Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/08 kl 00 19 24 21 22
20/08 kl 01 16 20 19 20
20/08 kl 02 15 18 19 20
20/08 kl 03 16 19 18 19
20/08 kl 04 15 18 17 19
20/08 kl 05 13 17 15 17
20/08 kl 06 12 16 15 18
20/08 kl 07 12 16 15 18
20/08 kl 08 12 16 14 17
20/08 kl 09 11 14 13 15
20/08 kl 10 11 14 12 15
20/08 kl 11 9 13 12 -
20/08 kl 12 9 14 12 -
20/08 kl 13 10 13 12 -
20/08 kl 14 9 13 11 -
20/08 kl 15 6 12 11 -
20/08 kl 16 5 11 11 -
20/08 kl 17 6 12 11 -
20/08 kl 18 6 11 10 -
20/08 kl 19 6 10 9 -
20/08 kl 20 6 11 8 -
20/08 kl 21 5 10 7 -
20/08 kl 22 4 10 7 -
20/08 kl 23 3 9 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 21 6 5 17
Laveste værets virkning 22 7 -4 -4 6
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm