Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/07 kl 00 115 9 124 -
18/07 kl 01 95 8 103 -
18/07 kl 02 82 7 89 -
18/07 kl 03 80 7 87 -
18/07 kl 04 91 8 99 -
18/07 kl 05 110 8 118 -
18/07 kl 06 134 7 141 -
18/07 kl 07 156 7 163 -
18/07 kl 08 171 7 178 -
18/07 kl 09 174 7 181 -
18/07 kl 10 164 6 170 -
18/07 kl 11 145 7 152 -
18/07 kl 12 121 7 128 -
18/07 kl 13 98 5 103 -
18/07 kl 14 81 5 86 -
18/07 kl 15 75 5 80 -
18/07 kl 16 82 5 87 -
18/07 kl 17 101 4 105 -
18/07 kl 18 127 3 130 -
18/07 kl 19 155 4 159 -
18/07 kl 20 175 3 178 -
18/07 kl 21 184 3 187 -
18/07 kl 22 180 3 183 -
18/07 kl 23 163 2 165 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 179 174 182 187
Laveste vannstand 93 92 89 92 80
Avvik gult nivå -125 -112 -117 -109 -104
Avvik orange nivå -140 -127 -132 -124 -119
Avvik rødt nivå -150 -137 -142 -134 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm