Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/05 kl 13 -29 7 -22 -23
26/05 kl 14 -10 8 -2 -4
26/05 kl 15 6 8 14 13
26/05 kl 16 17 9 26 24
26/05 kl 17 19 10 29 28
26/05 kl 18 12 11 23 21
26/05 kl 19 -1 12 11 7
26/05 kl 20 -16 11 -5 -7
26/05 kl 21 -30 12 -18 -18
26/05 kl 22 -38 11 -27 -26
26/05 kl 23 -40 12 -28 -26

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 29 34 33 37 39
Laveste vannstand -28 -42 -44 -49 -61
Avvik gult nivå -107 -102 -103 -99 -97
Avvik orange nivå -119 -114 -115 -111 -109
Avvik rødt nivå -129 -124 -125 -121 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm