Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
07/07 kl 01 0% 0% 0% 195
07/07 kl 02 0% 0% 0% 168
07/07 kl 03 0% 0% 0% 130
07/07 kl 04 0% 0% 0% 90
07/07 kl 05 0% 0% 0% 60
07/07 kl 06 0% 0% 0% 47
07/07 kl 07 0% 0% 0% 49
07/07 kl 08 0% 0% 0% 67
07/07 kl 09 0% 0% 0% 101
07/07 kl 10 0% 0% 0% 139
07/07 kl 11 0% 0% 0% 173
07/07 kl 12 0% 0% 0% 187
07/07 kl 13 0% 0% 0% 185
07/07 kl 14 0% 0% 0% 165
07/07 kl 15 0% 0% 0% 133
07/07 kl 16 0% 0% 0% 95
07/07 kl 17 0% 0% 0% 66
07/07 kl 18 0% 0% 0% 50
07/07 kl 19 0% 0% 0% 50
07/07 kl 20 0% 0% 0% 65
07/07 kl 21 0% 0% 0% 95
07/07 kl 22 0% 0% 0% 131
07/07 kl 23 0% 0% 0% 164

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm