Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/08 kl 00 133 -1 132 133
22/08 kl 01 156 0 156 157
22/08 kl 02 167 1 168 169
22/08 kl 03 167 1 168 170
22/08 kl 04 155 2 157 158
22/08 kl 05 132 3 135 135
22/08 kl 06 104 3 107 106
22/08 kl 07 78 5 83 81
22/08 kl 08 63 4 67 69
22/08 kl 09 60 5 65 66
22/08 kl 10 68 6 74 -
22/08 kl 11 86 7 93 -
22/08 kl 12 112 7 119 -
22/08 kl 13 136 6 142 -
22/08 kl 14 153 7 160 -
22/08 kl 15 159 7 166 -
22/08 kl 16 155 6 161 -
22/08 kl 17 140 6 146 -
22/08 kl 18 117 6 123 -
22/08 kl 19 94 7 101 -
22/08 kl 20 79 8 87 -
22/08 kl 21 73 8 81 -
22/08 kl 22 77 7 84 -
22/08 kl 23 91 8 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 161 168 175 153 150
Laveste vannstand 64 65 83 73 79
Avvik gult nivå -90 -83 -76 -98 -101
Avvik orange nivå -102 -95 -88 -110 -113
Avvik rødt nivå -112 -105 -98 -120 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm