Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/04 kl 00 196 -12 184 -
10/04 kl 01 190 -13 177 -
10/04 kl 02 162 -13 149 -
10/04 kl 03 117 -16 101 -
10/04 kl 04 67 -18 49 -
10/04 kl 05 32 -18 14 -
10/04 kl 06 17 -16 1 -
10/04 kl 07 22 -14 8 -
10/04 kl 08 49 -16 33 -
10/04 kl 09 93 -16 77 -
10/04 kl 10 144 -16 128 -
10/04 kl 11 183 -16 167 -
10/04 kl 12 202 -15 187 -
10/04 kl 13 200 -17 183 -
10/04 kl 14 177 -16 161 -
10/04 kl 15 135 -15 120 -
10/04 kl 16 83 -15 68 -
10/04 kl 17 40 -13 27 -
10/04 kl 18 15 -14 1 -
10/04 kl 19 10 -13 -3 -
10/04 kl 20 26 -14 12 -
10/04 kl 21 62 -14 48 -
10/04 kl 22 111 -12 99 -
10/04 kl 23 155 -10 145 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 205 187 195 187 152
Laveste vannstand -6 -3 14 30 17
Avvik gult nivå -46 -64 -56 -64 -99
Avvik orange nivå -58 -76 -68 -76 -111
Avvik rødt nivå -68 -86 -78 -86 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm