Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 185 -15 170 -
20/04 kl 01 159 -15 144 -
20/04 kl 02 117 -15 102 -
20/04 kl 03 71 -13 58 -
20/04 kl 04 36 -13 23 -
20/04 kl 05 21 -13 8 -
20/04 kl 06 25 -13 12 -
20/04 kl 07 49 -12 37 -
20/04 kl 08 92 -10 82 -
20/04 kl 09 139 -9 130 -
20/04 kl 10 177 -9 168 -
20/04 kl 11 195 -7 188 -
20/04 kl 12 193 -7 186 -
20/04 kl 13 172 -7 165 -
20/04 kl 14 131 -6 125 -
20/04 kl 15 82 -6 76 -
20/04 kl 16 39 -6 33 -
20/04 kl 17 15 -6 9 -
20/04 kl 18 10 -7 3 -
20/04 kl 19 26 -6 20 -
20/04 kl 20 62 -5 57 -
20/04 kl 21 111 -6 105 -
20/04 kl 22 154 -6 148 -
20/04 kl 23 181 -8 173 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 171 179 188 185 193
Laveste vannstand -8 -9 3 12 30
Avvik gult nivå -80 -72 -63 -66 -58
Avvik orange nivå -92 -84 -75 -78 -70
Avvik rødt nivå -102 -94 -85 -88 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm