Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 183 15 198 -
21/06 kl 01 198 14 212 -
21/06 kl 02 193 14 207 -
21/06 kl 03 172 14 186 -
21/06 kl 04 137 13 150 -
21/06 kl 05 99 12 111 -
21/06 kl 06 65 13 78 -
21/06 kl 07 44 12 56 -
21/06 kl 08 40 12 52 -
21/06 kl 09 51 12 63 -
21/06 kl 10 78 12 90 -
21/06 kl 11 114 12 126 -
21/06 kl 12 149 12 161 -
21/06 kl 13 173 12 185 -
21/06 kl 14 179 11 190 -
21/06 kl 15 168 11 179 -
21/06 kl 16 143 11 154 -
21/06 kl 17 112 11 123 -
21/06 kl 18 81 10 91 -
21/06 kl 19 62 10 72 -
21/06 kl 20 58 10 68 -
21/06 kl 21 69 10 79 -
21/06 kl 22 93 10 103 -
21/06 kl 23 127 10 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 210 207 212 207 212
Laveste vannstand 34 38 41 44 52
Avvik gult nivå -72 -75 -70 -75 -70
Avvik orange nivå -87 -90 -85 -90 -85
Avvik rødt nivå -100 -103 -98 -103 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm