Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/08 kl 00 83 86 84 -
25/08 kl 01 94 98 95 -
25/08 kl 02 111 115 111 -
25/08 kl 03 129 133 129 -
25/08 kl 04 142 146 144 -
25/08 kl 05 148 152 150 -
25/08 kl 06 148 152 149 -
25/08 kl 07 140 145 141 -
25/08 kl 08 124 130 126 -
25/08 kl 09 106 112 109 -
25/08 kl 10 90 96 93 -
25/08 kl 11 80 85 82 -
25/08 kl 12 78 82 80 -
25/08 kl 13 84 88 86 -
25/08 kl 14 97 101 99 -
25/08 kl 15 116 121 117 -
25/08 kl 16 131 135 133 -
25/08 kl 17 142 146 145 -
25/08 kl 18 146 151 150 -
25/08 kl 19 144 149 148 -
25/08 kl 20 133 139 138 -
25/08 kl 21 118 122 121 -
25/08 kl 22 100 105 103 -
25/08 kl 23 85 92 88 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 162 158 152 164 177
Laveste vannstand 81 75 78 69 60
Avvik gult nivå -89 -93 -99 -87 -74
Avvik orange nivå -101 -105 -111 -99 -86
Avvik rødt nivå -111 -115 -121 -109 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm