Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/09 kl 00 108 111 110 112
22/09 kl 01 128 131 130 131
22/09 kl 02 147 150 149 149
22/09 kl 03 157 160 158 160
22/09 kl 04 158 162 159 164
22/09 kl 05 151 154 152 155
22/09 kl 06 134 136 136 139
22/09 kl 07 112 116 115 119
22/09 kl 08 97 101 98 105
22/09 kl 09 87 91 88 -
22/09 kl 10 86 89 86 -
22/09 kl 11 89 92 91 -
22/09 kl 12 103 105 104 -
22/09 kl 13 119 123 122 -
22/09 kl 14 141 143 142 -
22/09 kl 15 153 157 155 -
22/09 kl 16 157 161 161 -
22/09 kl 17 156 158 159 -
22/09 kl 18 146 149 148 -
22/09 kl 19 130 135 131 -
22/09 kl 20 114 117 114 -
22/09 kl 21 97 101 99 -
22/09 kl 22 89 92 91 -
22/09 kl 23 87 90 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 161 162 161 168 193
Laveste vannstand 81 86 85 79 72
Avvik gult nivå -90 -89 -90 -83 -58
Avvik orange nivå -102 -101 -102 -95 -70
Avvik rødt nivå -112 -111 -112 -105 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm