Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/01 kl 01 79 11 90 99
20/01 kl 02 82 12 94 103
20/01 kl 03 98 12 110 117
20/01 kl 04 125 16 141 142
20/01 kl 05 153 11 164 174
20/01 kl 06 177 17 194 198
20/01 kl 07 189 16 205 210
20/01 kl 08 188 18 206 210
20/01 kl 09 176 17 193 200
20/01 kl 10 155 21 176 179
20/01 kl 11 130 24 154 158
20/01 kl 12 107 21 128 134
20/01 kl 13 91 26 117 -
20/01 kl 14 87 25 112 -
20/01 kl 15 97 27 124 -
20/01 kl 16 118 24 142 -
20/01 kl 17 146 28 174 -
20/01 kl 18 174 28 202 -
20/01 kl 19 192 26 218 -
20/01 kl 20 197 24 221 -
20/01 kl 21 189 26 215 -
20/01 kl 22 170 25 195 -
20/01 kl 23 143 23 166 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 221 210 200 234 248
Laveste vannstand 90 92 58 81 81
Avvik gult nivå -61 -72 -82 -48 -34
Avvik orange nivå -76 -87 -97 -63 -49
Avvik rødt nivå -89 -100 -110 -76 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm