Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/12 kl 00 108 20 128 -
07/12 kl 01 95 20 115 -
07/12 kl 02 93 21 114 -
07/12 kl 03 102 21 123 -
07/12 kl 04 121 19 140 -
07/12 kl 05 144 21 165 -
07/12 kl 06 167 19 186 -
07/12 kl 07 183 21 204 -
07/12 kl 08 188 19 207 -
07/12 kl 09 182 20 202 -
07/12 kl 10 166 20 186 -
07/12 kl 11 145 20 165 -
07/12 kl 12 125 20 145 -
07/12 kl 13 109 21 130 -
07/12 kl 14 103 21 124 -
07/12 kl 15 109 21 130 -
07/12 kl 16 126 21 147 -
07/12 kl 17 147 22 169 -
07/12 kl 18 171 23 194 -
07/12 kl 19 189 22 211 -
07/12 kl 20 196 24 220 -
07/12 kl 21 190 22 212 -
07/12 kl 22 173 21 194 -
07/12 kl 23 148 19 167 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 214 220 223 218
Laveste vannstand 150 135 114 105 88
Avvik gult nivå -51 -68 -62 -59 -64
Avvik orange nivå -66 -83 -77 -74 -79
Avvik rødt nivå -79 -96 -90 -87 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm