Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/05 kl 13 7 7 7 6
26/05 kl 14 7 9 8 6
26/05 kl 15 7 9 8 7
26/05 kl 16 9 11 9 7
26/05 kl 17 10 12 10 9
26/05 kl 18 9 12 11 9
26/05 kl 19 8 11 12 8
26/05 kl 20 9 14 11 9
26/05 kl 21 12 17 12 12
26/05 kl 22 11 14 11 12
26/05 kl 23 8 14 12 14

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 12 13 11 12 7
Laveste værets virkning 7 10 6 7 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm