Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 13 122 4 126 127
23/08 kl 14 147 4 151 150
23/08 kl 15 167 4 171 169
23/08 kl 16 174 3 177 175
23/08 kl 17 170 3 173 170
23/08 kl 18 155 3 158 155
23/08 kl 19 134 2 136 133
23/08 kl 20 113 1 114 110
23/08 kl 21 96 1 97 93
23/08 kl 22 87 1 88 83
23/08 kl 23 89 0 89 84

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 171 168 175 194
Laveste vannstand 88 76 85 79 71
Avvik gult nivå -105 -111 -114 -107 -88
Avvik orange nivå -120 -126 -129 -122 -103
Avvik rødt nivå -133 -139 -142 -135 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm