Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/11 kl 13 -7 -7 -7 -9
29/11 kl 14 -6 -5 -6 -8
29/11 kl 15 -6 -4 -6 -7
29/11 kl 16 -5 -2 -5 -6
29/11 kl 17 -6 -3 -5 -5
29/11 kl 18 -7 -1 -3 -2
29/11 kl 19 -6 -1 -2 0
29/11 kl 20 -8 -2 -4 0
29/11 kl 21 -4 0 -3 0
29/11 kl 22 -4 0 -3 1
29/11 kl 23 -4 3 -1 3

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -1 5 7 10 26
Laveste værets virkning -7 -11 -18 2 11
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm