Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 260 12 272 -
01/10 kl 01 239 11 250 -
01/10 kl 02 196 11 207 -
01/10 kl 03 139 12 151 -
01/10 kl 04 81 11 92 -
01/10 kl 05 39 10 49 -
01/10 kl 06 22 11 33 -
01/10 kl 07 29 11 40 -
01/10 kl 08 60 10 70 -
01/10 kl 09 112 11 123 -
01/10 kl 10 172 10 182 -
01/10 kl 11 220 10 230 -
01/10 kl 12 241 12 253 -
01/10 kl 13 233 12 245 -
01/10 kl 14 203 11 214 -
01/10 kl 15 156 12 168 -
01/10 kl 16 103 14 117 -
01/10 kl 17 60 12 72 -
01/10 kl 18 39 14 53 -
01/10 kl 19 44 14 58 -
01/10 kl 20 72 17 89 -
01/10 kl 21 118 17 135 -
01/10 kl 22 176 17 193 -
01/10 kl 23 228 21 249 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 237 274 295 283 272
Laveste vannstand 81 47 51 58 33
Avvik gult nivå -54 -17 4 -8 -19
Avvik orange nivå -69 -32 -11 -23 -34
Avvik rødt nivå -79 -42 -21 -33 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm