Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
03/06 kl 01 53 53 53 54
03/06 kl 02 38 40 39 40
03/06 kl 03 39 41 41 40
03/06 kl 04 56 58 58 57
03/06 kl 05 86 88 87 86
03/06 kl 06 121 123 121 120
03/06 kl 07 151 154 152 150
03/06 kl 08 167 170 170 166
03/06 kl 09 168 170 170 167
03/06 kl 10 154 156 155 151
03/06 kl 11 126 129 126 122
03/06 kl 12 88 92 89 85
03/06 kl 13 53 55 54 49
03/06 kl 14 28 31 29 26
03/06 kl 15 22 24 22 19
03/06 kl 16 32 35 33 29
03/06 kl 17 57 60 59 56
03/06 kl 18 95 98 96 97
03/06 kl 19 134 137 134 137
03/06 kl 20 163 166 163 165
03/06 kl 21 174 178 176 179
03/06 kl 22 169 172 171 176
03/06 kl 23 148 152 151 156

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 178 195 206 209 206
Laveste vannstand 22 28 33 30 24
Avvik gult nivå -73 -56 -45 -42 -45
Avvik orange nivå -85 -68 -57 -54 -57
Avvik rødt nivå -95 -78 -67 -64 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm