Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 01 15 0 15 16
22/09 kl 02 34 0 34 34
22/09 kl 03 44 0 44 45
22/09 kl 04 45 0 45 49
22/09 kl 05 37 1 38 40
22/09 kl 06 21 0 21 24
22/09 kl 07 0 1 1 4
22/09 kl 08 -17 1 -16 -10
22/09 kl 09 -28 2 -26 -22
22/09 kl 10 -31 3 -28 -27
22/09 kl 11 -26 3 -23 -20
22/09 kl 12 -13 3 -10 -8
22/09 kl 13 5 2 7 -
22/09 kl 14 24 4 28 -
22/09 kl 15 37 4 41 -
22/09 kl 16 43 4 47 -
22/09 kl 17 40 5 45 -
22/09 kl 18 30 4 34 -
22/09 kl 19 13 4 17 -
22/09 kl 20 -4 4 0 -
22/09 kl 21 -19 4 -15 -
22/09 kl 22 -27 4 -23 -
22/09 kl 23 -29 5 -24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 47 45 48 70 80
Laveste vannstand -28 -26 -32 -38 -52
Avvik gult nivå -89 -91 -88 -66 -56
Avvik orange nivå -101 -103 -100 -78 -68
Avvik rødt nivå -111 -113 -110 -88 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm