Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 173 7 180 182
28/09 kl 01 126 8 134 136
28/09 kl 02 80 11 91 89
28/09 kl 03 47 7 54 57
28/09 kl 04 33 14 47 45
28/09 kl 05 42 12 54 52
28/09 kl 06 71 15 86 -
28/09 kl 07 116 16 132 -
28/09 kl 08 167 18 185 -
28/09 kl 09 207 21 228 -
28/09 kl 10 226 19 245 -
28/09 kl 11 220 21 241 -
28/09 kl 12 195 23 218 -
28/09 kl 13 154 22 176 -
28/09 kl 14 109 22 131 -
28/09 kl 15 71 23 94 -
28/09 kl 16 52 26 78 -
28/09 kl 17 57 23 80 -
28/09 kl 18 83 27 110 -
28/09 kl 19 127 26 153 -
28/09 kl 20 178 27 205 -
28/09 kl 21 222 27 249 -
28/09 kl 22 245 29 274 -
28/09 kl 23 241 32 273 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 237 274 295 283 272
Laveste vannstand 81 47 51 58 33
Avvik gult nivå -54 -17 4 -8 -19
Avvik orange nivå -69 -32 -11 -23 -34
Avvik rødt nivå -79 -42 -21 -33 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm