Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/08 kl 00 103 -3 100 -
27/08 kl 01 84 -2 82 -
27/08 kl 02 75 -3 72 -
27/08 kl 03 79 -3 76 -
27/08 kl 04 96 -2 94 -
27/08 kl 05 122 -3 119 -
27/08 kl 06 148 -4 144 -
27/08 kl 07 171 -3 168 -
27/08 kl 08 182 -3 179 -
27/08 kl 09 180 -4 176 -
27/08 kl 10 165 -4 161 -
27/08 kl 11 141 -3 138 -
27/08 kl 12 115 -4 111 -
27/08 kl 13 90 -4 86 -
27/08 kl 14 76 -3 73 -
27/08 kl 15 74 -3 71 -
27/08 kl 16 87 -3 84 -
27/08 kl 17 112 -3 109 -
27/08 kl 18 142 -3 139 -
27/08 kl 19 171 -1 170 -
27/08 kl 20 190 -2 188 -
27/08 kl 21 195 -1 194 -
27/08 kl 22 183 -1 182 -
27/08 kl 23 159 -1 158 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 171 168 175 194
Laveste vannstand 88 76 85 79 71
Avvik gult nivå -105 -111 -114 -107 -88
Avvik orange nivå -120 -126 -129 -122 -103
Avvik rødt nivå -133 -139 -142 -135 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm