Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 174 13 187 -
19/06 kl 01 162 13 175 -
19/06 kl 02 135 14 149 -
19/06 kl 03 98 13 111 -
19/06 kl 04 62 13 75 -
19/06 kl 05 37 12 49 -
19/06 kl 06 28 11 39 -
19/06 kl 07 34 11 45 -
19/06 kl 08 57 11 68 -
19/06 kl 09 92 10 102 -
19/06 kl 10 128 9 137 -
19/06 kl 11 155 8 163 -
19/06 kl 12 167 7 174 -
19/06 kl 13 164 7 171 -
19/06 kl 14 145 7 152 -
19/06 kl 15 114 6 120 -
19/06 kl 16 79 6 85 -
19/06 kl 17 53 5 58 -
19/06 kl 18 42 6 48 -
19/06 kl 19 45 6 51 -
19/06 kl 20 64 6 70 -
19/06 kl 21 95 7 102 -
19/06 kl 22 130 7 137 -
19/06 kl 23 158 9 167 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 184 183 187 183 184
Laveste vannstand 35 38 39 48 51
Avvik gult nivå -67 -68 -64 -68 -67
Avvik orange nivå -79 -80 -76 -80 -79
Avvik rødt nivå -89 -90 -86 -90 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm