Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/10 kl 00 94 104 99 101
22/10 kl 01 115 124 117 117
22/10 kl 02 133 144 138 141
22/10 kl 03 152 162 158 160
22/10 kl 04 162 171 170 175
22/10 kl 05 167 177 174 180
22/10 kl 06 165 176 171 171
22/10 kl 07 153 164 157 158
22/10 kl 08 133 148 142 141
22/10 kl 09 114 129 126 125
22/10 kl 10 103 118 117 112
22/10 kl 11 99 113 108 106
22/10 kl 12 102 118 109 109
22/10 kl 13 112 130 121 118
22/10 kl 14 128 145 138 131
22/10 kl 15 145 160 154 144
22/10 kl 16 158 173 164 157
22/10 kl 17 164 179 169 163
22/10 kl 18 159 174 164 157
22/10 kl 19 148 161 154 145
22/10 kl 20 131 145 140 131
22/10 kl 21 116 128 122 114
22/10 kl 22 101 113 105 96
22/10 kl 23 90 101 93 85

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 161 158 179 193 222
Laveste vannstand 61 76 90 85 74
Avvik gult nivå -90 -93 -72 -58 -29
Avvik orange nivå -102 -105 -84 -70 -41
Avvik rødt nivå -112 -115 -94 -80 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm