Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/10 kl 01 112 112 112 112
24/10 kl 02 133 135 133 132
24/10 kl 03 151 155 153 150
24/10 kl 04 163 165 164 162
24/10 kl 05 169 172 170 168
24/10 kl 06 162 165 163 161
24/10 kl 07 152 155 152 149
24/10 kl 08 133 139 137 135
24/10 kl 09 119 125 122 122
24/10 kl 10 110 113 112 113
24/10 kl 11 106 110 107 109
24/10 kl 12 112 115 114 115
24/10 kl 13 123 127 126 128
24/10 kl 14 141 144 142 148
24/10 kl 15 157 163 160 162
24/10 kl 16 171 174 172 -
24/10 kl 17 176 181 179 -
24/10 kl 18 175 179 177 -
24/10 kl 19 162 169 166 -
24/10 kl 20 149 156 152 -
24/10 kl 21 132 137 135 -
24/10 kl 22 116 123 119 -
24/10 kl 23 106 115 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 181 195 199 196 223
Laveste vannstand 106 100 100 71 60
Avvik gult nivå -70 -56 -52 -55 -28
Avvik orange nivå -82 -68 -64 -67 -40
Avvik rødt nivå -92 -78 -74 -77 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm