Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/06 kl 00 -41 2 -39 -
28/06 kl 01 -46 2 -44 -
28/06 kl 02 -41 3 -38 -
28/06 kl 03 -27 3 -24 -
28/06 kl 04 -8 3 -5 -
28/06 kl 05 10 2 12 -
28/06 kl 06 24 1 25 -
28/06 kl 07 30 2 32 -
28/06 kl 08 25 1 26 -
28/06 kl 09 10 1 11 -
28/06 kl 10 -9 0 -9 -
28/06 kl 11 -31 0 -31 -
28/06 kl 12 -49 1 -48 -
28/06 kl 13 -59 0 -59 -
28/06 kl 14 -58 1 -57 -
28/06 kl 15 -47 0 -47 -
28/06 kl 16 -27 -1 -28 -
28/06 kl 17 -4 0 -4 -
28/06 kl 18 16 1 17 -
28/06 kl 19 30 1 31 -
28/06 kl 20 33 1 34 -
28/06 kl 21 25 2 27 -
28/06 kl 22 9 3 12 -
28/06 kl 23 -12 3 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 35 33 30 30 34
Laveste vannstand -62 -54 -51 -53 -59
Avvik gult nivå -101 -103 -106 -106 -102
Avvik orange nivå -113 -115 -118 -118 -114
Avvik rødt nivå -123 -125 -128 -128 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm