Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/07 kl 01 6 6 6 7
22/07 kl 02 4 5 4 6
22/07 kl 03 3 6 4 8
22/07 kl 04 5 7 5 6
22/07 kl 05 4 6 5 6
22/07 kl 06 3 6 5 6
22/07 kl 07 1 5 4 6
22/07 kl 08 2 5 3 5
22/07 kl 09 1 5 5 5
22/07 kl 10 4 6 6 5
22/07 kl 11 3 6 5 4
22/07 kl 12 3 6 3 4
22/07 kl 13 1 4 2 5
22/07 kl 14 1 4 3 4
22/07 kl 15 2 5 4 -
22/07 kl 16 3 7 5 -
22/07 kl 17 2 6 5 -
22/07 kl 18 1 5 4 -
22/07 kl 19 1 5 4 -
22/07 kl 20 3 8 4 -
22/07 kl 21 4 7 4 -
22/07 kl 22 4 7 4 -
22/07 kl 23 2 6 4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 6 10 4 6 7
Laveste værets virkning 2 4 -4 0 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm