Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/06 kl 01 14 14 14 16
24/06 kl 02 28 29 28 31
24/06 kl 03 33 35 35 36
24/06 kl 04 29 31 31 34
24/06 kl 05 16 17 16 18
24/06 kl 06 -7 -5 -6 -5
24/06 kl 07 -32 -29 -30 -30
24/06 kl 08 -52 -50 -50 -50
24/06 kl 09 -63 -60 -61 -62
24/06 kl 10 -63 -62 -62 -64
24/06 kl 11 -55 -52 -53 -54
24/06 kl 12 -36 -34 -35 -37
24/06 kl 13 -14 -12 -12 -14
24/06 kl 14 7 9 9 6
24/06 kl 15 22 24 23 19
24/06 kl 16 24 26 25 23
24/06 kl 17 18 19 19 19
24/06 kl 18 3 5 4 1
24/06 kl 19 -15 -13 -14 -20
24/06 kl 20 -31 -29 -30 -34
24/06 kl 21 -42 -40 -41 -47
24/06 kl 22 -45 -43 -45 -49
24/06 kl 23 -38 -35 -38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 35 33 31 30 38
Laveste vannstand -63 -56 -55 -58 -63
Avvik gult nivå -101 -103 -105 -106 -98
Avvik orange nivå -113 -115 -117 -118 -110
Avvik rødt nivå -123 -125 -127 -128 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm