Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 169 9 178 -
18/06 kl 01 147 9 156 -
18/06 kl 02 112 8 120 -
18/06 kl 03 73 9 82 -
18/06 kl 04 43 9 52 -
18/06 kl 05 29 9 38 -
18/06 kl 06 30 9 39 -
18/06 kl 07 48 10 58 -
18/06 kl 08 81 10 91 -
18/06 kl 09 119 10 129 -
18/06 kl 10 151 10 161 -
18/06 kl 11 168 11 179 -
18/06 kl 12 170 10 180 -
18/06 kl 13 155 10 165 -
18/06 kl 14 126 9 135 -
18/06 kl 15 90 10 100 -
18/06 kl 16 58 11 69 -
18/06 kl 17 40 12 52 -
18/06 kl 18 38 12 50 -
18/06 kl 19 51 11 62 -
18/06 kl 20 80 12 92 -
18/06 kl 21 116 13 129 -
18/06 kl 22 150 13 163 -
18/06 kl 23 170 13 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 184 183 187 183 184
Laveste vannstand 35 38 39 48 51
Avvik gult nivå -67 -68 -64 -68 -67
Avvik orange nivå -79 -80 -76 -80 -79
Avvik rødt nivå -89 -90 -86 -90 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm