Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 245 38 283 -
30/09 kl 01 208 39 247 -
30/09 kl 02 155 38 193 -
30/09 kl 03 96 40 136 -
30/09 kl 04 47 40 87 -
30/09 kl 05 20 39 59 -
30/09 kl 06 20 38 58 -
30/09 kl 07 44 38 82 -
30/09 kl 08 90 38 128 -
30/09 kl 09 150 35 185 -
30/09 kl 10 205 35 240 -
30/09 kl 11 237 32 269 -
30/09 kl 12 239 30 269 -
30/09 kl 13 216 29 245 -
30/09 kl 14 174 27 201 -
30/09 kl 15 121 26 147 -
30/09 kl 16 71 22 93 -
30/09 kl 17 42 21 63 -
30/09 kl 18 38 20 58 -
30/09 kl 19 59 18 77 -
30/09 kl 20 102 16 118 -
30/09 kl 21 159 15 174 -
30/09 kl 22 216 15 231 -
30/09 kl 23 254 13 267 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 237 274 295 283 272
Laveste vannstand 81 47 51 58 33
Avvik gult nivå -54 -17 4 -8 -19
Avvik orange nivå -69 -32 -11 -23 -34
Avvik rødt nivå -79 -42 -21 -33 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm