl 04 135 28 163 -
24/01 kl 05 100 27 127 -
24/01 kl 06 81 27 108 -
24/01 kl 07 87 30 117 -
24/01 kl 08 119 30 149 -
24/01 kl 09 171 30 201 -
24/01 kl 10 228 30 258 -
24/01 kl 11 278 32 310 -
24/01 kl 12 305 34 339 -
24/01 kl 13 301 36 337 -
24/01 kl 14 267 37 304 -
24/01 kl 15 215 37 252 -
24/01 kl 16 161 37 198 -
24/01 kl 17 114 38 152 -
24/01 kl 18 82 39 121 -
24/01 kl 19 73 38 111 -
24/01 kl 20 90 38 128 -
24/01 kl 21 132 38 170 -
24/01 kl 22 186 37 223 -
24/01 kl 23 239 37 276 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 304 297 283 343 339
Laveste vannstand 130 133 91 117 108
Avvik gult nivå -75 -82 -96 -36 -40
Avvik orange nivå -96 -103 -117 -57 -61
Avvik rødt nivå -115 -122 -136 -76 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm