Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/07 kl 13 170 23 193 191
21/07 kl 14 135 22 157 156
21/07 kl 15 97 21 118 -
21/07 kl 16 66 22 88 -
21/07 kl 17 50 21 71 -
21/07 kl 18 55 22 77 -
21/07 kl 19 78 17 95 -
21/07 kl 20 116 18 134 -
21/07 kl 21 159 16 175 -
21/07 kl 22 196 17 213 -
21/07 kl 23 214 17 231 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 225 236 230 231
Laveste vannstand 71 42 35 20 23
Avvik gult nivå -60 -66 -55 -61 -60
Avvik orange nivå -75 -81 -70 -76 -75
Avvik rødt nivå -85 -91 -80 -86 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: - cm