Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 181 18 199 -
21/06 kl 01 231 18 249 -
21/06 kl 02 267 19 286 -
21/06 kl 03 276 20 296 -
21/06 kl 04 254 20 274 -
21/06 kl 05 208 20 228 -
21/06 kl 06 155 19 174 -
21/06 kl 07 106 19 125 -
21/06 kl 08 73 19 92 -
21/06 kl 09 59 19 78 -
21/06 kl 10 65 19 84 -
21/06 kl 11 93 18 111 -
21/06 kl 12 136 18 154 -
21/06 kl 13 184 17 201 -
21/06 kl 14 224 16 240 -
21/06 kl 15 245 16 261 -
21/06 kl 16 238 15 253 -
21/06 kl 17 206 13 219 -
21/06 kl 18 160 11 171 -
21/06 kl 19 117 11 128 -
21/06 kl 20 87 11 98 -
21/06 kl 21 75 10 85 -
21/06 kl 22 82 8 90 -
21/06 kl 23 109 8 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 282 292 293 286 296
Laveste vannstand 47 53 54 52 78
Avvik gult nivå -97 -87 -86 -93 -83
Avvik orange nivå -118 -108 -107 -114 -104
Avvik rødt nivå -137 -127 -126 -133 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm