Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 209 -5 204 -
22/04 kl 01 214 -5 209 -
22/04 kl 02 195 -4 191 -
22/04 kl 03 158 -3 155 -
22/04 kl 04 111 -3 108 -
22/04 kl 05 64 -3 61 -
22/04 kl 06 33 -1 32 -
22/04 kl 07 24 0 24 -
22/04 kl 08 35 -1 34 -
22/04 kl 09 66 0 66 -
22/04 kl 10 114 1 115 -
22/04 kl 11 165 1 166 -
22/04 kl 12 203 1 204 -
22/04 kl 13 216 2 218 -
22/04 kl 14 205 3 208 -
22/04 kl 15 175 3 178 -
22/04 kl 16 132 4 136 -
22/04 kl 17 86 4 90 -
22/04 kl 18 51 5 56 -
22/04 kl 19 34 4 38 -
22/04 kl 20 38 5 43 -
22/04 kl 21 59 6 65 -
22/04 kl 22 99 6 105 -
22/04 kl 23 146 6 152 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 205 214 222 219 218
Laveste vannstand -8 -8 7 14 24
Avvik gult nivå -77 -68 -60 -63 -64
Avvik orange nivå -92 -83 -75 -78 -79
Avvik rødt nivå -105 -96 -88 -91 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm