Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/07 kl 00 6 11 8 -
19/07 kl 01 7 13 8 -
19/07 kl 02 5 12 7 -
19/07 kl 03 5 11 7 -
19/07 kl 04 5 12 7 -
19/07 kl 05 6 12 8 -
19/07 kl 06 6 11 8 -
19/07 kl 07 5 11 7 -
19/07 kl 08 6 11 8 -
19/07 kl 09 5 12 9 -
19/07 kl 10 6 12 9 -
19/07 kl 11 6 11 8 -
19/07 kl 12 6 11 8 -
19/07 kl 13 6 11 8 -
19/07 kl 14 5 10 8 -
19/07 kl 15 4 9 7 -
19/07 kl 16 5 9 7 -
19/07 kl 17 5 10 6 -
19/07 kl 18 5 9 6 -
19/07 kl 19 5 9 6 -
19/07 kl 20 4 8 5 -
19/07 kl 21 4 8 5 -
19/07 kl 22 4 8 4 -
19/07 kl 23 4 8 4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 0 4 9 9 5
Laveste værets virkning -2 0 4 4 3
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm