Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 199 4 203 -
20/06 kl 01 202 5 207 -
20/06 kl 02 185 6 191 -
20/06 kl 03 152 7 159 -
20/06 kl 04 112 8 120 -
20/06 kl 05 72 9 81 -
20/06 kl 06 44 9 53 -
20/06 kl 07 34 10 44 -
20/06 kl 08 41 11 52 -
20/06 kl 09 64 11 75 -
20/06 kl 10 101 12 113 -
20/06 kl 11 142 13 155 -
20/06 kl 12 173 13 186 -
20/06 kl 13 186 13 199 -
20/06 kl 14 179 13 192 -
20/06 kl 15 157 14 171 -
20/06 kl 16 124 14 138 -
20/06 kl 17 89 14 103 -
20/06 kl 18 62 14 76 -
20/06 kl 19 51 14 65 -
20/06 kl 20 57 14 71 -
20/06 kl 21 78 14 92 -
20/06 kl 22 112 15 127 -
20/06 kl 23 151 15 166 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 210 207 212 207 212
Laveste vannstand 34 38 41 44 52
Avvik gult nivå -72 -75 -70 -75 -70
Avvik orange nivå -87 -90 -85 -90 -85
Avvik rødt nivå -100 -103 -98 -103 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm