Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 201 6 207 -
18/06 kl 01 178 6 184 -
18/06 kl 02 141 7 148 -
18/06 kl 03 98 7 105 -
18/06 kl 04 59 8 67 -
18/06 kl 05 35 7 42 -
18/06 kl 06 30 9 39 -
18/06 kl 07 44 9 53 -
18/06 kl 08 76 9 85 -
18/06 kl 09 119 9 128 -
18/06 kl 10 161 9 170 -
18/06 kl 11 189 9 198 -
18/06 kl 12 195 8 203 -
18/06 kl 13 181 8 189 -
18/06 kl 14 152 7 159 -
18/06 kl 15 113 8 121 -
18/06 kl 16 75 6 81 -
18/06 kl 17 49 6 55 -
18/06 kl 18 41 6 47 -
18/06 kl 19 51 6 57 -
18/06 kl 20 79 5 84 -
18/06 kl 21 120 6 126 -
18/06 kl 22 163 6 169 -
18/06 kl 23 195 5 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 211 207 213 207 212
Laveste vannstand 34 39 41 44 52
Avvik gult nivå -71 -75 -69 -75 -70
Avvik orange nivå -86 -90 -84 -90 -85
Avvik rødt nivå -99 -103 -97 -103 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm