Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/12 kl 00 2 30 32 -
09/12 kl 01 -22 29 7 -
09/12 kl 02 -39 28 -11 -
09/12 kl 03 -42 26 -16 -
09/12 kl 04 -33 27 -6 -
09/12 kl 05 -13 25 12 -
09/12 kl 06 12 24 36 -
09/12 kl 07 40 19 59 -
09/12 kl 08 59 18 77 -
09/12 kl 09 67 19 86 -
09/12 kl 10 62 14 76 -
09/12 kl 11 45 14 59 -
09/12 kl 12 19 12 31 -
09/12 kl 13 -7 14 7 -
09/12 kl 14 -28 9 -19 -
09/12 kl 15 -37 4 -33 -
09/12 kl 16 -32 5 -27 -
09/12 kl 17 -15 3 -12 -
09/12 kl 18 10 2 12 -
09/12 kl 19 37 -3 34 -
09/12 kl 20 59 -5 54 -
09/12 kl 21 68 -6 62 -
09/12 kl 22 64 -5 59 -
09/12 kl 23 47 -5 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 70 70 89 86
Laveste vannstand 7 0 -10 -24 -33
Avvik gult nivå -57 -66 -66 -47 -50
Avvik orange nivå -69 -78 -78 -59 -62
Avvik rødt nivå -79 -88 -88 -69 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm