Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 217 -16 201 -
20/04 kl 01 191 -16 175 -
20/04 kl 02 147 -16 131 -
20/04 kl 03 95 -16 79 -
20/04 kl 04 49 -15 34 -
20/04 kl 05 23 -16 7 -
20/04 kl 06 21 -14 7 -
20/04 kl 07 43 -14 29 -
20/04 kl 08 85 -13 72 -
20/04 kl 09 141 -11 130 -
20/04 kl 10 195 -11 184 -
20/04 kl 11 227 -9 218 -
20/04 kl 12 231 -9 222 -
20/04 kl 13 209 -7 202 -
20/04 kl 14 167 -5 162 -
20/04 kl 15 114 -5 109 -
20/04 kl 16 61 -3 58 -
20/04 kl 17 24 -2 22 -
20/04 kl 18 11 -2 9 -
20/04 kl 19 22 -2 20 -
20/04 kl 20 55 -1 54 -
20/04 kl 21 107 -1 106 -
20/04 kl 22 163 -1 162 -
20/04 kl 23 205 -3 202 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 198 214 222 218 214
Laveste vannstand -8 -9 7 13 20
Avvik gult nivå -84 -68 -60 -64 -68
Avvik orange nivå -99 -83 -75 -79 -83
Avvik rødt nivå -112 -96 -88 -92 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm