Tid (NNT) Observert 18/07 00 17/07 12 17/07 00
20/07 kl 00 - 64 63 63
20/07 kl 01 - 66 65 65
20/07 kl 02 - 52 51 50
20/07 kl 03 - 25 24 23
20/07 kl 04 - -10 -11 -12
20/07 kl 05 - -45 -45 -46
20/07 kl 06 - -67 -69 -70
20/07 kl 07 - -73 -75 -76
20/07 kl 08 - -65 -67 -68
20/07 kl 09 - -45 -46 -47
20/07 kl 10 - -12 -13 -14
20/07 kl 11 - 21 20 19
20/07 kl 12 - 47 46 43
20/07 kl 13 - 58 56 54
20/07 kl 14 - 53 51 49
20/07 kl 15 - 34 33 30
20/07 kl 16 - 4 4 3
20/07 kl 17 - -27 -28 -30
20/07 kl 18 - -49 -51 -52
20/07 kl 19 - -58 -59 -61
20/07 kl 20 - -53 -53 -54
20/07 kl 21 - -35 -34 -35
20/07 kl 22 - -5 -4 -4
20/07 kl 23 - 27 28 27

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 18/07 00 63 71 66 60 57
Max. fra modell: 17/07 12 65 71 65 62 56
Max. fra modell: 17/07 00 65 72 65 61 54
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm