Tid (NNT) Observert 05/12 12 05/12 00 04/12 12
05/12 kl 00 -5 - - -1
05/12 kl 01 8 - 8 8
05/12 kl 02 25 - 26 25
05/12 kl 03 43 - 45 45
05/12 kl 04 60 - 60 60
05/12 kl 05 71 - 71 72
05/12 kl 06 74 - 75 75
05/12 kl 07 71 - 69 70
05/12 kl 08 56 - 59 59
05/12 kl 09 43 - 44 45
05/12 kl 10 32 - 33 33
05/12 kl 11 23 - 24 24
05/12 kl 12 19 - 24 24
05/12 kl 13 28 32 32 32
05/12 kl 14 42 43 43 44
05/12 kl 15 55 55 56 56
05/12 kl 16 68 67 68 69
05/12 kl 17 76 77 78 79
05/12 kl 18 77 79 82 82
05/12 kl 19 68 72 75 75
05/12 kl 20 56 58 62 61
05/12 kl 21 37 41 44 43
05/12 kl 22 20 23 25 23
05/12 kl 23 6 7 10 8

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 05/12 12 79 70 70 89 86
Max. fra modell: 05/12 00 82 70 70 83 84
Max. fra modell: 04/12 12 82 72 70 69 69
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm