Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 217 -3 214 -
22/04 kl 01 277 -4 273 -
22/04 kl 02 308 -5 303 -
22/04 kl 03 296 -4 292 -
22/04 kl 04 246 -5 241 -
22/04 kl 05 177 -5 172 -
22/04 kl 06 113 -5 108 -
22/04 kl 07 66 -4 62 -
22/04 kl 08 41 -4 37 -
22/04 kl 09 43 -5 38 -
22/04 kl 10 73 -4 69 -
22/04 kl 11 129 -3 126 -
22/04 kl 12 194 -3 191 -
22/04 kl 13 255 -2 253 -
22/04 kl 14 292 -2 290 -
22/04 kl 15 293 -1 292 -
22/04 kl 16 255 0 255 -
22/04 kl 17 191 1 192 -
22/04 kl 18 127 2 129 -
22/04 kl 19 77 3 80 -
22/04 kl 20 48 5 53 -
22/04 kl 21 41 6 47 -
22/04 kl 22 62 7 69 -
22/04 kl 23 109 9 118 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 306 316 323 303
Laveste vannstand -3 -1 18 24 37
Avvik gult nivå -92 -73 -63 -56 -76
Avvik orange nivå -113 -94 -84 -77 -97
Avvik rødt nivå -132 -113 -103 -96 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm