Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/01 kl 01 70 12 82 83
20/01 kl 02 77 13 90 88
20/01 kl 03 95 11 106 109
20/01 kl 04 118 12 130 130
20/01 kl 05 142 10 152 153
20/01 kl 06 159 9 168 172
20/01 kl 07 167 9 176 179
20/01 kl 08 164 7 171 177
20/01 kl 09 150 6 156 163
20/01 kl 10 130 6 136 142
20/01 kl 11 109 9 118 122
20/01 kl 12 91 9 100 101
20/01 kl 13 81 9 90 -
20/01 kl 14 81 9 90 -
20/01 kl 15 93 8 101 -
20/01 kl 16 114 8 122 -
20/01 kl 17 138 9 147 -
20/01 kl 18 159 11 170 -
20/01 kl 19 171 12 183 -
20/01 kl 20 172 13 185 -
20/01 kl 21 162 15 177 -
20/01 kl 22 142 14 156 -
20/01 kl 23 117 13 130 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 185 180 180 195 212
Laveste vannstand 82 78 57 69 67
Avvik gult nivå -66 -71 -71 -56 -39
Avvik orange nivå -78 -83 -83 -68 -51
Avvik rødt nivå -88 -93 -93 -78 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm