Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/01 kl 00 115 20 135 -
21/01 kl 01 92 20 112 -
21/01 kl 02 80 18 98 -
21/01 kl 03 81 17 98 -
21/01 kl 04 97 18 115 -
21/01 kl 05 124 13 137 -
21/01 kl 06 154 14 168 -
21/01 kl 07 180 11 191 -
21/01 kl 08 195 15 210 -
21/01 kl 09 195 10 205 -
21/01 kl 10 183 11 194 -
21/01 kl 11 160 13 173 -
21/01 kl 12 131 12 143 -
21/01 kl 13 104 12 116 -
21/01 kl 14 85 13 98 -
21/01 kl 15 78 14 92 -
21/01 kl 16 87 12 99 -
21/01 kl 17 110 10 120 -
21/01 kl 18 140 12 152 -
21/01 kl 19 171 11 182 -
21/01 kl 20 192 9 201 -
21/01 kl 21 200 9 209 -
21/01 kl 22 193 9 202 -
21/01 kl 23 172 10 182 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 221 210 200 234 248
Laveste vannstand 90 92 58 81 81
Avvik gult nivå -61 -72 -82 -48 -34
Avvik orange nivå -76 -87 -97 -63 -49
Avvik rødt nivå -89 -100 -110 -76 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm