Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 213 30 243 -
29/09 kl 01 167 32 199 -
29/09 kl 02 112 29 141 -
29/09 kl 03 62 30 92 -
29/09 kl 04 29 31 60 -
29/09 kl 05 21 30 51 -
29/09 kl 06 37 32 69 -
29/09 kl 07 76 33 109 -
29/09 kl 08 130 30 160 -
29/09 kl 09 186 30 216 -
29/09 kl 10 225 31 256 -
29/09 kl 11 237 30 267 -
29/09 kl 12 222 31 253 -
29/09 kl 13 188 33 221 -
29/09 kl 14 140 33 173 -
29/09 kl 15 90 31 121 -
29/09 kl 16 53 33 86 -
29/09 kl 17 41 32 73 -
29/09 kl 18 54 31 85 -
29/09 kl 19 89 33 122 -
29/09 kl 20 141 33 174 -
29/09 kl 21 198 36 234 -
29/09 kl 22 242 35 277 -
29/09 kl 23 258 37 295 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 237 274 295 283 272
Laveste vannstand 81 47 51 58 33
Avvik gult nivå -54 -17 4 -8 -19
Avvik orange nivå -69 -32 -11 -23 -34
Avvik rødt nivå -79 -42 -21 -33 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm