Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/11 kl 00 71 -6 65 -
22/11 kl 01 67 -7 60 -
22/11 kl 02 77 -7 70 -
22/11 kl 03 99 -7 92 -
22/11 kl 04 126 -8 118 -
22/11 kl 05 153 -7 146 -
22/11 kl 06 172 -7 165 -
22/11 kl 07 180 -6 174 -
22/11 kl 08 175 -5 170 -
22/11 kl 09 160 -5 155 -
22/11 kl 10 137 -4 133 -
22/11 kl 11 113 -5 108 -
22/11 kl 12 95 -4 91 -
22/11 kl 13 85 -4 81 -
22/11 kl 14 89 -3 86 -
22/11 kl 15 104 -3 101 -
22/11 kl 16 128 -3 125 -
22/11 kl 17 155 -3 152 -
22/11 kl 18 176 -2 174 -
22/11 kl 19 186 -2 184 -
22/11 kl 20 184 -2 182 -
22/11 kl 21 168 -3 165 -
22/11 kl 22 141 -4 137 -
22/11 kl 23 110 -4 106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 162 168 184 182 200
Laveste vannstand 59 58 60 53 38
Avvik gult nivå -89 -83 -67 -69 -51
Avvik orange nivå -101 -95 -79 -81 -63
Avvik rødt nivå -111 -105 -89 -91 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm