Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/09 kl 01 -10 -10 -10 -10
17/09 kl 02 -11 -9 -9 -10
17/09 kl 03 -13 -11 -9 -9
17/09 kl 04 -11 -10 -10 -7
17/09 kl 05 -10 -7 -10 -8
17/09 kl 06 -10 -7 -9 -7
17/09 kl 07 -12 -9 -9 -7
17/09 kl 08 -11 -8 -9 -5
17/09 kl 09 -12 -8 -8 -8
17/09 kl 10 -11 -9 -8 -10
17/09 kl 11 -10 -7 -8 -10
17/09 kl 12 -8 -5 -6 -10
17/09 kl 13 -8 -5 -5 -
17/09 kl 14 -8 -6 -6 -
17/09 kl 15 -9 -6 -6 -
17/09 kl 16 -8 -6 -5 -
17/09 kl 17 -10 -7 -7 -
17/09 kl 18 -9 -6 -5 -
17/09 kl 19 -8 -5 -6 -
17/09 kl 20 -8 -5 -6 -
17/09 kl 21 -7 -4 -5 -
17/09 kl 22 -7 -4 -5 -
17/09 kl 23 -8 -5 -6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -5 -4 -14 -14 -5
Laveste værets virkning -10 -16 -17 -19 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm