Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/09 kl 00 -2 4 1 -
20/09 kl 01 -1 5 1 -
20/09 kl 02 -2 3 0 -
20/09 kl 03 -4 1 -1 -
20/09 kl 04 -4 0 -1 -
20/09 kl 05 -3 0 -1 -
20/09 kl 06 -3 1 -2 -
20/09 kl 07 -4 0 -3 -
20/09 kl 08 -5 -1 -4 -
20/09 kl 09 -6 -2 -3 -
20/09 kl 10 -5 -1 -3 -
20/09 kl 11 -5 0 -3 -
20/09 kl 12 -5 0 -4 -
20/09 kl 13 -6 -1 -4 -
20/09 kl 14 -6 -1 -3 -
20/09 kl 15 -5 1 -1 -
20/09 kl 16 -5 1 -2 -
20/09 kl 17 -5 0 -3 -
20/09 kl 18 -6 0 -2 -
20/09 kl 19 -6 1 -2 -
20/09 kl 20 -5 2 0 -
20/09 kl 21 -5 1 0 -
20/09 kl 22 -5 1 -1 -
20/09 kl 23 -4 0 -1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -1 1 1 3 8
Laveste værets virkning -11 -12 -4 -2 3
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm