Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 220 -2 218 -
21/04 kl 01 209 -3 206 -
21/04 kl 02 176 -2 174 -
21/04 kl 03 129 -4 125 -
21/04 kl 04 77 -3 74 -
21/04 kl 05 37 -3 34 -
21/04 kl 06 20 -6 14 -
21/04 kl 07 25 -7 18 -
21/04 kl 08 53 -6 47 -
21/04 kl 09 99 -7 92 -
21/04 kl 10 155 -8 147 -
21/04 kl 11 203 -8 195 -
21/04 kl 12 226 -8 218 -
21/04 kl 13 221 -9 212 -
21/04 kl 14 194 -10 184 -
21/04 kl 15 150 -9 141 -
21/04 kl 16 98 -9 89 -
21/04 kl 17 52 -10 42 -
21/04 kl 18 26 -9 17 -
21/04 kl 19 22 -9 13 -
21/04 kl 20 39 -7 32 -
21/04 kl 21 76 -8 68 -
21/04 kl 22 129 -6 123 -
21/04 kl 23 178 -7 171 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 198 214 222 218 214
Laveste vannstand -8 -9 7 13 20
Avvik gult nivå -84 -68 -60 -64 -68
Avvik orange nivå -99 -83 -75 -79 -83
Avvik rødt nivå -112 -96 -88 -92 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm