Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/10 kl 01 107 5 112 112
24/10 kl 02 128 5 133 132
24/10 kl 03 147 6 153 150
24/10 kl 04 160 4 164 162
24/10 kl 05 164 6 170 168
24/10 kl 06 158 5 163 161
24/10 kl 07 146 6 152 149
24/10 kl 08 130 7 137 135
24/10 kl 09 116 6 122 122
24/10 kl 10 105 7 112 113
24/10 kl 11 101 6 107 109
24/10 kl 12 104 10 114 115
24/10 kl 13 116 10 126 128
24/10 kl 14 131 11 142 148
24/10 kl 15 147 13 160 162
24/10 kl 16 159 13 172 -
24/10 kl 17 164 15 179 -
24/10 kl 18 161 16 177 -
24/10 kl 19 150 16 166 -
24/10 kl 20 133 19 152 -
24/10 kl 21 115 20 135 -
24/10 kl 22 97 22 119 -
24/10 kl 23 85 24 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 179 189 188 186 206
Laveste vannstand 107 104 104 77 75
Avvik gult nivå -72 -62 -63 -65 -45
Avvik orange nivå -84 -74 -75 -77 -57
Avvik rødt nivå -94 -84 -85 -87 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm