Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 168 -18 150 -
19/04 kl 01 132 -18 114 -
19/04 kl 02 88 -18 70 -
19/04 kl 03 49 -17 32 -
19/04 kl 04 27 -17 10 -
19/04 kl 05 26 -16 10 -
19/04 kl 06 44 -16 28 -
19/04 kl 07 80 -16 64 -
19/04 kl 08 126 -15 111 -
19/04 kl 09 167 -16 151 -
19/04 kl 10 191 -17 174 -
19/04 kl 11 194 -16 178 -
19/04 kl 12 178 -15 163 -
19/04 kl 13 143 -15 128 -
19/04 kl 14 96 -15 81 -
19/04 kl 15 49 -16 33 -
19/04 kl 16 18 -16 2 -
19/04 kl 17 7 -16 -9 -
19/04 kl 18 17 -16 1 -
19/04 kl 19 47 -17 30 -
19/04 kl 20 94 -17 77 -
19/04 kl 21 141 -16 125 -
19/04 kl 22 176 -14 162 -
19/04 kl 23 190 -15 175 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 168 178 188 183 186
Laveste vannstand -9 -9 4 10 25
Avvik gult nivå -83 -73 -63 -68 -65
Avvik orange nivå -95 -85 -75 -80 -77
Avvik rødt nivå -105 -95 -85 -90 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm