Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 139 20 159 156
28/09 kl 01 98 19 117 114
28/09 kl 02 61 22 83 79
28/09 kl 03 38 19 57 58
28/09 kl 04 33 25 58 53
28/09 kl 05 48 28 76 -
28/09 kl 06 79 27 106 -
28/09 kl 07 122 29 151 -
28/09 kl 08 163 31 194 -
28/09 kl 09 192 29 221 -
28/09 kl 10 202 30 232 -
28/09 kl 11 193 33 226 -
28/09 kl 12 167 31 198 -
28/09 kl 13 129 31 160 -
28/09 kl 14 89 30 119 -
28/09 kl 15 61 32 93 -
28/09 kl 16 50 33 83 -
28/09 kl 17 59 32 91 -
28/09 kl 18 87 27 114 -
28/09 kl 19 127 30 157 -
28/09 kl 20 169 33 202 -
28/09 kl 21 200 35 235 -
28/09 kl 22 211 32 243 -
28/09 kl 23 202 30 232 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 215 243 265 250 238
Laveste vannstand 80 57 52 56 36
Avvik gult nivå -40 -12 10 -5 -17
Avvik orange nivå -52 -24 -2 -17 -29
Avvik rødt nivå -62 -34 -12 -27 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm