Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 104 15 119 121
27/09 kl 14 77 14 91 89
27/09 kl 15 63 17 80 78
27/09 kl 16 67 16 83 80
27/09 kl 17 86 15 101 102
27/09 kl 18 117 13 130 131
27/09 kl 19 153 14 167 168
27/09 kl 20 183 18 201 198
27/09 kl 21 197 18 215 210
27/09 kl 22 194 17 211 206
27/09 kl 23 173 18 191 188

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 215 243 265 250 238
Laveste vannstand 80 57 52 56 36
Avvik gult nivå -40 -12 10 -5 -17
Avvik orange nivå -52 -24 -2 -17 -29
Avvik rødt nivå -62 -34 -12 -27 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm