Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/10 kl 00 81 23 104 -
25/10 kl 01 86 24 110 -
25/10 kl 02 99 22 121 -
25/10 kl 03 118 23 141 -
25/10 kl 04 138 21 159 -
25/10 kl 05 153 20 173 -
25/10 kl 06 161 19 180 -
25/10 kl 07 160 19 179 -
25/10 kl 08 152 20 172 -
25/10 kl 09 139 20 159 -
25/10 kl 10 124 21 145 -
25/10 kl 11 110 21 131 -
25/10 kl 12 103 19 122 -
25/10 kl 13 102 22 124 -
25/10 kl 14 110 23 133 -
25/10 kl 15 124 24 148 -
25/10 kl 16 141 23 164 -
25/10 kl 17 156 23 179 -
25/10 kl 18 164 23 187 -
25/10 kl 19 165 24 189 -
25/10 kl 20 157 24 181 -
25/10 kl 21 142 25 167 -
25/10 kl 22 121 25 146 -
25/10 kl 23 101 26 127 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 179 189 188 186 206
Laveste vannstand 107 104 104 77 75
Avvik gult nivå -72 -62 -63 -65 -45
Avvik orange nivå -84 -74 -75 -77 -57
Avvik rødt nivå -94 -84 -85 -87 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm