Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/06 kl 00 -42 3 -39 -
27/06 kl 01 -37 3 -34 -
27/06 kl 02 -24 4 -20 -
27/06 kl 03 -6 4 -2 -
27/06 kl 04 10 4 14 -
27/06 kl 05 22 3 25 -
27/06 kl 06 27 3 30 -
27/06 kl 07 22 3 25 -
27/06 kl 08 8 3 11 -
27/06 kl 09 -9 3 -6 -
27/06 kl 10 -29 3 -26 -
27/06 kl 11 -46 2 -44 -
27/06 kl 12 -55 2 -53 -
27/06 kl 13 -55 2 -53 -
27/06 kl 14 -45 1 -44 -
27/06 kl 15 -28 1 -27 -
27/06 kl 16 -8 0 -8 -
27/06 kl 17 10 0 10 -
27/06 kl 18 23 1 24 -
27/06 kl 19 27 1 28 -
27/06 kl 20 21 0 21 -
27/06 kl 21 7 2 9 -
27/06 kl 22 -10 2 -8 -
27/06 kl 23 -28 2 -26 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 35 33 30 30 34
Laveste vannstand -62 -54 -51 -53 -59
Avvik gult nivå -101 -103 -106 -106 -102
Avvik orange nivå -113 -115 -118 -118 -114
Avvik rødt nivå -123 -125 -128 -128 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm