Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/02 kl 00 182 2 184 -
25/02 kl 01 175 2 177 -
25/02 kl 02 151 1 152 -
25/02 kl 03 116 0 116 -
25/02 kl 04 80 -1 79 -
25/02 kl 05 57 -2 55 -
25/02 kl 06 50 0 50 -
25/02 kl 07 59 1 60 -
25/02 kl 08 83 2 85 -
25/02 kl 09 119 2 121 -
25/02 kl 10 156 4 160 -
25/02 kl 11 182 7 189 -
25/02 kl 12 191 10 201 -
25/02 kl 13 184 13 197 -
25/02 kl 14 161 16 177 -
25/02 kl 15 124 18 142 -
25/02 kl 16 84 21 105 -
25/02 kl 17 53 24 77 -
25/02 kl 18 39 27 66 -
25/02 kl 19 41 29 70 -
25/02 kl 20 59 30 89 -
25/02 kl 21 91 32 123 -
25/02 kl 22 130 32 162 -
25/02 kl 23 162 35 197 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 199 202 201 215 203
Laveste vannstand 69 44 50 54 58
Avvik gult nivå -52 -49 -50 -36 -48
Avvik orange nivå -64 -61 -62 -48 -60
Avvik rødt nivå -74 -71 -72 -58 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm