Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 00 116 0 116 -
23/08 kl 01 143 0 143 -
23/08 kl 02 169 -1 168 -
23/08 kl 03 183 1 184 -
23/08 kl 04 183 1 184 -
23/08 kl 05 170 2 172 -
23/08 kl 06 147 4 151 -
23/08 kl 07 121 5 126 -
23/08 kl 08 97 6 103 -
23/08 kl 09 80 5 85 -
23/08 kl 10 75 7 82 -
23/08 kl 11 81 7 88 -
23/08 kl 12 98 7 105 -
23/08 kl 13 122 8 130 -
23/08 kl 14 147 8 155 -
23/08 kl 15 167 8 175 -
23/08 kl 16 174 6 180 -
23/08 kl 17 170 7 177 -
23/08 kl 18 155 6 161 -
23/08 kl 19 134 5 139 -
23/08 kl 20 113 4 117 -
23/08 kl 21 96 3 99 -
23/08 kl 22 87 2 89 -
23/08 kl 23 89 0 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 184 184 169 165
Laveste vannstand 61 62 82 72 81
Avvik gult nivå -102 -98 -98 -113 -117
Avvik orange nivå -117 -113 -113 -128 -132
Avvik rødt nivå -130 -126 -126 -141 -145
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm