Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/08 kl 00 54 21 75 76
20/08 kl 01 66 19 85 86
20/08 kl 02 62 19 81 82
20/08 kl 03 44 18 62 63
20/08 kl 04 14 17 31 33
20/08 kl 05 -20 15 -5 -3
20/08 kl 06 -50 15 -35 -32
20/08 kl 07 -66 15 -51 -48
20/08 kl 08 -68 14 -54 -51
20/08 kl 09 -55 13 -42 -40
20/08 kl 10 -30 12 -18 -15
20/08 kl 11 2 12 14 -
20/08 kl 12 32 12 44 -
20/08 kl 13 50 12 62 -
20/08 kl 14 54 11 65 -
20/08 kl 15 45 11 56 -
20/08 kl 16 23 11 34 -
20/08 kl 17 -7 11 4 -
20/08 kl 18 -35 10 -25 -
20/08 kl 19 -52 9 -43 -
20/08 kl 20 -54 8 -46 -
20/08 kl 21 -44 7 -37 -
20/08 kl 22 -21 7 -14 -
20/08 kl 23 8 7 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 81 85 64 49 55
Laveste vannstand -36 -54 -64 -55 -30
Avvik gult nivå -55 -51 -72 -87 -81
Avvik orange nivå -67 -63 -84 -99 -93
Avvik rødt nivå -77 -73 -94 -109 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm