Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 13 141 -20 121 119
18/04 kl 14 89 -20 69 66
18/04 kl 15 42 -20 22 21
18/04 kl 16 15 -20 -5 -6
18/04 kl 17 12 -20 -8 -10
18/04 kl 18 32 -21 11 11
18/04 kl 19 73 -21 52 51
18/04 kl 20 127 -21 106 107
18/04 kl 21 178 -20 158 159
18/04 kl 22 210 -21 189 191
18/04 kl 23 217 -19 198 195

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 198 214 222 218 214
Laveste vannstand -8 -9 7 13 20
Avvik gult nivå -84 -68 -60 -64 -68
Avvik orange nivå -99 -83 -75 -79 -83
Avvik rødt nivå -112 -96 -88 -92 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm