Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/06 kl 00 90 93 93 89
25/06 kl 01 109 112 112 106
25/06 kl 02 129 132 131 126
25/06 kl 03 142 145 143 139
25/06 kl 04 146 149 148 145
25/06 kl 05 140 144 142 140
25/06 kl 06 126 129 127 124
25/06 kl 07 107 110 107 102
25/06 kl 08 85 89 86 81
25/06 kl 09 67 70 70 -
25/06 kl 10 58 62 61 -
25/06 kl 11 59 62 60 -
25/06 kl 12 69 72 69 -
25/06 kl 13 84 88 85 -
25/06 kl 14 103 107 105 -
25/06 kl 15 119 123 122 -
25/06 kl 16 133 138 135 -
25/06 kl 17 136 141 137 -
25/06 kl 18 129 132 131 -
25/06 kl 19 115 118 118 -
25/06 kl 20 99 103 102 -
25/06 kl 21 84 87 86 -
25/06 kl 22 73 77 75 -
25/06 kl 23 70 73 72 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 140 149 145 145 156
Laveste vannstand 70 58 59 57 52
Avvik gult nivå -111 -102 -106 -106 -95
Avvik orange nivå -123 -114 -118 -118 -107
Avvik rødt nivå -133 -124 -128 -128 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm