Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/08 kl 13 82 82 81 79
19/08 kl 14 78 80 79 76
19/08 kl 15 60 64 61 58
19/08 kl 16 30 32 31 27
19/08 kl 17 -4 -1 -2 -4
19/08 kl 18 -28 -23 -26 -27
19/08 kl 19 -37 -33 -36 -37
19/08 kl 20 -32 -28 -31 -31
19/08 kl 21 -16 -12 -13 -12
19/08 kl 22 15 18 17 16
19/08 kl 23 48 52 50 49

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 82 86 65 57 66
Laveste vannstand -37 -56 -67 -57 -43
Avvik gult nivå -54 -50 -71 -79 -70
Avvik orange nivå -66 -62 -83 -91 -82
Avvik rødt nivå -76 -72 -93 -101 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm