Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 124 4 128 128
17/06 kl 02 86 4 90 88
17/06 kl 03 53 4 57 56
17/06 kl 04 34 4 38 37
17/06 kl 05 30 5 35 34
17/06 kl 06 43 5 48 47
17/06 kl 07 72 6 78 77
17/06 kl 08 110 6 116 115
17/06 kl 09 144 7 151 151
17/06 kl 10 166 8 174 174
17/06 kl 11 172 8 180 182
17/06 kl 12 162 8 170 173
17/06 kl 13 137 9 146 147
17/06 kl 14 101 10 111 -
17/06 kl 15 66 10 76 -
17/06 kl 16 42 9 51 -
17/06 kl 17 34 9 43 -
17/06 kl 18 41 10 51 -
17/06 kl 19 66 10 76 -
17/06 kl 20 102 10 112 -
17/06 kl 21 138 8 146 -
17/06 kl 22 164 9 173 -
17/06 kl 23 175 9 184 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 184 183 187 183 184
Laveste vannstand 35 38 39 48 51
Avvik gult nivå -67 -68 -64 -68 -67
Avvik orange nivå -79 -80 -76 -80 -79
Avvik rødt nivå -89 -90 -86 -90 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm