Tid (NNT) Observert 19/08 12 19/08 00 18/08 12
19/08 kl 00 88 - - 84
19/08 kl 01 91 - 88 87
19/08 kl 02 81 - 76 75
19/08 kl 03 54 - 50 49
19/08 kl 04 18 - 15 14
19/08 kl 05 -16 - -20 -21
19/08 kl 06 -41 - -45 -46
19/08 kl 07 -50 - -52 -54
19/08 kl 08 -45 - -46 -47
19/08 kl 09 -23 - -24 -25
19/08 kl 10 7 - 9 8
19/08 kl 11 42 - 43 42
19/08 kl 12 68 - 70 69
19/08 kl 13 79 81 82 81
19/08 kl 14 76 79 79 78
19/08 kl 15 58 61 61 60
19/08 kl 16 27 31 32 31
19/08 kl 17 -4 -2 -2 -2
19/08 kl 18 -27 -26 -26 -26
19/08 kl 19 -37 -36 -36 -37
19/08 kl 20 -31 -31 -30 -31
19/08 kl 21 -12 -13 -12 -12
19/08 kl 22 16 17 18 18
19/08 kl 23 49 50 50 49

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 19/08 12 81 85 64 49 55
Max. fra modell: 19/08 00 88 85 64 50 59
Max. fra modell: 18/08 12 87 85 64 54 57
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm