Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/08 kl 00 38 6 44 -
21/08 kl 01 56 5 61 -
21/08 kl 02 60 4 64 -
21/08 kl 03 51 3 54 -
21/08 kl 04 30 1 31 -
21/08 kl 05 0 1 1 -
21/08 kl 06 -31 0 -31 -
21/08 kl 07 -54 -2 -56 -
21/08 kl 08 -62 -2 -64 -
21/08 kl 09 -58 -2 -60 -
21/08 kl 10 -42 -1 -43 -
21/08 kl 11 -15 -2 -17 -
21/08 kl 12 14 -3 11 -
21/08 kl 13 38 -3 35 -
21/08 kl 14 49 -3 46 -
21/08 kl 15 48 -3 45 -
21/08 kl 16 34 -4 30 -
21/08 kl 17 10 -4 6 -
21/08 kl 18 -17 -4 -21 -
21/08 kl 19 -38 -4 -42 -
21/08 kl 20 -48 -4 -52 -
21/08 kl 21 -46 -4 -50 -
21/08 kl 22 -33 -4 -37 -
21/08 kl 23 -9 -4 -13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 81 85 64 49 55
Laveste vannstand -36 -54 -64 -55 -30
Avvik gult nivå -55 -51 -72 -87 -81
Avvik orange nivå -67 -63 -84 -99 -93
Avvik rødt nivå -77 -73 -94 -109 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm