Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 13 117 13 130 129
23/08 kl 14 138 13 151 147
23/08 kl 15 150 12 162 158
23/08 kl 16 154 8 162 163
23/08 kl 17 148 7 155 155
23/08 kl 18 134 7 141 139
23/08 kl 19 115 7 122 117
23/08 kl 20 96 7 103 99
23/08 kl 21 83 6 89 87
23/08 kl 22 79 4 83 81
23/08 kl 23 83 4 87 87

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 162 156 150 160 172
Laveste vannstand 83 77 80 77 71
Avvik gult nivå -89 -95 -101 -91 -79
Avvik orange nivå -101 -107 -113 -103 -91
Avvik rødt nivå -111 -117 -123 -113 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm