Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 84 0 84 -
25/08 kl 01 95 0 95 -
25/08 kl 02 111 0 111 -
25/08 kl 03 128 1 129 -
25/08 kl 04 142 2 144 -
25/08 kl 05 149 1 150 -
25/08 kl 06 148 1 149 -
25/08 kl 07 139 2 141 -
25/08 kl 08 123 3 126 -
25/08 kl 09 106 3 109 -
25/08 kl 10 90 3 93 -
25/08 kl 11 80 2 82 -
25/08 kl 12 78 2 80 -
25/08 kl 13 84 2 86 -
25/08 kl 14 97 2 99 -
25/08 kl 15 115 2 117 -
25/08 kl 16 132 1 133 -
25/08 kl 17 145 0 145 -
25/08 kl 18 151 -1 150 -
25/08 kl 19 149 -1 148 -
25/08 kl 20 138 0 138 -
25/08 kl 21 122 -1 121 -
25/08 kl 22 105 -2 103 -
25/08 kl 23 90 -2 88 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 162 156 150 160 172
Laveste vannstand 83 77 80 77 71
Avvik gult nivå -89 -95 -101 -91 -79
Avvik orange nivå -101 -107 -113 -103 -91
Avvik rødt nivå -111 -117 -123 -113 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm