Tid (NNT) Observert 19/08 12 19/08 00 18/08 12
20/08 kl 00 191 190 190 189
20/08 kl 01 201 200 200 200
20/08 kl 02 197 196 196 196
20/08 kl 03 178 177 177 177
20/08 kl 04 148 146 146 146
20/08 kl 05 112 110 111 110
20/08 kl 06 83 80 80 80
20/08 kl 07 67 64 64 64
20/08 kl 08 64 61 62 62
20/08 kl 09 75 73 74 74
20/08 kl 10 100 97 98 97
20/08 kl 11 - 129 130 130
20/08 kl 12 - 159 160 160
20/08 kl 13 - 177 178 179
20/08 kl 14 - 180 182 182
20/08 kl 15 - 171 172 172
20/08 kl 16 - 149 150 149
20/08 kl 17 - 119 120 119
20/08 kl 18 - 90 91 91
20/08 kl 19 - 72 73 73
20/08 kl 20 - 69 70 70
20/08 kl 21 - 78 79 79
20/08 kl 22 - 101 101 102
20/08 kl 23 - 130 129 130

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 19/08 12 196 200 179 164 170
Max. fra modell: 19/08 00 203 200 179 165 174
Max. fra modell: 18/08 12 202 200 179 169 172
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm