Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/12 kl 00 -23 20 -3 -
07/12 kl 01 -31 21 -10 -
07/12 kl 02 -29 21 -8 -
07/12 kl 03 -18 21 3 -
07/12 kl 04 0 23 23 -
07/12 kl 05 20 22 42 -
07/12 kl 06 39 21 60 -
07/12 kl 07 50 20 70 -
07/12 kl 08 51 19 70 -
07/12 kl 09 43 20 63 -
07/12 kl 10 29 21 50 -
07/12 kl 11 10 20 30 -
07/12 kl 12 -7 20 13 -
07/12 kl 13 -18 18 0 -
07/12 kl 14 -20 17 -3 -
07/12 kl 15 -12 17 5 -
07/12 kl 16 2 17 19 -
07/12 kl 17 22 17 39 -
07/12 kl 18 41 14 55 -
07/12 kl 19 54 12 66 -
07/12 kl 20 56 13 69 -
07/12 kl 21 48 13 61 -
07/12 kl 22 31 12 43 -
07/12 kl 23 9 12 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 70 70 89 86
Laveste vannstand 7 0 -10 -24 -33
Avvik gult nivå -57 -66 -66 -47 -50
Avvik orange nivå -69 -78 -78 -59 -62
Avvik rødt nivå -79 -88 -88 -69 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm