Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/01 kl 00 111 121 116 -
22/01 kl 01 86 94 90 -
22/01 kl 02 64 73 71 -
22/01 kl 03 58 66 64 -
22/01 kl 04 64 72 70 -
22/01 kl 05 83 89 86 -
22/01 kl 06 106 112 111 -
22/01 kl 07 131 138 138 -
22/01 kl 08 154 160 160 -
22/01 kl 09 166 172 168 -
22/01 kl 10 162 168 163 -
22/01 kl 11 145 152 149 -
22/01 kl 12 117 124 123 -
22/01 kl 13 89 96 96 -
22/01 kl 14 67 74 72 -
22/01 kl 15 55 62 58 -
22/01 kl 16 54 63 57 -
22/01 kl 17 68 77 73 -
22/01 kl 18 96 104 101 -
22/01 kl 19 127 136 134 -
22/01 kl 20 154 163 158 -
22/01 kl 21 171 181 176 -
22/01 kl 22 176 186 180 -
22/01 kl 23 165 175 171 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 188 181 186 203 221
Laveste vannstand 82 74 54 55 55
Avvik gult nivå -63 -70 -65 -48 -30
Avvik orange nivå -75 -82 -77 -60 -42
Avvik rødt nivå -85 -92 -87 -70 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm