Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/10 kl 00 -18 -13 -16 -17
21/10 kl 01 -20 -17 -17 -18
21/10 kl 02 -20 -16 -16 -17
21/10 kl 03 -17 -14 -16 -16
21/10 kl 04 -16 -14 -17 -16
21/10 kl 05 -18 -14 -17 -18
21/10 kl 06 -19 -16 -17 -18
21/10 kl 07 -18 -16 -15 -16
21/10 kl 08 -17 -14 -15 -16
21/10 kl 09 -16 -12 -15 -17
21/10 kl 10 -15 -12 -14 -17
21/10 kl 11 -16 -12 -14 -16
21/10 kl 12 -16 -13 -15 -14
21/10 kl 13 -16 -11 -14 -15
21/10 kl 14 -15 -10 -13 -13
21/10 kl 15 -14 -10 -11 -12
21/10 kl 16 -14 -8 -9 -9
21/10 kl 17 -12 -6 -7 -9
21/10 kl 18 -10 -4 -7 -8
21/10 kl 19 -8 -1 -5 -5
21/10 kl 20 -6 1 -4 -3
21/10 kl 21 -6 3 -2 -2
21/10 kl 22 -5 4 0 -2
21/10 kl 23 -4 5 2 1

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -12 2 17 15 27
Laveste værets virkning -16 -17 3 7 11
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm