Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/04 kl 00 171 178 174 -
11/04 kl 01 176 183 179 -
11/04 kl 02 163 169 166 -
11/04 kl 03 133 140 136 -
11/04 kl 04 87 96 91 -
11/04 kl 05 45 55 49 -
11/04 kl 06 19 29 22 -
11/04 kl 07 11 20 14 -
11/04 kl 08 20 31 25 -
11/04 kl 09 50 60 55 -
11/04 kl 10 96 108 102 -
11/04 kl 11 141 154 147 -
11/04 kl 12 173 185 180 -
11/04 kl 13 187 200 195 -
11/04 kl 14 181 195 190 -
11/04 kl 15 158 171 167 -
11/04 kl 16 116 129 125 -
11/04 kl 17 70 83 79 -
11/04 kl 18 35 49 46 -
11/04 kl 19 19 33 31 -
11/04 kl 20 20 36 32 -
11/04 kl 21 39 55 51 -
11/04 kl 22 74 91 87 -
11/04 kl 23 116 134 132 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 207 190 200 198 163
Laveste vannstand -9 -5 11 17 13
Avvik gult nivå -44 -61 -51 -53 -88
Avvik orange nivå -56 -73 -63 -65 -100
Avvik rødt nivå -66 -83 -73 -75 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm