Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/08 kl 00 4 7 7 -
15/08 kl 01 4 7 6 -
15/08 kl 02 4 7 6 -
15/08 kl 03 5 7 6 -
15/08 kl 04 5 8 6 -
15/08 kl 05 7 9 8 -
15/08 kl 06 6 8 7 -
15/08 kl 07 4 8 7 -
15/08 kl 08 4 7 6 -
15/08 kl 09 4 6 7 -
15/08 kl 10 5 8 8 -
15/08 kl 11 6 8 7 -
15/08 kl 12 6 8 8 -
15/08 kl 13 5 7 6 -
15/08 kl 14 5 7 6 -
15/08 kl 15 5 7 7 -
15/08 kl 16 5 7 6 -
15/08 kl 17 4 6 5 -
15/08 kl 18 3 5 4 -
15/08 kl 19 3 5 4 -
15/08 kl 20 5 7 5 -
15/08 kl 21 3 7 3 -
15/08 kl 22 4 6 4 -
15/08 kl 23 1 4 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 6 8 4 10 13
Laveste værets virkning 1 3 2 3 10
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm