Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/12 kl 00 -12 11 -1 -
08/12 kl 01 -30 12 -18 -
08/12 kl 02 -37 13 -24 -
08/12 kl 03 -32 12 -20 -
08/12 kl 04 -18 12 -6 -
08/12 kl 05 3 11 14 -
08/12 kl 06 28 14 42 -
08/12 kl 07 48 16 64 -
08/12 kl 08 58 15 73 -
08/12 kl 09 57 18 75 -
08/12 kl 10 46 16 62 -
08/12 kl 11 26 18 44 -
08/12 kl 12 3 21 24 -
08/12 kl 13 -16 22 6 -
08/12 kl 14 -28 23 -5 -
08/12 kl 15 -27 21 -6 -
08/12 kl 16 -16 24 8 -
08/12 kl 17 4 27 31 -
08/12 kl 18 28 27 55 -
08/12 kl 19 49 29 78 -
08/12 kl 20 61 28 89 -
08/12 kl 21 61 28 89 -
08/12 kl 22 49 29 78 -
08/12 kl 23 28 31 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 70 70 89 86
Laveste vannstand 7 0 -10 -24 -33
Avvik gult nivå -57 -66 -66 -47 -50
Avvik orange nivå -69 -78 -78 -59 -62
Avvik rødt nivå -79 -88 -88 -69 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm