Tid (NNT) Observert 25/10 00 24/10 12 24/10 00
29/10 kl 00 - -3 -3 17
29/10 kl 01 - 11 11 31
29/10 kl 02 - 24 26 -
29/10 kl 03 - 36 38 -
29/10 kl 04 - 43 45 -
29/10 kl 05 - 43 45 -
29/10 kl 06 - 36 39 -
29/10 kl 07 - 27 30 -
29/10 kl 08 - 15 17 -
29/10 kl 09 - 7 8 -
29/10 kl 10 - 1 3 -
29/10 kl 11 - 2 3 -
29/10 kl 12 - 9 8 -
29/10 kl 13 - 21 18 -
29/10 kl 14 - 35 - -
29/10 kl 15 - 46 - -
29/10 kl 16 - 53 - -
29/10 kl 17 - 57 - -
29/10 kl 18 - 55 - -
29/10 kl 19 - 47 - -
29/10 kl 20 - 31 - -
29/10 kl 21 - 16 - -
29/10 kl 22 - 4 - -
29/10 kl 23 - -3 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 25/10 00 87 79 84 72 57
Max. fra modell: 24/10 12 87 81 85 68 45
Max. fra modell: 24/10 00 100 95 91 72 31
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm