Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 01 -57 -5 -62 -61
03/06 kl 02 -72 -4 -76 -75
03/06 kl 03 -71 -3 -74 -75
03/06 kl 04 -55 -2 -57 -58
03/06 kl 05 -26 -2 -28 -29
03/06 kl 06 9 -3 6 5
03/06 kl 07 39 -2 37 35
03/06 kl 08 56 -1 55 51
03/06 kl 09 56 -1 55 52
03/06 kl 10 41 -1 40 36
03/06 kl 11 12 -1 11 7
03/06 kl 12 -26 0 -26 -30
03/06 kl 13 -61 0 -61 -66
03/06 kl 14 -86 0 -86 -89
03/06 kl 15 -94 1 -93 -96
03/06 kl 16 -84 2 -82 -86
03/06 kl 17 -58 2 -56 -59
03/06 kl 18 -20 1 -19 -18
03/06 kl 19 18 1 19 22
03/06 kl 20 46 2 48 50
03/06 kl 21 58 3 61 64
03/06 kl 22 53 3 56 61
03/06 kl 23 32 4 36 41

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 61 76 88 86 84
Laveste vannstand -93 -84 -79 -76 -76
Avvik gult nivå -75 -60 -48 -50 -52
Avvik orange nivå -87 -72 -60 -62 -64
Avvik rødt nivå -97 -82 -70 -72 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm