Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/09 kl 01 -11 -11 -11 -14
18/09 kl 02 -15 -13 -13 -13
18/09 kl 03 -16 -14 -14 -13
18/09 kl 04 -14 -11 -13 -15
18/09 kl 05 -14 -11 -14 -16
18/09 kl 06 -15 -12 -14 -17
18/09 kl 07 -15 -11 -12 -18
18/09 kl 08 -14 -9 -12 -17
18/09 kl 09 -12 -8 -13 -16
18/09 kl 10 -14 -11 -14 -15
18/09 kl 11 -16 -12 -13 -18
18/09 kl 12 -14 -11 -12 -
18/09 kl 13 -14 -10 -12 -
18/09 kl 14 -11 -7 -12 -
18/09 kl 15 -13 -9 -12 -
18/09 kl 16 -15 -12 -12 -
18/09 kl 17 -14 -11 -12 -
18/09 kl 18 -13 -10 -11 -
18/09 kl 19 -13 -11 -12 -
18/09 kl 20 -15 -12 -14 -
18/09 kl 21 -16 -12 -14 -
18/09 kl 22 -15 -11 -13 -
18/09 kl 23 -15 -13 -14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -11 -14 -1 18 17
Laveste værets virkning -14 -18 -13 -2 5
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm