Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/10 kl 00 19 29 23 -
25/10 kl 01 21 30 24 -
25/10 kl 02 18 28 22 -
25/10 kl 03 19 29 23 -
25/10 kl 04 18 29 21 -
25/10 kl 05 18 29 20 -
25/10 kl 06 19 30 19 -
25/10 kl 07 16 30 19 -
25/10 kl 08 19 33 20 -
25/10 kl 09 19 30 20 -
25/10 kl 10 17 31 21 -
25/10 kl 11 17 31 21 -
25/10 kl 12 15 29 19 -
25/10 kl 13 16 33 22 -
25/10 kl 14 17 35 23 -
25/10 kl 15 17 31 24 -
25/10 kl 16 17 29 23 -
25/10 kl 17 17 29 23 -
25/10 kl 18 19 31 23 -
25/10 kl 19 19 30 24 -
25/10 kl 20 20 30 24 -
25/10 kl 21 22 32 25 -
25/10 kl 22 21 32 25 -
25/10 kl 23 21 33 26 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 26 29 8 18
Laveste værets virkning 4 19 4 4 7
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm