Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
05/12 kl 13 32 32 32 28
05/12 kl 14 41 45 43 42
05/12 kl 15 54 61 55 55
05/12 kl 16 67 72 67 68
05/12 kl 17 76 82 77 76
05/12 kl 18 78 82 79 77
05/12 kl 19 72 77 72 68
05/12 kl 20 55 62 58 56
05/12 kl 21 37 46 41 37
05/12 kl 22 19 24 23 20
05/12 kl 23 6 12 7 6

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 82 73 75 105 104
Laveste vannstand 6 -1 -14 -29 -49
Avvik gult nivå -54 -63 -61 -31 -32
Avvik orange nivå -66 -75 -73 -43 -44
Avvik rødt nivå -76 -85 -83 -53 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm