Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/08 kl 00 18 -3 15 -
22/08 kl 01 41 -3 38 -
22/08 kl 02 52 -3 49 -
22/08 kl 03 52 -4 48 -
22/08 kl 04 40 -3 37 -
22/08 kl 05 17 -2 15 -
22/08 kl 06 -11 -2 -13 -
22/08 kl 07 -37 -1 -38 -
22/08 kl 08 -52 -1 -53 -
22/08 kl 09 -55 0 -55 -
22/08 kl 10 -47 2 -45 -
22/08 kl 11 -29 2 -27 -
22/08 kl 12 -3 2 -1 -
22/08 kl 13 21 2 23 -
22/08 kl 14 38 3 41 -
22/08 kl 15 44 4 48 -
22/08 kl 16 40 4 44 -
22/08 kl 17 25 4 29 -
22/08 kl 18 2 4 6 -
22/08 kl 19 -21 4 -17 -
22/08 kl 20 -36 5 -31 -
22/08 kl 21 -42 5 -37 -
22/08 kl 22 -38 4 -34 -
22/08 kl 23 -24 5 -19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 81 85 64 49 55
Laveste vannstand -36 -54 -64 -55 -30
Avvik gult nivå -55 -51 -72 -87 -81
Avvik orange nivå -67 -63 -84 -99 -93
Avvik rødt nivå -77 -73 -94 -109 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm