Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/04 kl 00 68 -9 59 -
11/04 kl 01 75 -11 64 -
11/04 kl 02 62 -11 51 -
11/04 kl 03 31 -10 21 -
11/04 kl 04 -15 -9 -24 -
11/04 kl 05 -58 -8 -66 -
11/04 kl 06 -85 -8 -93 -
11/04 kl 07 -94 -7 -101 -
11/04 kl 08 -84 -6 -90 -
11/04 kl 09 -55 -5 -60 -
11/04 kl 10 -10 -3 -13 -
11/04 kl 11 35 -3 32 -
11/04 kl 12 66 -1 65 -
11/04 kl 13 79 1 80 -
11/04 kl 14 72 3 75 -
11/04 kl 15 47 5 52 -
11/04 kl 16 6 4 10 -
11/04 kl 17 -39 3 -36 -
11/04 kl 18 -73 4 -69 -
11/04 kl 19 -90 6 -84 -
11/04 kl 20 -90 7 -83 -
11/04 kl 21 -71 7 -64 -
11/04 kl 22 -35 7 -28 -
11/04 kl 23 8 9 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 72 80 72 37
Laveste vannstand -121 -118 -101 -85 -98
Avvik gult nivå -46 -64 -56 -64 -99
Avvik orange nivå -58 -76 -68 -76 -111
Avvik rødt nivå -68 -86 -78 -86 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm