Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 154 3 157 157
17/06 kl 02 113 2 115 115
17/06 kl 03 72 2 74 72
17/06 kl 04 42 2 44 43
17/06 kl 05 32 2 34 33
17/06 kl 06 40 2 42 42
17/06 kl 07 67 2 69 69
17/06 kl 08 108 2 110 110
17/06 kl 09 152 1 153 154
17/06 kl 10 185 2 187 188
17/06 kl 11 198 1 199 202
17/06 kl 12 190 2 192 194
17/06 kl 13 164 2 166 168
17/06 kl 14 127 3 130 -
17/06 kl 15 86 4 90 -
17/06 kl 16 53 5 58 -
17/06 kl 17 38 4 42 -
17/06 kl 18 42 5 47 -
17/06 kl 19 64 6 70 -
17/06 kl 20 102 5 107 -
17/06 kl 21 146 6 152 -
17/06 kl 22 185 5 190 -
17/06 kl 23 204 7 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 211 207 213 207 212
Laveste vannstand 34 39 41 44 52
Avvik gult nivå -71 -75 -69 -75 -70
Avvik orange nivå -86 -90 -84 -90 -85
Avvik rødt nivå -99 -103 -97 -103 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm