Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 174 28 202 -
29/09 kl 01 131 28 159 -
29/09 kl 02 84 30 114 -
29/09 kl 03 45 30 75 -
29/09 kl 04 24 28 52 -
29/09 kl 05 25 30 55 -
29/09 kl 06 46 32 78 -
29/09 kl 07 86 31 117 -
29/09 kl 08 135 32 167 -
29/09 kl 09 179 34 213 -
29/09 kl 10 205 38 243 -
29/09 kl 11 209 41 250 -
29/09 kl 12 194 42 236 -
29/09 kl 13 160 41 201 -
29/09 kl 14 115 42 157 -
29/09 kl 15 73 41 114 -
29/09 kl 16 47 43 90 -
29/09 kl 17 43 42 85 -
29/09 kl 18 59 43 102 -
29/09 kl 19 94 43 137 -
29/09 kl 20 142 43 185 -
29/09 kl 21 186 45 231 -
29/09 kl 22 214 46 260 -
29/09 kl 23 219 46 265 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 215 243 265 250 238
Laveste vannstand 80 57 52 56 36
Avvik gult nivå -40 -12 10 -5 -17
Avvik orange nivå -52 -24 -2 -17 -29
Avvik rødt nivå -62 -34 -12 -27 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm