Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/09 kl 01 130 130 130 131
22/09 kl 02 149 150 149 149
22/09 kl 03 157 161 159 160
22/09 kl 04 160 161 160 164
22/09 kl 05 152 154 153 155
22/09 kl 06 136 138 136 139
22/09 kl 07 114 116 116 119
22/09 kl 08 98 101 99 105
22/09 kl 09 88 91 89 93
22/09 kl 10 86 88 87 88
22/09 kl 11 89 92 92 95
22/09 kl 12 103 106 105 107
22/09 kl 13 121 124 122 -
22/09 kl 14 142 144 143 -
22/09 kl 15 155 157 156 -
22/09 kl 16 160 161 162 -
22/09 kl 17 158 160 160 -
22/09 kl 18 148 149 149 -
22/09 kl 19 131 133 132 -
22/09 kl 20 114 116 115 -
22/09 kl 21 98 100 100 -
22/09 kl 22 91 94 92 -
22/09 kl 23 89 91 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 161 162 166 187 197
Laveste vannstand 86 84 78 73 56
Avvik gult nivå -90 -89 -85 -64 -54
Avvik orange nivå -102 -101 -97 -76 -66
Avvik rødt nivå -112 -111 -107 -86 -76
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm