Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/06 kl 00 -7 -3 -2 -3
27/06 kl 01 -3 -1 -2 -2
27/06 kl 02 0 3 -1 -
27/06 kl 03 -1 2 -1 -
27/06 kl 04 -3 0 -1 -
27/06 kl 05 -5 -2 -1 -
27/06 kl 06 -6 -3 -2 -
27/06 kl 07 -4 -2 -2 -
27/06 kl 08 -3 0 -2 -
27/06 kl 09 -6 -3 -2 -
27/06 kl 10 -5 -3 -2 -
27/06 kl 11 -4 -2 -3 -
27/06 kl 12 -2 2 -3 -
27/06 kl 13 -3 0 -4 -
27/06 kl 14 -8 -4 -4 -
27/06 kl 15 -8 -4 -4 -
27/06 kl 16 -9 -6 -5 -
27/06 kl 17 -8 -4 -5 -
27/06 kl 18 -6 -3 -5 -
27/06 kl 19 -8 -5 -5 -
27/06 kl 20 -9 -5 -6 -
27/06 kl 21 -7 -3 -5 -
27/06 kl 22 -7 -3 -6 -
27/06 kl 23 -6 -2 -5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -1 -1 2 16 30
Laveste værets virkning -3 -6 -5 5 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm