Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/06 kl 00 -23 1 -22 -26
25/06 kl 01 -4 1 -3 -9
25/06 kl 02 14 2 16 11
25/06 kl 03 27 1 28 24
25/06 kl 04 31 2 33 30
25/06 kl 05 26 1 27 25
25/06 kl 06 11 1 12 9
25/06 kl 07 -9 1 -8 -13
25/06 kl 08 -30 1 -29 -34
25/06 kl 09 -47 2 -45 -50
25/06 kl 10 -56 2 -54 -61
25/06 kl 11 -57 2 -55 -
25/06 kl 12 -47 1 -46 -
25/06 kl 13 -30 0 -30 -
25/06 kl 14 -10 0 -10 -
25/06 kl 15 7 0 7 -
25/06 kl 16 20 0 20 -
25/06 kl 17 23 -1 22 -
25/06 kl 18 17 -1 16 -
25/06 kl 19 3 0 3 -
25/06 kl 20 -13 0 -13 -
25/06 kl 21 -29 0 -29 -
25/06 kl 22 -39 -1 -40 -
25/06 kl 23 -42 -1 -43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 25 33 29 27 30
Laveste vannstand -45 -55 -52 -57 -61
Avvik gult nivå -111 -103 -107 -109 -106
Avvik orange nivå -123 -115 -119 -121 -118
Avvik rødt nivå -133 -125 -129 -131 -128
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm