Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 199 -19 180 -
19/04 kl 01 162 -19 143 -
19/04 kl 02 114 -19 95 -
19/04 kl 03 66 -19 47 -
19/04 kl 04 34 -18 16 -
19/04 kl 05 25 -19 6 -
19/04 kl 06 39 -19 20 -
19/04 kl 07 75 -18 57 -
19/04 kl 08 127 -19 108 -
19/04 kl 09 181 -19 162 -
19/04 kl 10 220 -19 201 -
19/04 kl 11 232 -18 214 -
19/04 kl 12 217 -19 198 -
19/04 kl 13 180 -19 161 -
19/04 kl 14 130 -18 112 -
19/04 kl 15 74 -18 56 -
19/04 kl 16 30 -18 12 -
19/04 kl 17 9 -18 -9 -
19/04 kl 18 13 -18 -5 -
19/04 kl 19 40 -19 21 -
19/04 kl 20 87 -18 69 -
19/04 kl 21 144 -18 126 -
19/04 kl 22 194 -17 177 -
19/04 kl 23 219 -17 202 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 198 214 222 218 214
Laveste vannstand -8 -9 7 13 20
Avvik gult nivå -84 -68 -60 -64 -68
Avvik orange nivå -99 -83 -75 -79 -83
Avvik rødt nivå -112 -96 -88 -92 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm