Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
05/12 kl 13 34 34 34 30
05/12 kl 14 32 36 34 33
05/12 kl 15 30 37 31 31
05/12 kl 16 29 34 29 30
05/12 kl 17 28 34 29 28
05/12 kl 18 29 33 30 28
05/12 kl 19 30 35 30 26
05/12 kl 20 27 34 30 28
05/12 kl 21 26 35 30 26
05/12 kl 22 25 30 29 26
05/12 kl 23 26 32 27 26

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 34 28 23 31 30
Laveste værets virkning 27 17 12 11 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm