Tid (NNT) Observert 24/06 00 23/06 12 23/06 00
24/06 kl 00 -5 - -7 -7
24/06 kl 01 16 14 14 13
24/06 kl 02 31 28 28 28
24/06 kl 03 36 35 35 35
24/06 kl 04 34 31 31 30
24/06 kl 05 18 16 16 15
24/06 kl 06 -5 -6 -6 -6
24/06 kl 07 -30 -30 -30 -31
24/06 kl 08 -50 -50 -50 -51
24/06 kl 09 -62 -61 -62 -62
24/06 kl 10 -64 -62 -63 -64
24/06 kl 11 -54 -53 -53 -54
24/06 kl 12 -37 -35 -34 -35
24/06 kl 13 -14 -12 -12 -12
24/06 kl 14 6 9 9 8
24/06 kl 15 19 23 23 23
24/06 kl 16 23 25 25 25
24/06 kl 17 19 19 20 19
24/06 kl 18 1 4 4 4
24/06 kl 19 -20 -14 -14 -14
24/06 kl 20 -34 -30 -31 -31
24/06 kl 21 -47 -41 -41 -42
24/06 kl 22 -49 -45 -45 -45
24/06 kl 23 - -38 -38 -38

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 24/06 00 35 33 30 30 34
Max. fra modell: 23/06 12 35 32 30 29 28
Max. fra modell: 23/06 00 35 32 28 27 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm