Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/02 kl 00 -3 8 2 -
25/02 kl 01 -4 8 2 -
25/02 kl 02 -6 6 1 -
25/02 kl 03 -7 5 0 -
25/02 kl 04 -8 4 -1 -
25/02 kl 05 -8 4 -2 -
25/02 kl 06 -7 5 0 -
25/02 kl 07 -5 5 1 -
25/02 kl 08 -4 6 2 -
25/02 kl 09 -1 8 2 -
25/02 kl 10 0 10 4 -
25/02 kl 11 1 12 7 -
25/02 kl 12 3 13 10 -
25/02 kl 13 8 16 13 -
25/02 kl 14 11 20 16 -
25/02 kl 15 12 21 18 -
25/02 kl 16 12 24 21 -
25/02 kl 17 14 26 24 -
25/02 kl 18 17 29 27 -
25/02 kl 19 18 31 29 -
25/02 kl 20 19 32 30 -
25/02 kl 21 19 35 32 -
25/02 kl 22 19 36 32 -
25/02 kl 23 21 38 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 14 35 35 19
Laveste værets virkning 11 5 -2 13 11
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm