Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/01 kl 00 172 1 173 -
23/01 kl 01 139 4 143 -
23/01 kl 02 107 6 113 -
23/01 kl 03 83 9 92 -
23/01 kl 04 72 10 82 -
23/01 kl 05 78 13 91 -
23/01 kl 06 101 15 116 -
23/01 kl 07 135 17 152 -
23/01 kl 08 173 17 190 -
23/01 kl 09 202 20 222 -
23/01 kl 10 215 19 234 -
23/01 kl 11 210 21 231 -
23/01 kl 12 189 22 211 -
23/01 kl 13 155 23 178 -
23/01 kl 14 117 22 139 -
23/01 kl 15 84 21 105 -
23/01 kl 16 63 22 85 -
23/01 kl 17 61 20 81 -
23/01 kl 18 76 20 96 -
23/01 kl 19 106 18 124 -
23/01 kl 20 145 20 165 -
23/01 kl 21 182 17 199 -
23/01 kl 22 204 17 221 -
23/01 kl 23 208 17 225 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 221 210 200 234 248
Laveste vannstand 90 92 58 81 81
Avvik gult nivå -61 -72 -82 -48 -34
Avvik orange nivå -76 -87 -97 -63 -49
Avvik rødt nivå -89 -100 -110 -76 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm