Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/01 kl 00 13 19 16 -
21/01 kl 01 15 21 17 -
21/01 kl 02 16 21 18 -
21/01 kl 03 16 23 19 -
21/01 kl 04 15 22 18 -
21/01 kl 05 13 21 17 -
21/01 kl 06 14 23 18 -
21/01 kl 07 15 26 19 -
21/01 kl 08 17 27 20 -
21/01 kl 09 17 25 19 -
21/01 kl 10 16 24 19 -
21/01 kl 11 16 24 20 -
21/01 kl 12 17 26 21 -
21/01 kl 13 17 27 21 -
21/01 kl 14 18 27 20 -
21/01 kl 15 19 27 21 -
21/01 kl 16 18 29 22 -
21/01 kl 17 19 30 23 -
21/01 kl 18 20 30 24 -
21/01 kl 19 21 31 24 -
21/01 kl 20 20 33 25 -
21/01 kl 21 18 34 26 -
21/01 kl 22 20 34 27 -
21/01 kl 23 20 35 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 27 29 32 17
Laveste værets virkning 3 16 20 18 15
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm