Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/06 kl 00 -36 -1 -37 -
26/06 kl 01 -22 0 -22 -
26/06 kl 02 -4 0 -4 -
26/06 kl 03 11 0 11 -
26/06 kl 04 23 1 24 -
26/06 kl 05 28 2 30 -
26/06 kl 06 22 2 24 -
26/06 kl 07 8 2 10 -
26/06 kl 08 -10 2 -8 -
26/06 kl 09 -29 3 -26 -
26/06 kl 10 -45 3 -42 -
26/06 kl 11 -54 3 -51 -
26/06 kl 12 -55 4 -51 -
26/06 kl 13 -45 4 -41 -
26/06 kl 14 -28 3 -25 -
26/06 kl 15 -9 3 -6 -
26/06 kl 16 8 3 11 -
26/06 kl 17 20 3 23 -
26/06 kl 18 23 3 26 -
26/06 kl 19 18 2 20 -
26/06 kl 20 4 2 6 -
26/06 kl 21 -11 3 -8 -
26/06 kl 22 -27 3 -24 -
26/06 kl 23 -38 4 -34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 35 33 30 30 34
Laveste vannstand -62 -54 -51 -53 -59
Avvik gult nivå -101 -103 -106 -106 -102
Avvik orange nivå -113 -115 -118 -118 -114
Avvik rødt nivå -123 -125 -128 -128 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm