Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/05 kl 13 93 93 93 92
26/05 kl 14 112 114 113 111
26/05 kl 15 128 130 129 128
26/05 kl 16 141 143 141 139
26/05 kl 17 144 146 144 143
26/05 kl 18 136 139 138 136
26/05 kl 19 122 125 126 122
26/05 kl 20 108 113 110 108
26/05 kl 21 97 102 97 97
26/05 kl 22 88 91 88 89
26/05 kl 23 83 89 87 89

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 152 149 160 164
Laveste vannstand 83 71 63 63 50
Avvik gult nivå -105 -99 -102 -91 -87
Avvik orange nivå -117 -111 -114 -103 -99
Avvik rødt nivå -127 -121 -124 -113 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm