Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/04 kl 01 174 4 178 177
09/04 kl 02 133 6 139 137
09/04 kl 03 83 7 90 85
09/04 kl 04 41 4 45 42
09/04 kl 05 19 3 22 21
09/04 kl 06 19 2 21 19
09/04 kl 07 40 1 41 41
09/04 kl 08 80 0 80 80
09/04 kl 09 132 -1 131 132
09/04 kl 10 177 1 178 177
09/04 kl 11 203 1 204 201
09/04 kl 12 205 0 205 202
09/04 kl 13 187 0 187 183
09/04 kl 14 148 -5 143 143
09/04 kl 15 95 -7 88 -
09/04 kl 16 45 -10 35 -
09/04 kl 17 12 -9 3 -
09/04 kl 18 2 -8 -6 -
09/04 kl 19 13 -9 4 -
09/04 kl 20 45 -10 35 -
09/04 kl 21 95 -11 84 -
09/04 kl 22 147 -12 135 -
09/04 kl 23 182 -12 170 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 205 187 195 187 152
Laveste vannstand -6 -3 14 30 17
Avvik gult nivå -46 -64 -56 -64 -99
Avvik orange nivå -58 -76 -68 -76 -111
Avvik rødt nivå -68 -86 -78 -86 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm