Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 13 108 -19 89 86
18/04 kl 14 62 -18 44 40
18/04 kl 15 27 -18 9 5
18/04 kl 16 11 -20 -9 -10
18/04 kl 17 14 -21 -7 -7
18/04 kl 18 39 -21 18 18
18/04 kl 19 80 -21 59 59
18/04 kl 20 127 -20 107 110
18/04 kl 21 165 -20 145 147
18/04 kl 22 185 -19 166 164
18/04 kl 23 186 -18 168 165

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 168 178 188 183 186
Laveste vannstand -9 -9 4 10 25
Avvik gult nivå -83 -73 -63 -68 -65
Avvik orange nivå -95 -85 -75 -80 -77
Avvik rødt nivå -105 -95 -85 -90 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm