Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 100 -1 99 98
24/08 kl 01 120 -1 119 118
24/08 kl 02 143 -3 140 140
24/08 kl 03 164 -2 162 161
24/08 kl 04 175 -4 171 172
24/08 kl 05 174 -4 170 171
24/08 kl 06 162 -5 157 159
24/08 kl 07 143 -5 138 140
24/08 kl 08 121 -6 115 118
24/08 kl 09 100 -7 93 98
24/08 kl 10 87 -6 81 86
24/08 kl 11 83 -7 76 81
24/08 kl 12 88 -6 82 84
24/08 kl 13 103 -7 96 100
24/08 kl 14 124 -6 118 124
24/08 kl 15 146 -6 140 146
24/08 kl 16 163 -7 156 163
24/08 kl 17 170 -6 164 169
24/08 kl 18 166 -7 159 165
24/08 kl 19 154 -6 148 154
24/08 kl 20 137 -5 132 137
24/08 kl 21 118 -5 113 116
24/08 kl 22 102 -3 99 -
24/08 kl 23 92 -3 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 171 168 175 194
Laveste vannstand 88 76 85 79 71
Avvik gult nivå -105 -111 -114 -107 -88
Avvik orange nivå -120 -126 -129 -122 -103
Avvik rødt nivå -133 -139 -142 -135 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm