Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/08 kl 13 24 24 23 21
19/08 kl 14 23 25 24 21
19/08 kl 15 23 27 24 21
19/08 kl 16 23 25 24 20
19/08 kl 17 22 25 24 22
19/08 kl 18 22 27 24 23
19/08 kl 19 23 27 24 23
19/08 kl 20 22 26 23 23
19/08 kl 21 19 23 22 23
19/08 kl 22 20 23 22 21
19/08 kl 23 20 24 22 21

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 21 6 5 17
Laveste værets virkning 22 7 -4 -4 6
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm