Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 206 7 213 -
19/06 kl 01 195 8 203 -
19/06 kl 02 167 7 174 -
19/06 kl 03 127 8 135 -
19/06 kl 04 84 9 93 -
19/06 kl 05 49 9 58 -
19/06 kl 06 32 9 41 -
19/06 kl 07 33 8 41 -
19/06 kl 08 52 10 62 -
19/06 kl 09 88 9 97 -
19/06 kl 10 131 9 140 -
19/06 kl 11 169 9 178 -
19/06 kl 12 189 8 197 -
19/06 kl 13 189 8 197 -
19/06 kl 14 170 7 177 -
19/06 kl 15 137 7 144 -
19/06 kl 16 100 5 105 -
19/06 kl 17 66 5 71 -
19/06 kl 18 48 4 52 -
19/06 kl 19 47 4 51 -
19/06 kl 20 64 3 67 -
19/06 kl 21 95 3 98 -
19/06 kl 22 136 4 140 -
19/06 kl 23 176 4 180 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 211 207 213 207 212
Laveste vannstand 34 39 41 44 52
Avvik gult nivå -71 -75 -69 -75 -70
Avvik orange nivå -86 -90 -84 -90 -85
Avvik rødt nivå -99 -103 -97 -103 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm