Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/08 kl 00 187 -5 182 -
27/08 kl 01 156 -5 151 -
27/08 kl 02 126 -5 121 -
27/08 kl 03 107 -6 101 -
27/08 kl 04 103 -7 96 -
27/08 kl 05 117 -7 110 -
27/08 kl 06 146 -7 139 -
27/08 kl 07 181 -7 174 -
27/08 kl 08 215 -6 209 -
27/08 kl 09 236 -7 229 -
27/08 kl 10 238 -7 231 -
27/08 kl 11 221 -6 215 -
27/08 kl 12 191 -6 185 -
27/08 kl 13 157 -6 151 -
27/08 kl 14 123 -7 116 -
27/08 kl 15 99 -7 92 -
27/08 kl 16 90 -7 83 -
27/08 kl 17 100 -7 93 -
27/08 kl 18 129 -7 122 -
27/08 kl 19 170 -8 162 -
27/08 kl 20 213 -9 204 -
27/08 kl 21 248 -9 239 -
27/08 kl 22 265 -9 256 -
27/08 kl 23 258 -8 250 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 223 237 237 256
Laveste vannstand 112 90 117 95 83
Avvik gult nivå -150 -156 -142 -142 -123
Avvik orange nivå -171 -177 -163 -163 -144
Avvik rødt nivå -190 -196 -182 -182 -163
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm