Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/10 kl 01 5 5 5 5
24/10 kl 02 5 7 5 4
24/10 kl 03 4 8 6 3
24/10 kl 04 3 5 4 2
24/10 kl 05 5 8 6 4
24/10 kl 06 4 7 5 3
24/10 kl 07 6 9 6 3
24/10 kl 08 3 9 7 5
24/10 kl 09 3 9 6 6
24/10 kl 10 5 8 7 8
24/10 kl 11 5 9 6 8
24/10 kl 12 8 11 10 11
24/10 kl 13 7 11 10 12
24/10 kl 14 10 13 11 17
24/10 kl 15 10 16 13 -
24/10 kl 16 12 15 13 -
24/10 kl 17 12 17 15 -
24/10 kl 18 14 18 16 -
24/10 kl 19 12 19 16 -
24/10 kl 20 16 23 19 -
24/10 kl 21 17 22 20 -
24/10 kl 22 19 26 22 -
24/10 kl 23 21 30 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 26 29 8 18
Laveste værets virkning 4 19 4 4 7
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm