Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/09 kl 00 -10 -5 -5 -
18/09 kl 01 -9 -5 -6 -
18/09 kl 02 -9 -5 -4 -
18/09 kl 03 -9 -5 -7 -
18/09 kl 04 -9 -6 -7 -
18/09 kl 05 -10 -6 -7 -
18/09 kl 06 -11 -7 -9 -
18/09 kl 07 -12 -8 -6 -
18/09 kl 08 -11 -7 -9 -
18/09 kl 09 -11 -7 -9 -
18/09 kl 10 -12 -9 -10 -
18/09 kl 11 -13 -9 -11 -
18/09 kl 12 -13 -9 -11 -
18/09 kl 13 -14 -10 -10 -
18/09 kl 14 -14 -11 -12 -
18/09 kl 15 -14 -10 -12 -
18/09 kl 16 -16 -11 -13 -
18/09 kl 17 -14 -10 -13 -
18/09 kl 18 -15 -11 -12 -
18/09 kl 19 -17 -13 -15 -
18/09 kl 20 -17 -12 -15 -
18/09 kl 21 -17 -11 -16 -
18/09 kl 22 -16 -10 -15 -
18/09 kl 23 -17 -12 -14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -5 -4 -14 -14 -5
Laveste værets virkning -10 -16 -17 -19 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm