Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/10 kl 00 100 110 104 -
25/10 kl 01 107 116 110 -
25/10 kl 02 117 127 121 -
25/10 kl 03 137 147 141 -
25/10 kl 04 156 167 159 -
25/10 kl 05 171 182 173 -
25/10 kl 06 180 191 180 -
25/10 kl 07 176 190 179 -
25/10 kl 08 171 185 172 -
25/10 kl 09 158 169 159 -
25/10 kl 10 141 155 145 -
25/10 kl 11 127 141 131 -
25/10 kl 12 118 132 122 -
25/10 kl 13 118 135 124 -
25/10 kl 14 127 145 133 -
25/10 kl 15 141 155 148 -
25/10 kl 16 158 170 164 -
25/10 kl 17 173 185 179 -
25/10 kl 18 183 195 187 -
25/10 kl 19 184 195 189 -
25/10 kl 20 177 187 181 -
25/10 kl 21 164 174 167 -
25/10 kl 22 142 153 146 -
25/10 kl 23 122 134 127 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 181 195 199 196 223
Laveste vannstand 106 100 100 71 60
Avvik gult nivå -70 -56 -52 -55 -28
Avvik orange nivå -82 -68 -64 -67 -40
Avvik rødt nivå -92 -78 -74 -77 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm