Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 124 20 144 144
27/09 kl 14 90 15 105 107
27/09 kl 15 69 15 84 83
27/09 kl 16 68 13 81 83
27/09 kl 17 86 13 99 102
27/09 kl 18 119 10 129 133
27/09 kl 19 162 11 173 173
27/09 kl 20 201 5 206 213
27/09 kl 21 226 11 237 238
27/09 kl 22 228 7 235 237
27/09 kl 23 210 8 218 216

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 237 274 295 283 272
Laveste vannstand 81 47 51 58 33
Avvik gult nivå -54 -17 4 -8 -19
Avvik orange nivå -69 -32 -11 -23 -34
Avvik rødt nivå -79 -42 -21 -33 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm