Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/12 kl 00 -27 27 0 -2
06/12 kl 01 -26 28 2 -
06/12 kl 02 -16 27 11 -
06/12 kl 03 0 27 27 -
06/12 kl 04 17 26 43 -
06/12 kl 05 34 24 58 -
06/12 kl 06 44 23 67 -
06/12 kl 07 46 24 70 -
06/12 kl 08 39 26 65 -
06/12 kl 09 27 24 51 -
06/12 kl 10 12 22 34 -
06/12 kl 11 -2 21 19 -
06/12 kl 12 -12 20 8 -
06/12 kl 13 -13 21 8 -
06/12 kl 14 -7 20 13 -
06/12 kl 15 5 20 25 -
06/12 kl 16 21 19 40 -
06/12 kl 17 38 19 57 -
06/12 kl 18 49 20 69 -
06/12 kl 19 51 17 68 -
06/12 kl 20 45 18 63 -
06/12 kl 21 31 17 48 -
06/12 kl 22 12 19 31 -
06/12 kl 23 -7 19 12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 70 70 89 86
Laveste vannstand 7 0 -10 -24 -33
Avvik gult nivå -57 -66 -66 -47 -50
Avvik orange nivå -69 -78 -78 -59 -62
Avvik rødt nivå -79 -88 -88 -69 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm