Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/07 kl 01 171 171 171 172
22/07 kl 02 173 174 173 175
22/07 kl 03 163 166 164 168
22/07 kl 04 142 144 142 143
22/07 kl 05 111 113 112 113
22/07 kl 06 80 83 82 83
22/07 kl 07 56 60 59 61
22/07 kl 08 47 50 48 50
22/07 kl 09 50 54 54 54
22/07 kl 10 69 71 71 70
22/07 kl 11 95 98 97 96
22/07 kl 12 123 126 123 124
22/07 kl 13 144 147 145 148
22/07 kl 14 156 159 158 159
22/07 kl 15 157 160 159 160
22/07 kl 16 145 149 147 146
22/07 kl 17 120 124 123 122
22/07 kl 18 93 97 96 95
22/07 kl 19 72 76 75 75
22/07 kl 20 65 70 66 -
22/07 kl 21 68 71 68 -
22/07 kl 22 83 86 83 -
22/07 kl 23 104 108 106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 174 169 160 158 155
Laveste vannstand 47 55 52 60 59
Avvik gult nivå -77 -82 -91 -93 -96
Avvik orange nivå -89 -94 -103 -105 -108
Avvik rødt nivå -99 -104 -113 -115 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm