Tid (NNT) Observert 26/06 12 26/06 00 25/06 12
27/06 kl 00 70 71 72 -
27/06 kl 01 - 76 78 -
27/06 kl 02 - 90 91 -
27/06 kl 03 - 108 109 -
27/06 kl 04 - 124 125 -
27/06 kl 05 - 136 137 -
27/06 kl 06 - 140 141 -
27/06 kl 07 - 135 136 -
27/06 kl 08 - 121 122 -
27/06 kl 09 - 104 105 -
27/06 kl 10 - 84 85 -
27/06 kl 11 - 66 67 -
27/06 kl 12 - 57 58 -
27/06 kl 13 - 56 57 -
27/06 kl 14 - 66 67 -
27/06 kl 15 - 83 84 -
27/06 kl 16 - 102 103 -
27/06 kl 17 - 120 121 -
27/06 kl 18 - 133 134 -
27/06 kl 19 - 137 138 -
27/06 kl 20 - 130 131 -
27/06 kl 21 - 117 117 -
27/06 kl 22 - 99 100 -
27/06 kl 23 - 82 82 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 26/06 12 136 140 150 170 191
Max. fra modell: 26/06 00 140 141 150 171 193
Max. fra modell: 25/06 12 - - - - -
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm