Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/06 kl 01 -1 -1 -1 1
24/06 kl 02 -2 -1 -2 1
24/06 kl 03 -4 -2 -2 -1
24/06 kl 04 -3 -1 -1 2
24/06 kl 05 -1 0 -1 1
24/06 kl 06 -2 0 -1 0
24/06 kl 07 -3 0 -1 -1
24/06 kl 08 -3 -1 -1 -1
24/06 kl 09 -3 0 -1 -2
24/06 kl 10 -1 0 0 -2
24/06 kl 11 -3 0 -1 -2
24/06 kl 12 -2 0 -1 -3
24/06 kl 13 -2 0 0 -2
24/06 kl 14 -1 1 1 -2
24/06 kl 15 0 2 1 -3
24/06 kl 16 -2 0 -1 -3
24/06 kl 17 -2 -1 -1 -1
24/06 kl 18 -2 0 -1 -4
24/06 kl 19 -1 1 0 -6
24/06 kl 20 0 2 1 -3
24/06 kl 21 0 2 1 -5
24/06 kl 22 0 2 0 -4
24/06 kl 23 0 3 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 1 3 4 4 3
Laveste værets virkning -2 -1 -1 0 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm