Tid (NNT) Observert 22/09 00 21/09 12 21/09 00
22/09 kl 00 112 - 110 109
22/09 kl 01 131 130 130 129
22/09 kl 02 149 149 149 149
22/09 kl 03 160 159 158 158
22/09 kl 04 164 160 159 159
22/09 kl 05 155 153 152 152
22/09 kl 06 139 136 136 135
22/09 kl 07 119 116 115 115
22/09 kl 08 105 99 98 98
22/09 kl 09 93 89 88 87
22/09 kl 10 88 87 86 85
22/09 kl 11 95 92 91 91
22/09 kl 12 107 105 104 104
22/09 kl 13 - 122 122 121
22/09 kl 14 - 143 142 142
22/09 kl 15 - 156 155 155
22/09 kl 16 - 162 161 161
22/09 kl 17 - 160 159 159
22/09 kl 18 - 149 148 148
22/09 kl 19 - 132 131 131
22/09 kl 20 - 115 114 114
22/09 kl 21 - 100 99 99
22/09 kl 22 - 92 91 91
22/09 kl 23 - 91 89 89

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/09 00 162 160 163 185 195
Max. fra modell: 21/09 12 161 159 165 184 189
Max. fra modell: 21/09 00 161 159 164 183 106
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm