Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/04 kl 00 183 -9 174 -
11/04 kl 01 190 -11 179 -
11/04 kl 02 177 -11 166 -
11/04 kl 03 146 -10 136 -
11/04 kl 04 100 -9 91 -
11/04 kl 05 57 -8 49 -
11/04 kl 06 30 -8 22 -
11/04 kl 07 21 -7 14 -
11/04 kl 08 31 -6 25 -
11/04 kl 09 60 -5 55 -
11/04 kl 10 105 -3 102 -
11/04 kl 11 150 -3 147 -
11/04 kl 12 181 -1 180 -
11/04 kl 13 194 1 195 -
11/04 kl 14 187 3 190 -
11/04 kl 15 162 5 167 -
11/04 kl 16 121 4 125 -
11/04 kl 17 76 3 79 -
11/04 kl 18 42 4 46 -
11/04 kl 19 25 6 31 -
11/04 kl 20 25 7 32 -
11/04 kl 21 44 7 51 -
11/04 kl 22 80 7 87 -
11/04 kl 23 123 9 132 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 205 187 195 187 152
Laveste vannstand -6 -3 14 30 17
Avvik gult nivå -46 -64 -56 -64 -99
Avvik orange nivå -58 -76 -68 -76 -111
Avvik rødt nivå -68 -86 -78 -86 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm