Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/07 kl 01 50 6 56 57
22/07 kl 02 54 4 58 60
22/07 kl 03 45 4 49 53
22/07 kl 04 22 5 27 28
22/07 kl 05 -8 5 -3 -2
22/07 kl 06 -38 5 -33 -32
22/07 kl 07 -60 4 -56 -54
22/07 kl 08 -70 3 -67 -65
22/07 kl 09 -66 5 -61 -61
22/07 kl 10 -50 6 -44 -45
22/07 kl 11 -23 5 -18 -19
22/07 kl 12 5 3 8 9
22/07 kl 13 28 2 30 33
22/07 kl 14 40 3 43 44
22/07 kl 15 40 4 44 -
22/07 kl 16 27 5 32 -
22/07 kl 17 3 5 8 -
22/07 kl 18 -23 4 -19 -
22/07 kl 19 -44 4 -40 -
22/07 kl 20 -53 4 -49 -
22/07 kl 21 -51 4 -47 -
22/07 kl 22 -36 4 -32 -
22/07 kl 23 -13 4 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 58 52 41 43 38
Laveste vannstand -67 -56 -60 -49 -46
Avvik gult nivå -78 -84 -95 -93 -98
Avvik orange nivå -90 -96 -107 -105 -110
Avvik rødt nivå -100 -106 -117 -115 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm