Tid (NNT) Observert 20/10 12 20/10 00 19/10 12
22/10 kl 00 -14 -16 -14 -14
22/10 kl 01 2 2 3 4
22/10 kl 02 26 23 23 24
22/10 kl 03 45 43 44 44
22/10 kl 04 60 55 56 55
22/10 kl 05 65 59 62 59
22/10 kl 06 56 56 57 56
22/10 kl 07 43 42 44 43
22/10 kl 08 26 27 26 26
22/10 kl 09 10 11 9 11
22/10 kl 10 -3 2 0 2
22/10 kl 11 -9 -7 -7 -5
22/10 kl 12 -6 -6 -6 -5
22/10 kl 13 3 6 4 7
22/10 kl 14 16 23 19 24
22/10 kl 15 29 39 36 40
22/10 kl 16 42 49 47 51
22/10 kl 17 48 54 52 56
22/10 kl 18 42 49 49 54
22/10 kl 19 30 39 40 44
22/10 kl 20 16 25 26 30
22/10 kl 21 -1 7 6 12
22/10 kl 22 -19 -10 -12 -3
22/10 kl 23 -30 -22 -22 -14

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 20/10 12 44 42 59 66 91
Max. fra modell: 20/10 00 52 41 62 69 105
Max. fra modell: 19/10 12 53 44 59 76 76
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm