Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/09 kl 01 6 6 6 7
23/09 kl 02 6 7 6 6
23/09 kl 03 5 7 6 6
23/09 kl 04 4 6 6 8
23/09 kl 05 5 6 5 10
23/09 kl 06 6 8 6 9
23/09 kl 07 7 9 7 7
23/09 kl 08 6 8 7 8
23/09 kl 09 6 8 7 9
23/09 kl 10 6 8 7 10
23/09 kl 11 5 8 6 8
23/09 kl 12 6 8 7 8
23/09 kl 13 6 8 7 8
23/09 kl 14 5 8 6 -
23/09 kl 15 5 7 6 -
23/09 kl 16 4 6 5 -
23/09 kl 17 2 5 4 -
23/09 kl 18 2 4 3 -
23/09 kl 19 1 3 2 -
23/09 kl 20 0 2 2 -
23/09 kl 21 1 3 2 -
23/09 kl 22 0 3 1 -
23/09 kl 23 -1 3 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 5 9 7 8
Laveste værets virkning 0 -2 6 0 2
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm