Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/08 kl 00 92 -5 87 -
26/08 kl 01 87 -5 82 -
26/08 kl 02 92 -5 87 -
26/08 kl 03 107 -6 101 -
26/08 kl 04 129 -5 124 -
26/08 kl 05 150 -6 144 -
26/08 kl 06 166 -5 161 -
26/08 kl 07 172 -5 167 -
26/08 kl 08 167 -5 162 -
26/08 kl 09 154 -5 149 -
26/08 kl 10 133 -5 128 -
26/08 kl 11 112 -5 107 -
26/08 kl 12 94 -4 90 -
26/08 kl 13 84 -5 79 -
26/08 kl 14 84 -4 80 -
26/08 kl 15 95 -5 90 -
26/08 kl 16 116 -5 111 -
26/08 kl 17 140 -4 136 -
26/08 kl 18 163 -5 158 -
26/08 kl 19 177 -4 173 -
26/08 kl 20 180 -5 175 -
26/08 kl 21 171 -3 168 -
26/08 kl 22 152 -3 149 -
26/08 kl 23 128 -3 125 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 171 168 175 194
Laveste vannstand 88 76 85 79 71
Avvik gult nivå -105 -111 -114 -107 -88
Avvik orange nivå -120 -126 -129 -122 -103
Avvik rødt nivå -133 -139 -142 -135 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm