Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/01 kl 00 194 17 211 -
24/01 kl 01 166 17 183 -
24/01 kl 02 130 17 147 -
24/01 kl 03 97 20 117 -
24/01 kl 04 74 20 94 -
24/01 kl 05 69 22 91 -
24/01 kl 06 81 21 102 -
24/01 kl 07 109 24 133 -
24/01 kl 08 148 23 171 -
24/01 kl 09 188 25 213 -
24/01 kl 10 215 25 240 -
24/01 kl 11 223 25 248 -
24/01 kl 12 211 28 239 -
24/01 kl 13 183 28 211 -
24/01 kl 14 144 29 173 -
24/01 kl 15 103 29 132 -
24/01 kl 16 70 27 97 -
24/01 kl 17 54 28 82 -
24/01 kl 18 57 24 81 -
24/01 kl 19 78 24 102 -
24/01 kl 20 114 22 136 -
24/01 kl 21 156 21 177 -
24/01 kl 22 192 21 213 -
24/01 kl 23 210 19 229 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 221 210 200 234 248
Laveste vannstand 90 92 58 81 81
Avvik gult nivå -61 -72 -82 -48 -34
Avvik orange nivå -76 -87 -97 -63 -49
Avvik rødt nivå -89 -100 -110 -76 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm