Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/02 kl 01 59 59 59 50
23/02 kl 02 55 58 55 46
23/02 kl 03 53 58 54 45
23/02 kl 04 50 53 52 42
23/02 kl 05 47 53 49 41
23/02 kl 06 44 54 47 42
23/02 kl 07 45 51 47 42
23/02 kl 08 45 54 49 39
23/02 kl 09 48 55 48 43
23/02 kl 10 46 52 47 44
23/02 kl 11 43 52 46 44
23/02 kl 12 42 48 45 42
23/02 kl 13 40 45 42 42
23/02 kl 14 38 43 41 43
23/02 kl 15 36 43 40 42
23/02 kl 16 33 38 37 40
23/02 kl 17 29 35 34 38
23/02 kl 18 22 29 27 32
23/02 kl 19 21 28 24 29
23/02 kl 20 17 22 20 25
23/02 kl 21 15 21 18 23
23/02 kl 22 15 20 16 17
23/02 kl 23 9 15 10 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 59 14 34 35 18
Laveste værets virkning 10 4 -3 12 10
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm