Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/06 kl 00 76 80 78 -
26/06 kl 01 90 95 93 -
26/06 kl 02 110 114 111 -
26/06 kl 03 125 130 126 -
26/06 kl 04 136 141 139 -
26/06 kl 05 141 146 145 -
26/06 kl 06 135 141 139 -
26/06 kl 07 121 127 125 -
26/06 kl 08 104 110 107 -
26/06 kl 09 86 91 89 -
26/06 kl 10 70 75 73 -
26/06 kl 11 60 66 64 -
26/06 kl 12 60 66 64 -
26/06 kl 13 70 76 74 -
26/06 kl 14 87 93 90 -
26/06 kl 15 106 111 109 -
26/06 kl 16 122 127 126 -
26/06 kl 17 135 140 138 -
26/06 kl 18 137 143 141 -
26/06 kl 19 132 138 135 -
26/06 kl 20 118 125 121 -
26/06 kl 21 103 110 107 -
26/06 kl 22 88 95 91 -
26/06 kl 23 76 84 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 150 148 146 145 153
Laveste vannstand 52 59 60 57 52
Avvik gult nivå -101 -103 -105 -106 -98
Avvik orange nivå -113 -115 -117 -118 -110
Avvik rødt nivå -123 -125 -127 -128 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm