Tid (NNT) Observert 26/05 12 26/05 00 25/05 12
26/05 kl 00 99 - - 98
26/05 kl 01 115 - 116 116
26/05 kl 02 132 - 131 131
26/05 kl 03 142 - 142 142
26/05 kl 04 145 - 144 144
26/05 kl 05 137 - 138 137
26/05 kl 06 121 - 122 121
26/05 kl 07 102 - 104 103
26/05 kl 08 84 - 84 84
26/05 kl 09 69 - 70 70
26/05 kl 10 61 - 63 63
26/05 kl 11 62 - 65 64
26/05 kl 12 74 - 77 76
26/05 kl 13 92 93 93 93
26/05 kl 14 111 113 113 113
26/05 kl 15 128 129 129 129
26/05 kl 16 139 141 141 140
26/05 kl 17 143 144 144 143
26/05 kl 18 136 138 138 137
26/05 kl 19 122 126 126 125
26/05 kl 20 108 110 111 110
26/05 kl 21 97 97 97 97
26/05 kl 22 89 88 89 89
26/05 kl 23 89 87 87 87

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 26/05 12 144 149 148 152 154
Max. fra modell: 26/05 00 144 150 146 157 161
Max. fra modell: 25/05 12 144 149 146 158 151
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm