Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/10 kl 00 4 15 10 2
23/10 kl 01 3 16 11 5
23/10 kl 02 1 19 10 7
23/10 kl 03 5 21 11 7
23/10 kl 04 6 21 12 -
23/10 kl 05 7 21 15 -
23/10 kl 06 6 21 15 -
23/10 kl 07 8 25 15 -
23/10 kl 08 9 23 14 -
23/10 kl 09 8 22 14 -
23/10 kl 10 7 21 15 -
23/10 kl 11 4 19 12 -
23/10 kl 12 3 19 9 -
23/10 kl 13 3 20 10 -
23/10 kl 14 3 20 9 -
23/10 kl 15 1 21 11 -
23/10 kl 16 0 21 10 -
23/10 kl 17 0 21 7 -
23/10 kl 18 1 23 8 -
23/10 kl 19 0 23 8 -
23/10 kl 20 2 26 10 -
23/10 kl 21 3 27 11 -
23/10 kl 22 3 29 10 -
23/10 kl 23 4 30 12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -12 2 17 15 27
Laveste værets virkning -16 -17 3 7 11
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm