Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
22/11 kl 00 0% 0% 0% -48
22/11 kl 01 0% 0% 0% -53
22/11 kl 02 0% 0% 0% -42
22/11 kl 03 0% 0% 0% -21
22/11 kl 04 0% 0% 0% 6
22/11 kl 05 0% 0% 0% 33
22/11 kl 06 0% 0% 0% 53
22/11 kl 07 0% 0% 0% 63
22/11 kl 08 0% 0% 0% 58
22/11 kl 09 0% 0% 0% 43
22/11 kl 10 0% 0% 0% 21
22/11 kl 11 0% 0% 0% -3
22/11 kl 12 0% 0% 0% -20
22/11 kl 13 0% 0% 0% -30
22/11 kl 14 0% 0% 0% -26
22/11 kl 15 0% 0% 0% -10
22/11 kl 16 0% 0% 0% 14
22/11 kl 17 0% 0% 0% 41
22/11 kl 18 0% 0% 0% 61
22/11 kl 19 0% 0% 0% 71
22/11 kl 20 0% 0% 0% 69
22/11 kl 21 0% 0% 0% 53
22/11 kl 22 0% 0% 0% 25
22/11 kl 23 0% 0% 0% -6

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm