Tid (NNT) Observert 05/12 12 05/12 00 04/12 12
06/12 kl 00 113 115 117 116
06/12 kl 01 - 117 119 119
06/12 kl 02 - 126 127 127
06/12 kl 03 - 142 143 143
06/12 kl 04 - 158 158 158
06/12 kl 05 - 173 174 174
06/12 kl 06 - 182 182 184
06/12 kl 07 - 185 185 187
06/12 kl 08 - 180 181 181
06/12 kl 09 - 166 167 167
06/12 kl 10 - 149 151 151
06/12 kl 11 - 134 135 136
06/12 kl 12 - 123 124 126
06/12 kl 13 - 123 124 126
06/12 kl 14 - 128 129 131
06/12 kl 15 - 140 140 143
06/12 kl 16 - 155 154 157
06/12 kl 17 - 172 172 175
06/12 kl 18 - 184 184 186
06/12 kl 19 - 183 185 187
06/12 kl 20 - 178 179 181
06/12 kl 21 - 163 164 166
06/12 kl 22 - 146 146 148
06/12 kl 23 - 127 128 129

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 05/12 12 194 185 185 204 201
Max. fra modell: 05/12 00 197 185 185 198 199
Max. fra modell: 04/12 12 197 187 185 184 184
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm