Tid (NNT) Observert 22/07 00 21/07 12 21/07 00
22/07 kl 00 154 - - 154
22/07 kl 01 172 171 - 172
22/07 kl 02 175 173 - 174
22/07 kl 03 168 164 - 164
22/07 kl 04 143 142 - 142
22/07 kl 05 113 112 - 112
22/07 kl 06 83 82 - 82
22/07 kl 07 61 59 - 59
22/07 kl 08 50 48 - 48
22/07 kl 09 54 54 - 54
22/07 kl 10 70 71 - 70
22/07 kl 11 96 97 - 97
22/07 kl 12 124 123 - 123
22/07 kl 13 148 145 - 145
22/07 kl 14 159 158 - 158
22/07 kl 15 - 159 - 159
22/07 kl 16 - 147 - 147
22/07 kl 17 - 123 - 122
22/07 kl 18 - 96 - 96
22/07 kl 19 - 75 - 76
22/07 kl 20 - 66 - 68
22/07 kl 21 - 68 - 69
22/07 kl 22 - 83 - 84
22/07 kl 23 - 106 - 106

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/07 00 173 167 156 158 153
Max. fra modell: 21/07 12 - - - - -
Max. fra modell: 21/07 00 174 168 157 157 98
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm