Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/12 kl 00 88 27 115 113
06/12 kl 01 89 28 117 112
06/12 kl 02 99 27 126 -
06/12 kl 03 115 27 142 -
06/12 kl 04 132 26 158 -
06/12 kl 05 149 24 173 -
06/12 kl 06 159 23 182 -
06/12 kl 07 161 24 185 -
06/12 kl 08 154 26 180 -
06/12 kl 09 142 24 166 -
06/12 kl 10 127 22 149 -
06/12 kl 11 113 21 134 -
06/12 kl 12 103 20 123 -
06/12 kl 13 102 21 123 -
06/12 kl 14 108 20 128 -
06/12 kl 15 120 20 140 -
06/12 kl 16 136 19 155 -
06/12 kl 17 153 19 172 -
06/12 kl 18 164 20 184 -
06/12 kl 19 166 17 183 -
06/12 kl 20 160 18 178 -
06/12 kl 21 146 17 163 -
06/12 kl 22 127 19 146 -
06/12 kl 23 108 19 127 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 194 185 185 204 201
Laveste vannstand 122 115 105 91 82
Avvik gult nivå -57 -66 -66 -47 -50
Avvik orange nivå -69 -78 -78 -59 -62
Avvik rødt nivå -79 -88 -88 -69 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm